Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект лекций_изд.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.31 Mб
Скачать

4.3.2 Бухгалтерський облік індосаменту векселів

Індосамент векселя це передача продавцю векселя, виданого іншою стороною, яка не приймає участі угоді. Наведемо приклад бухгалтерського обліку операцій з індосаменту векселів.

Приклад 3. Підприємство «Альфа» поставило товар підприємству «Бета» на суму 18 000,0 грн., в т.ч. ПДВ - 3 000,0 грн. Підприємство "Бета" за умовами договору розрахувалося шляхом індосаменту простого векселя підприємства "Дельта", отриманого раніше від підприємства "Гамма" за відвантажені телевізори номіналом 18 000,0 грн. з терміном погашення 9 місяців.

У встановлений термін підприємством "Альфа" вексель був пред'явлений до оплати підприємству "Дельта" і погашений за номіналом.

Таблиця 4.2. Облік видачі переказного векселя

з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

валові доходи

валові витрати

Облік у підприємства Альфа

1

Відвантажено товари підприємству Бета

361

702

18000

16000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ 

702

641

3000

3

Списано собівартість товару 

902

28

15000

4

Отримано вексель з розрахунок за товар від підприємства Бета за індосаментом

341

361

18000

5

Вексель пред'явлено до оплати та погашено підприємством «Дельта»

311

341

18000

Облік у підприємства Бета

1

Оприбутковано товари, отримані від підприємства Альфа 

28

631

16000

16000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ 

644

631

3000

3

Індосовано вексель в оплату отриманого товара 

631

621

18000

4.

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

3000

­

5.

Вексель пред’явлено до оплати та погашено підприємством Дельта 

621

361/Дельта

18000

­

4.3.3 Бухгалтерський облік погашення векселів

Бухгалтерський облік операції з погашення векселя досить простий. Але це стосується тільки випадків, при яких погашення провадиться шляхом здійснення платежу за векселем в безготівковій формі.

Такий платіж завжди має провадитися на повну вартість векселя (тобто номінальну вартість, а також на суму відсотків, якщо вони зумовлені текстом векселя). При погашенні векселя в бухгалтерському обліку робляться наступні записи (табл.. 4.3).

Таблиця 4.3. Бухгалтерський облік погашення векселів

Операція

Дебет

Кредит

Погашення векселя (зі складанням акта про пред'явлення векселя до платежу)

– у останнього векселедержателя: 

311 

341 (182) 

– у векселедавця: 

621 (511) 

311 

Викуп власного векселя. Облік у векселедавця

– на фактичну вартість передачі векселя за договором

(ціна викупу) 

621 (51)

631

– на суму додатної різниці між номіналом векселя та ціною його викупу 

621 (51)

746

– на суму від’ємної різницї між номіналом векселя та ціною викупу векселя 

977

621 (51)