Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в зар стран сокращенный.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.67 Mб
Скачать

Ситуація 2

Мета. Засвоїти можливі варіанти подання балансу.

Умова: Потрібно підготувати баланс у горизонтальному і вертикальному форматі для компанії SBS за станом на 31 грудня XXX р, використовуючи таку інформацію:

у. од.

 • Капітал на 1 січня XXXI р 47600

 • Прибуток за рік до 31 грудня XXXI р 8000

 • Приміщення, що належать на правах безумовної власності, чиста балансова вартість на 31 грудня XXXI р 50000

 • Механізовані транспортні засоби, чистий балансова

 • вартість на 31 грудня XXXI р 9000

 • Присторої і приналежності, чиста балансова вартість на 31 грудня XXXI р 8000

 • Довгострокова позичка 25000

 • Банківський овердрафт 5500

 • Товари на складі для перепродажу 6000

 • Дебіторська заборгованість 800

 • Гроші в касі 100

 • Кредиторська заборгованість 1800

 • Вилучений прибуток 4000

Методичні рекомендації:

Слід враховувати, що при використанні будь-якого формату балансу треба:

 • указувати фіксовані активи в порядку тривалості термінів їх служби;

 • нематеріальні фіксовані активи показувати перед матеріальними;

 • поточні активи наводити в порядку їх ліквідності.

Ситуація 3

Мета: Встановити за допомогою звіту про джерела і використання грошових коштів відповідність між прибутком або збитками і зміною робочого капіталу.

Умова:

Уайт, одноособовий підприємець, мав такі баланси за станом на 31 березня:

ХХХ6

ХХХ7

Вар­тість, у.од.

Амор­тизація, у.од.

Усього у.од.

Вар­тість, у.од.

Амор­тизація, у.од.

Усього у.од.

Фіксовані активи

10000

10000

10000

10000

Земля в безумовній власності

Приналежності

1000

750

250

1200

870

330

Транспортні засоби

800

400

400

800

600

200

11800

1150

10650

12000

1470

10530

Поточні активи

11000

15400

Запаси

Дебітори

1000

540

Кошти

9550

3030

21550

18970

Поточні пасиви

(12000)

(8 000)

Кредитори

Чисті поточні активи

9550

10970

20200

21500

Капітал

До перенесення (на початок періоду)

18000

20200

Плюс прибуток за рік

5400

5800

23400

26000

Мінус вилучення

(3200)

(4500)

20200

21500

Потрібно підготувати звіт про джерела і використання грошових коштів за рік, що минув 31 березня ХХХ7 м.

Методичні рекомендації:

Не існує спеціальних вимог до форми подання даного звіту, проте найчастіше використовується наведений нижче спосіб подання інформації:

Джерела засобів

У.од.

У.од.

Прибуток до сплати податків

X

Урахування статей, що не включають рух засобів:

X

Амортизація

(Прибуток)/збитки від продажу фіксованих активів

(X) або X

X

Загальний розмір фондів, створених у результаті операцій

X

Інші джерела засобів

Засоби, виручені від продажу фіксованих активів

X

Засоби, виручені від продажу інвестицій

X

Випуск нових акцій

X

Одержання нової позички

X

Використання засобів

Покупка фіксованих активів

(X)

Сплата податків

(X)

Виплата дивідендів

(X)

Погашення позички

(X)

**Х або (Х)

Збільшення/(зменшення) робочого капіталу

X або (X)

Збільшення/зменшення) запасів

X або (X)

Збільшення/зменшення) дебіторської заборгованості

X або (X)

Збільшення/зменшення кредиторської заборгованості

X або (X)

Рух чистих ліквідних засобів:

Збільшення/зменшення коштів

X або (X)

Х або (Х)

Збільшення/зменшення, короткострокових інвестицій

X або (X)

Величини, позначені **, рівні між собою

**Х або (X)