Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управление персоналом(лекция укр.).doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
647.17 Кб
Скачать

Ключові слова та поняття теми:

Атестація кадрів.Розстановка персоналу. Ділова кар'єра. Види кар'єри. Основні моделі кар'єри. Управління діловою кар'єрою. Рух кадрів. Розвиток персоналу. Навчання персоналу. Соціальна структура колективу. Соціальне планування . План соціального розвитку .

Контрольні питання:

  1. Які існують види навчання ?

  2. Перелічsть методи навчання персоналу на робочому місці та поза нього.

  3. У чому полягає роль служби управління персоналом при організації навчання?

  4. Розкрийте сутність поняття «атестація персоналу», перелічить типи та види атестації персоналу.

  5. Охарактеризуйте основні етапи проведення атестації персоналу.

  6. Розкрийте сутність поняття «ділова кар’єра», перелічить її основні види.

  7. Розкрийте сутність поняття «управління діловою кар’єрою».

  8. Розкрийте сутність і значення соціального розвитку колективу.

Практичні завдання:

  1. Розробіть систему заходів щодо соціального розвитку колективу турпідприємства для забезпечення найбільш ефективного його функціонування.

  2. Розробіть програму підвищення професійної компетентності працівників турпідприємства.

Література: 4,12,16,18-20.

ЛЕКЦІЯ 7

ТЕМА 8. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ

8.1 Поняття мотивації, її класифікація

8.2 Мотиваційний процес

8.3 Потреби як основа мотивації

8.4 Мотиви діяльності

8.5 Стимули, стимулювання

8.1Поняття мотивації, її класифікація

Мотивація це сукупність рушійних сил, що спонукають людину до виконання певних дій.

Мотивація з точки зору управління — це функція керівництва, яка полягає у формуванні в працівників стимулів до праці (спонукання працювати з повною віддачею), а також в довготривалому впливі на працівника в цілях зміни структури його ціннісних орієнтації і інтересів, формування мотиваційного ядра і розвитку на цій основі трудового потенціалу.

Як основна функція менеджменту мотивація пов'язана з процесом спонукання підлеглих до діяльності через формування мотивів поведінки для досягнення особистих цілей і цілей організації. У процесі мотивації передбачається використання в певній послідовності взаємозалежних категорій: потреби людей — їх інтереси — мотиви діяльності — дії.

Завдання, які може вирішувати керівництво за допомогою мотивації:

- визнання праці співробітників, які добилися високих результатів, в цілях подальшого стимулювання їх творчої активності;

- демонстрація схвального відношення фірми до високих результатів праці співробітників;

- популяризація результатів праці співробітників, які отримали визнання;

- застосування різних форм визнання заслуг;

- поліпшення морального стану працівників через відповідну форму визнання;

- забезпечення процесу підвищення трудової активності співробітників.

Основні чинники, що ускладнюють процес управління мотивацією підлеглих:

- неочевидність мотивів поведінки людини;

- мінливість мотиваційного процесу;

- відмінності мотиваційних структур працівників;

- наявність безлічі шляхів і способів задоволення кожної окремої потреби людини;

- взаємозалежність робіт в організаціях, недостатня інформованість про результати роботи співробітників, часті зміни в службових обов'язках внаслідок вдосконалення технології;

- люди, їх потреби, мотиви, інтереси знаходяться не на першому місці в керівництва.

Мотивацію класифікують за такими ознаками: