Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Podgotovka_I_Krok-3_Stomatologia_2012 / База КРОК 3 / 2004-2005 / Крок3Стоматолог_я_2004_2005_profile_2_0

.rtf
Скачиваний:
23
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.88 Mб
Скачать

A *Хронічний грануломатозний періодонтит

B Хронічний фіброзний періодонтит

C Хронічний гранулюючий періодонтит

D Хронічний простий пульпіт

E Пульпіт, ускладнений періодонтитом

123

Чоловіку 63 років встановлений діагноз: хронічний конкрементозний пульпіт 26.

Рентгенологічно виявлений пристінковий дентікль, облітерація кореневих каналів на 1/3.

Який фізичний метод лікування доцільно викорастати в даному випадку?

A *Депофорез

B УВЧ

C Діадінамічні токи

D Діатермокоагуляція

E Д’Арсанвалізація

124

Чоловік 56 років звернувся до стоматолога для профілактичного огляду. Хворіє на язву

шлунку, палить з 15 років. Об’єктивно: на слизовій оболонці щік в кутах рота - вогнища

змутнілого епітелію сіро-білого кольору з чіткими контурами, розміром 2.0 х 2.0 см, які не

здіймаються над поверхнею, при зскрібанні не знімається. Пальпація безболісна,

ущільнення в основі не має. Встановлений діагноз - проста лейкоплакія. Який додатковий

метод необхідно застосувати для визначення діагнозу?

A * Гістологічний

B Серологічний

C Бактеріоскопічний

D Цитологічний

E Імунологічний

125

Жінка 44 років скаржиться на незначний біль в зубі при накушуванні. Із анамнезу: 3 роки тому

12 був лікований з приводу карієсу. В останній рік періодично з’являлись припухлість та

нориця. Об’єктивно: 12 змінений в кольорі, пломбований. Перкусія слабко болісна. На

рентгенограмі - розрідження кісткової тканини в ділянці верхівки 12 з нечіткими, нерівними

краями. Яку тактику доцільно застосувати за відсутності ефекту консервативного лікування?

A *Резекцію верхівки кореня

B Видалення зуба

C Ампутацію кореня

D Гемісекцію

E Пункцію пері апікальних тканин

126

Чоловік 37 років звернувся зі скаргами на біль в зубі на верхній щелепі. Чотири роки тому 23

був запломбований. Через рік в ділянці верхівки 23 періодично стали виникати припухлість і

болючість ясен. При огляді: пальпація альвеолярного відростку в ділянці 23 та перкусія зуба

болісні. На рентгенограмі: розрідження кісткової тканини в ділянці верхівки 23 розміром 0,3 х

0,3 см. з чіткими межами. Що станеться з гранульомою, якщо зуб не лікувати?

A * Перетвориться в радикулярну кісту

B Виникне зворотній розвиток

C Перейде в фіброзну форму періодонтиту

D Перейде в гранулюючу форму періодонтиту

E Перейде в остеомієліт обмежений

127

До лікаря-ортодонта звернулась дівчинка К. 11 р. Прикус дистальний. Який вид постави

характерний для даної патології прикусу?

A Сутулувата

B Кифотична

C Лордична

D Випрямлена

E Сколіотична

128

Холопчику 13 років для проведення діагностики ЗЩА виготовлені КДМ. Які вимірювальні

точки на премолярах верхньої щелепи для визначення ширини зубного ряду?

A Середина міжгорбикової фігури перших премолярів

B Середина міжгорбикової фігури других премолярів

C Вершина щічного горбика перших премолярів

D Вершина щічного горбика других премолярів

E Контактна точка між першим та другим премолярами

129

Пацієнт К. віком 14 р. протягом 2-х років знаходиться на комплексному лікуванні у

лікаря-ортодонта з діагнозом дистальний прикус. Яким методом дослідження можна оцінити

динаміку нормалізації функції кругового м’язу рота?

A Електроміографія

B Методом Хелькімо

C Рубінова

D Гнатодинамографія

E Мастікаціографія

130

До стоматолога звернулися батьки дівчинки 8 р. з приводу косметичного недоліку. У

пацієнтки нижня щелепа виступає вперед, а ікла нижньої щелепи перекривають ікла верхньої

щелепи Лікарем-ортодонтом зішліфовані нестерті рвучі горбики тимчасових зубів. Для

профілактики якого прикусу було це здійснено?

