Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в зар стран сокращенный.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.67 Mб
Скачать

Тема 8. Облік зобов'язань Теми рефератів

1. Відображення розрахунків з оплати праці в країнах Західної Європи та США.

2. Особливості нарахування та обліку пенсійних зобов'язань.

3. Облігація як засіб залучення капіталу.

4. Значення векселів в умовах ринкової економіки та їх облік.

5. Методика обліку лізингових зобов'язань.

Задачі для самостійного розв'язання

Мета завдання:

— навчитися відображати в обліку зобов'язання;

— опанувати облік зобов'язань з оплати праці, облігацій, векселів.

Задача 1. Інформація про заробітну плату персоналу компанії “В” за звітній період (в доларах) складає:

 • Фіксована зарплата (оклади) 60 000

 • Погодинна оплата праці 40 000

 • Утримана сума прибуткового податку 21 000

 • Утримані профспілкові внески 400

 • Обов'язкові утримання на соціальне страхування (7,15%) 7 150

 • Чиста зарплата до сплати 71 450

Необхідно відобразити облік зобов'язань з оплати праці.

Задача 2. Нараховано зарплату персоналу фірми — 25 000 дол. Утримано: прибутковий податок — 3 700 дол., обов'язкове соціальне страхування — 2 300 дол. Виплачено зарплату працівникам фірми (виз­начити). Перераховано також заборгованість з утримань із зарплати.

Задача 3. Компанія “К” випустила 01.01.200Х р. 1 000 шт. довгострокових облігацій номіналом 1 000 дол. кожна, на 5 років, процент­на ставка — 12%. Сплата відсотків інвесторам 2 рази на рік: 01.07 та 01.01. наступного року. Квота до ціни — 100 (реалізація за номіналь­ною вартістю).

Методичні вказівки:

1. При достроковому викупі необхідно:

 • визначити поточну (балансову) вартість облігацій на дату дост­рокового викупу.

 • відобразити в обліку виплату грошей (викуп).

 • визначити та відобразити в обліку прибутки чи збитки від вику­пу облігацій.

2. Поточна (балансова) вартість облігацій на дату викупу дорівнює:

 1. номінальній вартості облігацій (випуск облігацій за номіналь­ною вартістю);

 2. номінальна вартість минус недоамортизований дисконт (випуск облігацій з дисконтом);

 3. номінальна вартість плюс недоамортизована премія (випуск облігацій з премією).

Задача 4.Компанія “К” 01.01.200Х р. випустила (реалізувала) 1 000 шт. довгострокових облігацій номіналом 1 000 дол. кожна, на 5 років, за умови 12% річних. Квота до ціни — 98. Виплата відсотків 01.07 та 01.01 наступного року. Скласти бухгалтерські проводки за операціями, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 5. Після шостого платіжного періоду компанія викупила всі довгострокові облігації з квотою 103 до номіналу. Довідка: випу­щено 1000 облігацій номіналом 1000 дол. кожна, на 5 років, 12% річних, квота до ціни — 100, сплата процентів 01.07. та 01.01. наступного року. Скласти бухгалтерські проводки за операціями корпорацій, зробив­ши необхідні розрахунки.

Задача 6. Після шостого платіжного періоду компанія викупила всі довгострокові облігації з квотою 103 до номіналу. Довідка: облігації випущено на 5 років, 1000 шт. номіналом 1000 дол. кожна, 12% річних, квота до ціни — 98, сплата процентів 01.07. та 01.01. наступного року. Скласти бухгалтерські проводки за операціями, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 7. Після восьмого платіжного періоду компанія викупила всі свої довгострокові облігації з квотою — 104 до номіналу. Облігації були випущені у кількості 1 000 шт. номіналом 1 000 дол. кожна, на 5 років, 12% річних, квота до ціни — 106, оплата процентів 1.07. та 1.01. наступного року. Скласти бухгалтерські проводки за операціями, зро­бивши необхідні розрахун­ки.

Задача 8.Компанія випустила (реалізувала) 01.01.200Х р. 1 000 шт. довгострокових облігацій номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, про­центна ставка— 12%. Квота до ціни — 105. Виплата процентів 01.07. та 01.01 1.07.200Х р. компанія виплатила відсотки по облігаціях з пога­шенням відповідної суми премії. Скласти бухгалтерські проводки за операціями компанії, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 9. Компанія випустила 1.01.200Х р. довгострокові облігації, 1 000 шт., номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки. Квота до ціни — 92. Виплата процентів 01.07. та 01.01. Відобразити в обліку сплату про­центів інвесторам 01.07.200Х р. з відповідною амортизацією дисконту та остаточне погашення зобов'язань за облігаціями через 4 роки (01.01.200Хp.). Скласти бухгалтерські проводки за операціями ком­панії, зробивши необхідні розрахунки.

Задача 10. Після шостого платіжного періоду компанія викупила всі свої довгострокові облігації з квотою 104 до номіналу. Довідка: облігації випущено на 4 роки, 1000 шт. номіналом 100 дол. кожна, 12% річних, квота до ціни — 95, сплата процентів 01.07 та 01.01. Скласти бухгалтерські проводки за операціями, зробивши необхідні розра­хунки.

Задача 11. Компанія викупила після шостого платіжного періоду всі свої довгострокові облігації з квотою 104 до номіналу. Ці облігації були випущені у кількості 1 000 шт., номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, 12% річних з оплатою процентів 01.07. та 02.02. Квота до ціни — 108. Скласти бухгалтерські проводки за операціями компанії, зробив­ши необхідні розрахунки.