Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в зар стран сокращенный.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.67 Mб
Скачать

Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання

Для виконання контрольної роботи необхідно розкрити зміст запропонованих теоретичних питань, розв'язати задачу й зробити висновки.

Контрольна робота № 1

1. Теоретичне питання: Звіт про прибутки і збитки. Звіт про рух грошових коштів.

2. Задача.

1. Зміст ситуації і завдання

Зміст І. Дайте коротку характеристику системи стандарт-кост.

Завдання II. Розгляньте і проаналізуйте основні дані задачі.

Для розв'язання задачі необхідно:

1. Визначити фактори.

2. Обчислити величину відхилень за прямими матеріаль­ними затратами.

  1. Зробити висновки.

2. Інформаційне забезпечення

Для виготовлення однієї деталі потрібно 18 кг основних матеріалів по 16 дол. за 1 кг. У звітному місяці було виготовле­но 100 деталей, для цього використано 900 кг матеріалів вар­тістю 17 дол. за 1 кг.

Контрольна робота № 2

1. Теоретичне питання: Вимоги до якості інформації. Прин­ципи обліку.

2. Задача.

1. Зміст ситуації і завдання

Зміст І. Дайте коротку характеристику методу рівномірно­го (прямолінійного) списання вартості.

Завдання II. Розгляньте основні дані задачі.

Для розв'язання задачі необхідно:

1. Обчислити суму амортизаційних відрахувань за кожний рік, нагромаджений знос і залишкову вартість.

2. Нарахувати амортизацію автомобіля за роки експлуатації.

3. Зробити висновки.

2. Інформаційне забезпечення

А) Початкова вартість автомобіля — 22 000 дол. Б) Ліквідаційна вартість автомобіля — 2000 дол. В) Термін служби автомобіля — 4 роки.

Контрольна робота № 3

1. Теоретичне питання: Елементи фінансової звітності.

2. Задача.

1. Зміст ситуації і завдання

Зміст І. Дайте коротку характеристику природних ресурсів.

Завдання II. Розгляньте та проаналізуйте основні дані задачі.

Для розв'язання задачі необхідно:

1. Обчислити вартість однієї видобутої одиниці ресурсів.

2. Обчислити вартість “виснаження” природних ресурсів за обліковий період.

3. Скласти бухгалтерську проводку.

2. Інформаційне забезпечення

А) Вартість придбання шахти — 560 000 дол. Б) Ліквідаційна вартість — 60 000 дол. В) Запаси вугілля оцінюються — 50 000 дол. Г) Видобуток вугілля становив — 120 000 т.

Контрольна робота № 4

1. Теоретичне питання: Консолідовані бухгалтерські доку­менти.

2. Задача.

1. Зміст ситуації і завдання

Зміст І. Дайте визначення сумнівних боргів і коротку ха­рактеристику методів підрахунку величини видатків за сум­нівними боргами.

Завдання II. Розгляньте основні дані задачі.

Для розв'язання задачі необхідно:

1. Обчислити величину втрат за сумнівними боргами за звітний період за методом у процентах від нетто-реалізації.

2. Обчислити процент втрат за сумнівними боргами за три попередні роки.

3. Скласти бухгалтерську проводку, що відображає вели­чину втрат за сумнівними боргами.

2. Інформаційне забезпечення

А) Нетто реалізація за три останні роки — 224 000 дол.

Б) Витрати за сумнівними боргами за три останні роки — 5000 дол.

В) Реалізація за звітний період — 66 600 дол.

Г) Повернення й уцінка — 600 дол.

Д) Залишки з продажу — 1000 дол.

Контрольна робота № 5

1. Теоретичне питання: Створення спільних підприємств у Східній Європі.

2. Задача.

1. Зміст ситуації і завдання

Зміст І. Коротко охарактеризуйте метод нарахування амортизації пропорційно обсягові виконаних робіт.

Завдання II. Розгляньте основні дані задачі.

Для розв'язання задачі необхідно:

1. Обчислити амортизаційні відрахування за кожен рік, нагромаджений знос і залишкову вартість.

2. Нарахувати амортизацію вантажного автомобіля за роки експлуатації.

3. Зробити висновки.

2. Інформаційне забезпечення

А) Початкова вартість — 40 000 дол. Б) Ліквідаційна вартість — 4000 дол. В) Термін експлуатації — 5 років. Г) Пробіг автомобіля — 60 000 миль, у т. ч. за:

1-й рік — 20 000 миль;

2-й рік — 20 000 миль;

3-й рік — 10 000 миль;

4-й рік — 5000 миль;

5-й рік — 5000 миль.