Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект лекций_изд.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.31 Mб
Скачать

5.2.2 Загальні правила обліку іпотечних цінних паперів (іпотечних облігацій і іпотечних сертифікатів) у їх власників

Іпотечні сертифікати, як й інші види цінних паперів, відповідають критеріям визнання в бухгалтерському обліку у якості фінансових інвестицій. Бухгалтерський облік таких активів не відрізняється від обліку будь-яких інших видів фінансових інвестицій.

Особливістю є необхідність відображення отриманого забезпечення по інвестиційних сертифікатах у будь-якому вигляді іпотечних активів - для іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, або іпотеки - для іпотечних сертифікатів участі.

Відповідно до Інструкції № 291 отримання забезпечення виконання зобов'язань у вигляді застави майна відбивається шляхом збільшення залишку на забалансовому рахунку 06 «Гарантії і забезпечення отримані» (дебіторська заборгованість заставника (іпотекодателя) за основним зобов'язанням повинна бути відображена раніше).

Самі іпотечні сертифікати як вид фінансових інвестицій відображаються на субрахунках:

14-2 «Інших інвестиції зв'язаним сторонам»;

14-3 «Інвестиції незв'язаним сторонам»;

35-2 «Інших поточних фінансових інвестиції».

Приклад 1. Відображення в бухгалтерському обліку інвестора покупки і погашення іпотечних сертифікатів, а також отримання доходу по таких сертифікатах.

Таблиця 5.1.- Обліку операцій з іпотечними сертифікатами у інвестора

п/п

Зміст запису

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1. Придбання іпотечних сертифікатів

1.1

Відображено придбання іпотечних сертифікатів з фіксованою прибутковістю за грошові кошти

143

311

1 200 000

1.2

Відображено отримання забезпечення у вигляді іпотечних активів

06

­

1 200 000*

* Вартість забезпечення дорівнює вартості частки іпотечних активів, яка відповідає придбаним іпотечним сертифікатам

1.3

Відображено придбання іпотечних сертифікатів участі

143

311

100 000

1.4

Відображено забезпечення у вигляді іпотеки

06

­

100 000**

** Вартість забезпечення дорівнює частині вартості іпотек, яка відповідає вартості придбаних іпотечних сертифікатів

2. Отримання доходу по іпотечних сертифікатах

2.1

Нараховані відсотки по іпотечних сертифікатах з фіксованою прибутковістю

373

732

200 000

2.2

Отримані відсотки по іпотечних сертифікатах з фіксованою прибутковістю

311

373

200000

2.3

Нарахований дохід по іпотечних сертифікатах участі (у частині відсотків по консолідованому іпотечному боргу)

373

732

25000

2.4

Отриманий дохід по іпотечних сертифікатах участі (у частині відсотків по консолідованому іпотечному боргу)

311

373

25000

2.5

Відображено часткове погашення іпотечних сертифікатів участі в частині основної суми заборгованості

311

143

12000

2.5

Списана частина забезпечення у вигляді іпотеки

­

06

12000

3. Погашення іпотечних сертифікатів

3.1

Відображено погашення іпотечних сертифікатів з фіксованою прибутковістю

311

143

1200000

3.2

Списано забезпечення у вигляді іпотечних активів

­

06

1200000

3.3

Відображено остаточне погашення іпотечних сертифікатів участі

377

143

25000***

*** Показана сума, що залишилася до погашення боргу

3.4

Списано забезпечення у вигляді іпотеки

­

06

25000