A Вимушеного прогенічного прикусу

B Глибокого прикусу

C Прогнатичного прикусу

D Косого прикусу

E Відкритого прикусу

131

Больная 42 года жалуется на плохое общее состояние. Температура тела t041С,

отмечается тошнота, рвота, отдышка. На лице выражена гиперемия кожи с чёткими в виде

языков пламени. Поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены. Поставьте диагноз.

A Рожа.

B Стрептодермия

C Флебит лицевой вены.

D Волчанка кожи

E Сибирская язва.

132

Больной обратился с жалобами на боль и тяжесть в правой половине лица, выделения

слизи из носа. Во время осмотра установлено: отёк правой щеки, разрушенный 16 зуб.

Перкуссия его резко болезненна. На Ro-грамме определяется затемнение правой

гайморовой пазухи. Какому заболеванию соответствует такое клиническое течение?

A Острый одонтогенный гайморит справа

B Острый риногенный гайморит справа

C Хронический одонтогенный гайморит.

D Киста правой верхнечелюстной пазухи.

E Острый этмоидит.

133

Мужчина 35 лет, обратился к врачу-стоматологу по поводу удаления 26 зуба. Во время

проведения туберальной анестезии появилось быстрое увеличение отёка тканей и

ограничение открывания рта. Чем обусловлено такое состояние?

A Травмой сосудов.

B Травмой мышц во время проведения анестезии.

C Травмой нервных стволов

D Непереносимостью больным анестетика.

E Анафилактическим шоком

134

Больной жалуется на боль и припухлость в поднижнечелюстной области слева, боль во

время еды. При осмотре выявлено: рот открывается свободно в полном объёме, слизистая

подъязычного валика слева гиперемирована, из выводного протока поднижнечелюстной

слюнной железы выделяется гной. На Ro-грамме слева в поднижнечелюстной области

слева определяетяся тень овальной формы. Поставьте предварительный диагноз.

A Калькулёзный сиалоаденит.

B Хронический интерстициальный паротит.

C Остеома нижней челюсти

D Опухоль поднижнечелюстной железы

E Острый поднижнечелюстной сиалоаденит

135

Больной 19 лет на протяжении трех дней жалуется на боль и отечность мягких тканей в

области нижней челюсти слева, повышение температуры до 39, озноб. Объективно:

Перкуссия 36 и рядом стоящих интактных З5 и 37 зубов резко болезненна. Слизистая

оболочка альвеолярного отростка на уровне указанных зубов отечна, гиперемирована с

обеих сторон. Положительный симптом Венсана. Определите предположительный диагноз.

A Острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти

B Одонтогенная флегмона левой поднижнечелюстной области

C Обострившийся хронический периодонтит 36 зуба

D Острый гнойный периостит нижней челюсти от З6

E Хронический одонтогенный остеомиелит

136

Больной, 72 года, обратился с жалобами на наличие опухолевидного образования на

боковой поверхности носа, которое появилось 4 года назад. В последние месяцы стало

заметно увеличиваться, образуются корки, после снятия которых образуется кровоточащая

эрозия. Инфильтрация подлежащих тканей отсутствует. Каков предварительный диагноз?

A Базальноклеточный рак

B Папиллома

C Плоскоклеточный ороговевающий рак

D Плоскоклеточный неороговевающий рак

E Кератоакантома

137

Больной, 35 лет, обратился с жалобами на наличие припухлости в области нижней челюсти,

подвижность зубов, боль, которая беспокоит преимущественно по ночам. Опухоль заметил

2 месяца назад, неделю назад появилось онемение нижней губы. Объективно: опухоль

неподвижна, плотной консистенции, слизистая оболочка над ней бледная. На

рентгенограмме: видны участки уплотнения кости с нечеткими границами и наличие костных

игл, расположенных перпендикулярно к поверхности челюсти. О каком заболевании можно

думать?

A Саркома нижней челюсти

B Рак нижней челюсти

C Остеобластокластома нижней челюсти

D Амелобластома

E Обострение хронического остеомиелита

138

Боьной К., 30 лет, обратился в стоматологическую поликлинику по поводу удаления 36. Из

анамнеза выявлено, что пациент страдает гемофилией. Предварительное удаление

сопровождалось длительным кровотечением. Какая тактика

A Провести вмешательство в стационаре с до и послеоперационной подготовкой.

B Необходима предоперационная подготовка в условиях поликлиники

C Послеоперационное лечение не обязательно.

D Провести удаление амбулаторно с дальнейшими рекомендациями.

