Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект лекций_изд.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.31 Mб
Скачать

4.3. Особливості бухгалтерського обліку операцій з векселями

4.3.1 Облік видачі векселів

Порядок відображення в бухгалтерському обліку особи, що видала вексель.

Відповідно до Інструкції № 291, облік розрахунків за векселями виданими здійснюється на:

  • рахунку 51 «Довгострокові векселі видані» за субрахунками:

511 «Довгострокові векселі, видані в національній валюті»;

512 «Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті»;

  • рахунку 62 «Короткострокові векселі видані»:

621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті»;

622 «Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті»

За кредитом рахунку відображається видача векселів на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів та на забезпечення інших операцій. За дебетом рахунку відображається погашення заборгованості за виданими векселями та її списання.

У періоді видачі векселя кредиторська заборгованість за отримані товари (роботи, послуги) закривається, натомість виникає зобов'язання по векселю, яке відбивається наступною проводкою:

Дебет 63 (58) Кредит 51(62)

Якщо ж видається переказний вексель, то в періоді його видачі слід зробити аналогічну проводку. Якщо ж буде отримано повідомлення про акцепт векселя трасантом, то слід закрити дебіторську заборгованість трасанта проводкою:

Дебет 51 (62) Кредит 36 (37)

Порядок відображення в бухгалтерському обліку векселедержателя

Отримані векселі облікуються на:

  • рахунку 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" (субрахунок 182 «Довгострокові векселі одержані»);

  • рахунку 34 "Короткострокових векселі отримані", який має наступні субрахунки:

34-1 «Короткострокові векселі, одержані в національній валюті»

34-2 «Короткострокових векселя, одержані в іноземній валюті»

Особливістю видачі переказних векселів є наявність акцепту (згоди сплатити) з боку трасата тому є доцільним введення додаткових субрахунків:

34-11 «Переказні векселі отримані, але не акцептовані»;

34-12 «Переказні векселі, отримані та акцептовані платником векселів».

За дебетом таких рахунків відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги), а за кредитом – отримання коштів у зв’язку з погашенням векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні. Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.

У періоді отримання векселя дебіторська заборгованість за відвантажені товари (надані роботи, послуги) закривається, натомість виникає заборгованість по векселю наступною проводкою:

Дебет 182 (34) Кредит 36 (37)

Приклад 1. Підприємство А реалізує підприємству Б товари на суму 1200 грн. (у тому числі ПДВ – 200 грн.). У розрахунок за ці товари підприємство Б видає простий вексель з погашенням протягом 6 місяців.

Ситуація А. Договір первісно передбачає вексельну форму розрахунків.

Ситуація Б. грошовий договір купівлі-продажу товарів шляхом додаткової угоди (підписаної після відвантаження товару) трансформується в договір із вексельною формою розрахунків. Після чого, власне, і видається вексель.

Примітка. у продавця товарів облік в обох ситуаціях буде однаковий, оскільки він не залежить від форми договірних відносин.

Таблиця 4.1. Облік видачі простого векселя

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

валові доходи

валові витрати

Облік у продавця 

1

Відвантажено товари 

361

702

1200

1000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ 

702

641

200

3

Списано собівартість товарів  

902

28

750

4

Отримано простий короткостроковий вексель 

341

631

1200

Облік у покупця (векселедавця)

Ситуація А.

1

Оприбутковано товари 

28 

631 

1000 

– 

1000 

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

644 

631 

200 

– 

– 

3

Видано простий короткостроковий вексель 

631 

621 

1200 

– 

­

641 

644 

200 

– 

– 

4

Списано вексельний бланк 

92 

209 

– 

– 

– 

08 

– 

– 

Ситуація Б.

1

Оприбутковано товари 

28 

631 

1000 

– 

1000 

2

Відображено податковий кредит 

641 

631 

200 

– 

– 

3

Підписано додаткову угоду щодо зміни способу розрахунків 

641 

631 

200 

– 

­ 

644 

631 

200 

– 

– 

4

Видано простий короткостроковий вексель 

631 

621 

1200 

– 

­

641 

644 

200 

– 

– 

5

Списано вексельний бланк 

92 

209 

– 

– 

– 

08 

– 

– 

Приклад 2. Підприємством «Амадеус» було проведено такі операції:

  • підприємство А реалізувало підприємству Б товари на суму 1200 грн. (у тому числі ПДВ – 200 грн.);

  • підприємство Б реалізувало підприємству В товари на суму 2400 грн. (у тому числі ПДВ – 400 грн.).

У зв'язку з виникненням заборгованостей підприємством Б було прийнято рішення видати підприємству А переказний вексель на суму 1200 грн. із зазначенням як платника за цим векселем підприємства В.

Обидва договори купівлі-продажу первісно передбачали вексельну форму розрахунків.

Таблиця 4.2. Облік видачі переказного векселя

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

валові доходи

валові витрати

Облік у підприємства А 

1

Відвантажено товари 

361

702

1200

1000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ 

702

641

200

3

Списано собівартість товару 

902

28

800

4

Від підприємства Б отримано вексель у розрахунок за відвантажений товар  

3411

361

1200

5

Вексель пред'явлено до акцепту і акцептовано 

3412

3411

1200

Облік у підприємства Б 

1

Оприбутковано товари, отримані від підприємства А 

28

631

1000

1000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ 

644

631

200

3

Відвантажено товари підприємству В 

361

702

2400

2000

4

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ 

702

641

400

5

Списано собівартість реалізованих товарів 

902

28

1760

6

Видано переказний вексель 

631

621

1200

7

За датою видачі векселя відображено податковий кредит і збільшено валові витрати 

641

644

200

­

8

Після акцепту векселя підприємством В здійснено залік частини заборгованості підприємства В перед підприємством Б 

621

361

1200

9.

Здійснено погашення грошовими коштами залишку заборгованості за відвантажені товари

311

361

1200

­

­

Облік у підприємства В 

Оприбутковано товар, отриманий від підприємства Б  

28

631

2000

2000

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

200

644

631

200

Акцептовано переказний вексель 

631

621

1200

­

641

644

200

Решту заборгованості перед підприємством Б оплачено грошовими коштами 

631

311

1200