Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управление персоналом(лекция укр.).doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
647.17 Кб
Скачать

3.За способом дії на підлеглих:

- заохочення;

- примушення.

Ключові слова та поняття теми:

Мотивація. .Мотиваційний процес. Потреба. Спонукання. Мотиви. Стимули. Стимулювання.

Контрольні питання:

  1. Розкрийте сутність мотивації. За якими ознаками вона класифікується?

  2. Перелічіть основні чинники, що ускладнюють процес управління мотивацією підлеглих.

  3. Розкрийте сутність поняття «потреба». За якими ознаками вона класифікується?

  4. Розкрийте сутність поняття «стимул». За якими ознаками вони класифікуються?

  5. Розкрийте сутність поняття «стимулювання». Охарактеризуйте функції стимулювання.

  6. Розкрийте сутність заробітної плати. Які форми й системи заробітної плати Вам відомі?

Практичні завдання:

  1. Розробіть мотиваційну програму щодо поліпшення роботи працівників турпідприємства.

  2. Проаналізуйте найбільш характерні помилки при стимулюванні працівників.

  3. Проаналізуйте позитивні сторони й недоліки застосування мотиваційних заходів, яким принципам вони мають відповідати?

Література: 1,4,6,12,15,16,18-20.

ЛЕКЦІЯ 8

ТЕМА 9. МОТИВАЦІЙНІ ТЕОРІЇ

9.1 Первинні теорії мотивації

9.2 Змістовні теорії мотивації

9.3 Процесуальні теорії мотивації

Розрізняють три групи мотиваційних теорій:

- первинні, в основі яких лежить специфічна "модель" працівника-людини;

- змістовні, що аналізують структуру потреб і мотивів особистості і їх прояв;

- процесуальні, що вивчають вплив на мотивацію зовнішніх чинників.

9.1 Первинні теорії мотивації

"ХУ-теория"Д. Мак-Грегора

«Теория"X» (розробив Ф. Тейлор, розвинув і доповнив Д. Мак-Грегор).

Основні положення:

- в мотивах людини переважають біологічні потреби;

- для звичайної людини характерна нелюбов до праці, тому працю необхідно нормувати і кращим методом її організації є конвейерний;

- більшість людей можна примусити затрачувати зусилля і здійснювати необхідні дії в цілях виробництва тільки шляхом примушування;

- середня людина вважає за краще, щоб нею управляли, прагне не брати на себе відповідальності, має відносно низькі амбіції і бажає знаходитися в безпечній ситуації;

- необхідний постійний контроль за працівниками з боку керівництва.

Теорія "X" розглядає людину як поганого, несумлінного і безініціативного працівника із завдатками рабської психології.

Теорія" У "

До основних положень теорії "У" відносяться такі:

- в мотивах людей переважають соціальні потреби і бажання добре працювати;

- фізичні й емоційні зусилля на роботі для людини так само природні, як під час гри або на відпочинку;

- небажання працювати не є спадковою рисою; залежно від умов праці людина може сприймати роботу як джерело задоволення або як покарання;

- зовнішній контроль і загроза покарання не є основними стимулами спонукання людини до діяльності для досягнення організацією своїх цілей;

- відповідальність і виконання зобов'язань щодо цілей організації залежать від винагороди, яку одержує працівник за результати праці; найбільш важливою є винагорода, пов'язана із задоволенням потреб в самовираженні;

- вихована людина охоче бере на себе відповідальність і прагне до цього;

- багато які люди готові застосовувати свої знання і досвід, проте індустріальне суспільство слабко використовує інтелектуальний потенціал людини.

Модель теорії "У" описує передову, творчо активну частину суспільства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.