E Провести удаление под наблюдением гематолога в поликлинике

139

Больной Д., 30 років обратился в ООД с жалобами на новообразхование на нижней челюсти

справа, подвижность зубов, интенсивные боли. В анамнезе – два месяца назад - травма,

после чего появились болезненная припухлость, которая очень быстро увеличилась.

Объективно: ассиметрия лица за счёт отёка мягких тканей в области нижней челюсти

справа. Пальпаторно опухоль не подвижна, плотно-эластичной консистенции, прорастает в

окружающие ткани. На рентгенограмме - дефект костной ткани неправильной формы с

неровными контурами. Поставьте диагноз.

A Остеосаркома.

B Остеома.

C Фиброзная дисплазия.

D Хондрома.

E Рак нижней челюсти.

140

Больной В., жалуется на боль в околоушной области справа, припухлость, сухость во рту.

Считает себя больным на протяжении 2 лет. На основе гистологического исследования

поставлен диагноз: плоскоклеточный рак правой околоушной железы. Какой метод лечения

данной патологии даст наилучшие результаты?

A Передоперационная телегамотерапия и радикальное удаление опухоли вместе с железой.

B Телегамотерапия в области опухоли и региональных лимфоузлов

C Радикальное удаление опухоли.

D Введение цитостатиков в систему наружной сонной артерии

E Симптоматическая терапия.

141

Больной Д., 15 код обратился с жалобами на тупую ноющую боль в области нижней челюсти

слева, чувство жара, подвижность интактных зубов, деформацию челюсти, общую

слабость, температуру тела до t390С, лейкоцитоз, увеличение СОЕ, увеличенные

регионарные лимфатические узлы. На рентгенограмме деструктивные изменения в области

тела нижней челюсти без периостальной реакции. З анамнезу установлено, что данные

симптомы возникали неоднократно. Какой наиболее вероятный диагноз.

A A. *Саркома Юинга.

B B. Рак нижней челюсти.

C C. Остеомиелит нижней челюсти.

D D. Периостит нижней челюсти.

E E. Актиномикоз нижней челюсти.

142

Больной С., 34 года попал в автотранспортную аварию. Сознание не терял. Жалобы на

головную боль, головокруженние, общую слабость, тошноту. Через 12 часов после травмы

появился “симптом очков” который не выходит за границы круговой мышцы глаза. Для

какого типа перелома характерен данный симптом.

A Перелом костей основания черепа.

B Перелом верхней челюсти Ле – Фор ІІ

C Перелом костей носа.

D Двусторонний перелом скуловых костей.

E Перелом лобных костей.

143

Женщина 37 лет жалуется на наличие свища в области правой половине нижней челюсти со

скудным кровянисто-гнойным отделяемым. При обследовании установлено, что свищ

связан с телом нижней челюсти на уровне 45. Коронки 45 изменена в цвете, разрушена на

1/3. На рентгенограмме альвеолярного отростка на уровне верхушки корня 45 обнаружен

очаг деструкции кости с неровными контурами. Какой диагноз можно предположить?

A Мигрирующая гранулема лица

B Хронический одонтогенный остеомиелит нижней челюсти

C Пиогенная гранулема лица

D Нагноившаяся атерома щеки

E Хронический надчелюстной лимфаденит

144

Больная 66 лет жалуется на боль в левой околоушно - жевательной области,

прогрессирующую асимметрию лица, которую заметила 2-3 месяца назад. Больная

пониженного питания, бледна. Отмечается парез мимических мышц лица слева. Впереди

мочки уха инфильтрат без четких границ, размером 4х5 см. Кожа над ним цианотичного

цвета, напряжена, спаяна с подлежащими тканями. Из протока левой околоушной слюнной

железы слюны получить не удалось. На обзорной рентгенограмме нижней челюсти

нарушений структуры кости не отмечается. Укажите наиболее вероятный диагноз?

A Аденокарцинома

B Актиномикоз левой околоушно-жевательной области

C Псевдопаротит Герценберга

D Смешанная опухоль левой околоушной слюнной железы

E Обострившийся хронический паротит

145

Больной 54 лет обратился с жалобами на наличие отухолевидного образования в области

нижней губы, которое появилось 1-1,5 месяца назад. Объективно: на красной кайме нижней

губы справа опухолевидное образование округлой формы диаметром до 1 см. с

валикообразными краями, приподнятыми над уровнем красной каймы. В центре

образования - корочка бурого цвета, после удаления которой в центре образования

отмечается воронкообразное углубление. Не кровоточит. Безболезненное. Регионарные

лимфоузлы не увеличены. Укажите предположительный диагноз.

