Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в зар стран сокращенный.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.67 Mб
Скачать

Навчальне видання краївська Інна Анатоліївна облік у зарубіжних країнах

Конспект лекцій, навчально-методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, завдання для контрольної роботи для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.050106 “Облік і аудит”

Редактор М. З. Аляб’єв

План 2007, поз. 93Н

_______________________________________Підп. до друку . Формат 6084 1/16.

Папір офісний. Друк на ризографі.

Обл.-вид. арк. 11,0. Тираж прим.

Зам. № .

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ.

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

243