Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управление персоналом(лекция укр.).doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
647.17 Кб
Скачать

1.7 Міжнародна організація праці

Міжнародна організація праці (МОП) — тристороння організація, в якій представлені працівники, працедавці й державні органи з рівними правами в процесі ухвалення рішення. Результати діяльності організації щорічно обговорюються на тристоронній конференції праці.

Міжнародна організація праці була створена у 1919 році за задумом промислово розвинених країн для вирішення їх спільних проблем.

МОП є унікальним форумом, на якому уряди та соціальні партнери 175 держав-членів (Україна також входить до МОП) можуть вільно та відкрито обговорювати свою національну політику та практику. МОП заохочує трипартизм і в межах держав-членів, сприяючи соціальному діалогу між профспілками та роботодавцями, які беруть участь у розробці та, у разі необхідності, політики у соціально-економічній галузі, а також ряду інших питань. Кожна держава-член має право послати на Міжнародну конференцію праці чотирьох делегатів: двох від уряду і по одному від працівників та роботодавців, які можуть виступати та голосувати незалежно один від одного.

Міжнародна конференція праці проводиться у червні кожного року в Женеві. Делегатів супроводжують технічні радники. Разом з делегатами від уряду в Конференції зазвичай беруть участь та виступають члени уряду, кабінету міністрів, відповідальні за сферу праці у своїх країнах. Делегати від роботодавців та працівників можуть виступати та голосувати незалежно від урядів. Вони можуть голосувати проти представників їх уряду, а також і один проти одного.

Кожні два роки Конференція ухвалює дворічну програму дій та Бюджет МОП, що складається з внесків держав-членів.

Ключові слова та поняття теми:

Трудові ресурси, трудоресурсний потенціал, економічно активне населення, економічно неактивне населення, соціально-трудові відносини, ринок праці, зайнятість населення, безробіття, державна система управління трудовими ресурсами , трудовий кодекс, Міжнародна організація праці.

Контрольні питання:

 1. Розкрийте сутність поняття «трудоресурсний потенціал країни».

 2. Які категорії населення відносять до трудових ресурсів країни?

 3. Які категорії населення відносять до економічно активного і неактивного населення?

 4. Які особи відносяться до зайнятого населення та безробітних?

 5. Розкрийте сутність поняття «соціально-трудові відносини».

 6. Розкрийте сутність поняття «система соціально-трудових відносин».

 7. Надайте характеристику основних типів соціально-трудових відносин.

 8. Розкрийте сутність ринку праці, наведіть основні його характеристики.

 9. Розкрийте сутність внутрішнього та зовнішнього ринку праці.

 10. Розкрийте сутність понять «зайнятість населення» і «зайнятість персоналу організації»

 11. Розкрийте сутність поняття «безробіття». Надайте характеристику форм безробіття.

 12. Яку роль в регулюванні соціально-трудових відносин відіграє законодавча, виконавча й судова влада?

 13. Розкрийте сутність закону Оукена.

 14. Охарактеризуйте державну систему управління трудовими ресурсами.

 15. У чому полягає мета створення Міжнародної організації праці, які завдання вона вирішує.