A Кератоакантома.

B Рак нижней губы.

C Папиллома нижней губы.

D Фиброма нижней губы

E Узелковый /бородавчатый/ предрак.

146

Больной А., 42 года обратился к хирургу-стоматологу с жалобами на припухлость и

иррадиирующую боль в подчелюстную слюнную железу справа, чувство увеличения железы,

которое появляется во время приёма пищи. Объективно: подчелюстная слюнная железа

увеличена, болезненна при пальпации, выводной проток пальпируется в виде тяжа. Слюна

из протока железы не выделяется. Для какого заболевания характерна данная

симптоматика?

A Калькулёзный сиалоаденит.

B Острый сиалоаденит.

C Склерозирующий сиалоаденит.

D Киста слюнной железы.

E Сиалоз.

147

Больной С., обратился к стоматологу после автокатастрофы с жалобами на боль в области

основания носа, носовые кровотечения. Объективно: нос деформирован. Пальпаторно

отмечается боль в области стенки носа, подвижность носовых костей. Носовые ходы

заполнены кровяными сгустками. Какой можно поставить предварительный диагноз ?

A Перелом костей носа.

B Ле-Фор І.

C Ле-Фор ІІ.

D Ле-Фор ІІІ.

E Перелом скуловой кости.

148

У раненого на поле боя выявлено сквозную рану левой щеки загрязнённую радиоактивными

веществами. На рану наложена асептическая повязка из индивидуального перевязочного

пакета, применена обезболивающая и антибактериальная терапия. На каком этапе

медицинской эвакуации необходимо заменить повязку?

A На каждом этапе эвакуации.

B На медицинском пункте батальона.

C На медицинском пункте полка.

D На отдельном медицинском батальоне.

E Когда повязка в неудовлетворительном состоянии.

149

У девушки, 18 лет, во время лечения периодонтита 46 на рентгенограмме выявлено наличие

тени округлой формы, по плотности приближающейся к плотности зуба, окруженной

полоской просветления. Был поставлен диагноз: твердая одонтома. Определите план

действий врача?

A Удаление опухоли при появлении функциональных или косметических нарушений

B Экстренное удаление опухоли

C Удаление опухоли в плановом порядке

D Удаление опухоли с резекцией прилежащей кости

E Наблюдение в динамике

150

Больной, 49 лет, обратился с жалобами на постоянную боль в области нижней челюсти,

иррадиирующую в ухо, припухлость мягких тканей, повышение температуры тела до 39,0.

Объективно: припухлость в подчелюстной области, кожа в цвете не изменена. Слизистая

альвеолярного отростка в области 45, 46 зубов гиперемирована и отёчна с оральной и

вестибулярной стороны. Коронки 45, 46 разрушены полностью, подвижны. Симптом

Венсана. Поставьте диагноз?

A Острый остеомиелит нижней челюсти

B Флегмона подчелюстной области

C Обострение хронического остеомиелита нижней челюсти

D Острый серозный периостит нижней челюсти

E Острый гнойный периостит нижней челюсти

151

Больная К. жалуется на новообразование в правой поднижнечелюстной области, которое

появляется во время еды и сопровождается приступами острой боли, болью при глотании.

Через 2-3 часа новообразование постепенно уменьшается и исчезает. На рентгенограмме

дна полости рта определяется рентгенконтрастная тень продолговатой формы размером

0,5х0,2 см, расположенная параллельно телу нижней челюсти в проекции 45 та 44 зубов.

Поставьте диагноз.

A Слюнокаменная болезнь

B Сиалоаденит

C Аденома слюнной железы

D Отёк Квинке

E Лимфаденит поднижнечелюстной области

152

Мужчина, 43 года, обратился к врачу с жалобами на боль при глотании, ограниченное

открывание рта. 3 дня назад заболел разрушенный 37 зуб, на следующий день появилась

боль при глотании, через день появилось ограничение открывания рта. Объективно:

небольшая мягкая припухлость в левой подчелюстной области. Пальпируется увеличенный

лимфати-ческий узел. Рот открывается на 1,5 см. Наблюдается отёк левой нёбной дужки и

боковой стенки глотки. 37 зуб разрушен, слизистая оболочка около зуба отёчна, перкуссия

слабо болезненна. Поставьте диагноз.

A Одонтогенная окологлоточная флегмона

B Одонтогенная крыло-челюстная флегмона

C Одонтогенная поднижнечелюстная флегмона

D Перитонзиллярный абсцесс

E Острый подчелюстной лимфаденит

153

Женщина, 40 лет, обратилась с жалобами на припухлость левой подчелюстной области,

которая появилась 3 дня назад, на повышение температуры тела 37,4 С. Объективно: в

левой подчелюстной области наблюдается отёк мягких тканей, кожа в цвете не изменена.

Пальпаторно отмечается узел плотно-эластичной консистенции, малоболезненный,

подвижный, круглой формы с гладкой поверхностью, размерами 2,0х1,5 см. Открывание рта

свободное, слизистая оболочка полости рта без видимых изменений, коронка 36 зуба

разрушена 2/3 части, перкуссия болезненна. Поставьте диагноз.

A Одонтогенный острый серозный лимфаденит подчелюстной области

B Одонтогенный абсцесс подчелюстной области

C Одонтогенная флегмона подчелюстной области

D Одонтогенный хронический лимфаденит подчелюстной области

E Острый серозный сиалоаденит подчелюстной слюнной железы.

154

Больной, 43 года, жалуется на новообразование в правой подчелюстной области, которое

появилось два месяца назад после перенесенного гриппа. В правой подчелюстной области

при пальпации выявлено слабо болезненное шарообразное образование

плотно-эластичной консистенции с ровными контурами, не спаянное с кожей. Из протока

подчелюстной слюнной железы выделяется прозрачная слюна. Подъязычный валик

неизменён. Какому заболеванию соответствует клиническая картина?

A Хронический лимфаденит

B Хронический сиалоаденит

C Слюнокаменная болезнь

D Аденома слюнной железы

E Липома

155

У больного Б. 37 г. был удален медиальный корень 36, а дистальный корень зуба сломался

в средней трети. Какой инструмент Вы выберете для удаления корня?

A Элеватор под углом направо.

B Элеватор под углом налево.

C Прямой элеватор.

D Клювовидные щипцы, не сходящиеся.

E Клювовидные щипцы, сходящиеся.

156

Больной Х. 42 года жалуется на ухудшение общего состояния, повышение температуры

тела, затруднённое глотание и дыхание. Общее состояние больного средней тяжести.

Температура тела 390С. При осмотре – незначительная асимметрия лица за счёт

припухлости мягких тканей в левой подчелюстной области. Кожа над припухлостью обычной

окраски, легко берётся в складку. Пальпаторно определяется отёк. Открывание рта

затруднено (контрактура ІІ-ІІІ степени). При осмотре полости рта – гиперемия, отёк нёбных

дужек и язычка, выбухание левой боковой стенки до средней линии, а язычка вправо. Какой

наиболее вероятный диагноз Вы поставите?

A Флегмона окологлоточного пространства.

B Флегмона крыловидно-челюстного пространства.

C Флегмона поднижнечелюстного пространства.

D Флегмона позадичелюстного пространства.

E Абсцесс челюстно-язычного желобка.

157

Танкист получил термическую травму открытым огнём. Диагностирован ожог лица III-а

степени. Какие слои кожи повреждены?

A Все слои эпидермиса с сохранением дериватов кожи

B Все слои эпидермиса

C Кожа и подлежащие ткани

D Поверхностный эпидермис и капилляры

E Поверхностный эпидермис

158

Больной В., 37 лет, госпитализирован в челюстно-лицевое отделение по поводу

хронического одонтогенного остеомиелита нижней челюсти в области 48, 47, 46 зубов.

Болеет около 2-х месяцев. Объективно: При зондировании свища определяется

обнаженный шероховатый участок кости, смещаемый при надавливании. На Ro"-грамме

нижней челюсти – очаг деструкции, в центре которого расположен секвестр 1,0х1,5 см,

полностью отделенный от здоровой костной ткани. Выберите метод лечения больного.

A Секвестрэктомия

B Стимулирующая терапия

C Санация полости рта

D Антибиотикотерапия

E Секвестрэктомия с удаление 47

159

Больной В., 37 лет, госпитализирован в челюстно-лицевое отделение по поводу

хронического одонтогенного остеомиелита нижней челюсти в области 48, 47, 46 зубов.

Болеет около 2-х месяцев. Объективно: При зондировании свища определяется

обнаженный шероховатый участок кости, смещаемый при надавливании. На Ro"-грамме

нижней челюсти – очаг деструкции, в центре которого расположен секвестр 1,0х1,5 см,

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.