Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Podgotovka_I_Krok-3_Stomatologia_2012 / База КРОК 3 / 2004-2005 / Крок3Стоматолог_я_2004_2005_profile_2_0

.rtf
Скачиваний:
20
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.88 Mб
Скачать

C Клінічний метод обстеження та допоміжні методи обстеження: біометричний метод оцінки

діагностичних моделей.

D Клінічний метод обстеження та допоміжні методи обстеження: панорамна рентгенографія,

ТРГ, функціональні методи обстеження.

E Клінічний метод обстеження та допоміжні методи обстеження: рентгенограма кисті.

384

Пацієнт Л., 29 роки пройшов ортодонтичне лікування з приводу діагнозу: біпрогнатія,

аномалія положення окремих зубів 13,23,33,43. Лікування проводилось на протязі 1,7 років за

допомогою сучасних незнімних ортодонтичних апаратів (брекет –системи), застосовуючи

техніку прямої дузі. Згідно плану лікування було видалено чотири перших премоляри. Який

ретенційний апарат ви запропонуєте:

A * Незнімний ретенційний апарат виготовлений із спеціальній ортодонтичній проволоки

Twist

lex фіксований на текучий композиційний матеріал на лінгвальні поверхні верхніх

B Ортодонтичний позиціонер.

C Знімни пластиночні ретенційни апарати з мінімальними проволоченими елементами

(кламери Адамса, вестибулярна дуга) на верхню та нижню щелепи.

D Лінгвальний стандартний ретейнер фіксований від 13,12,11,21,22,23 на верхніх зубах та

33,32,31,41,42,43 на нижніх зубах.

E Літій шиніруючий ретейнер фіксований на 6 верхніх та нижніх зубах.

385

При плановому проведенні стоматологічного огляду в організованому дитячому колективі

(група дітей віком 6 років у дитячому садочку ) у 8 дітей було виявлено: дефекти коронок

зубів та зубних рядів. До якої диспансерної групи на вашу думку відносяться ці діти та

подальша тактика:

A * 2 диспансерна група – діти, які мають фактори ризику, що можуть сприяти розвиткові

зубощелепних аномалій. Огляди дітей проводять кожні три місяці.

B 1 диспансерна група – здорові діти з нормальним прикусом без порушень функції ковтання,

дихання, жування, мовлення. Огляди дітей проводять щорічно.

C 3А – диспансерна група – діти з незначними відхиленнями зубощелепної системи.

Лікування спрямовано на формування фізіологічного прикусу.

D 3В – диспансерна група – діти з вираженими зубощелепними аномаліями та деформаціями.

Пацієнти потребують ортодонтичного лікування.

E Діти у яких вищевказані признаки відносяться до різних диспансерних груп і тому дії будуть

залежить від конкретної диспансерної групи.

386

Хвора Л., 14 років звернулась зі скаргами на неправильне положення верхніх іклів. Огляд

ротової порожнини: верхні ікли розташовані поза зубною дугою, вестибулярно, місце для них

в зубній дузі відсутнє. 13 зуб прорізується над 12 зубом, 24 стоїть щільно до дистальної

поверхні 22 зуба. Прикус: нейтральний. Діагноз: аномалійне положення окремих 13, 23 зубів.

Яка тактика ортодонта в даній клінічній ситуації:

A * Комплексне лікування – видалення 14 та 24 зубів з метою створення місця для 13 та 23

зубів, подальше застосовуючи незнімний ортодонтичний апарат (брекет- систему)

B Перший етап – застосувати швидкий піднебінний розширювач, другий етап - застосовуючи

незнімний ортодонтичний апарат (брекет - систему) перемістити в зубну дугу 13 та 23 зуби.

C Використати знімну пластинку з гвинтами з метою розширення верхньої зубної дуги та

відтворення місця для аномалійне розташованих зубів.

D Комплексне лікування – видалення 14 та 24 зубів з метою створення місця для 13 та 23

зубів, подальше застосовуючи знімну пластинку для переміщення аномалійне

E Застосувати дисталізатор молярів з метою створення місця 13 та 23 зубів.

387

Хворому М., 35 років, виготовляють мостоподібні протези з опорою на 13-23, 47-44, 33-36

зуби. Визначте можливе співвідношення проміжної частини мостоподібних протезів по

відношенню до альвеолярного відростка.

A * Промивне, дотикове, сідлоподібне

B Сідлоподібне, висяче

C Промивне, сідловидне

D Дотикове, сідлоподібне

E Промивне, дотикове

388

Хворому М., 45 років, в клініці виготовляється бюгельний протез на верхню щелепу з

опорно-утримуючими кламерами на 14, 25,27 зуби. Яка методика використовується для

правильного розміщення кламерів на опорних зубах?

A * Паралелометрія

B Вимірювання діагностичних моделей щелеп

C Електроодонтодіагностика

D Міографія

E Рентгенографія

389

Пацієнту Р., 30 років, по показанням треба виготовити фарфорову коронку на 46 зуб. Яка її

оптимальна товщина?

A * 1,2-1,5 мм

B 0,8 мм

C 0,5 мм

D 0,6 мм

E 0,7 мм

390

Дитина К., 8 років, лікується за допомогою механічнодіючого ортодонтичного апарату. Дайте

визначення такому апарату.

A * Апарат, діючий початок якого закладений у самому апараті

B Знімні апарати з похилою площиною

C Незнімні апарати з накусочним майданчиком

D Знімні та незнімні апарати з дезоклюзійними елементами

E Знімні апарати з ретракційною дугою

391

Дитина М., 6 років, лікується за допомогою функціонально направляючого апарату. Дайте

визначення такому апарату.

A * Апарат, діючий початок якого, закладений у м’язовій системі зубощелепнолицевої області

B Апарат, діючий початок якого закладений в самому апараті

C Апарат із розширюючими елементами

D Апарат із пружними відростками

E Двощелепний апарат

392

На лікуванні знаходиться дівчинка К., 9 років, із симетрично звуженим зубним рядом

верхньої щелепи. Де повинен бути розташований гвинт в знімному розширюючому

ортодонтичному апараті?

A * В області премолярів

B В області молярів

C В області різців

D В області дистального краю апарату

E В області ікол

393

Больной 49 лет обратился с жалобами на невозможность пользоваться изготовленным

полным съемным протезом на нижнюю челюсть. Объективно: полное отсутствие зубов на

нижней челюсти 1 класс по Келлеру, в области 34, 35 острый костный выступ болезненный

при мануальном исследовании. Какова первоочередная тактика врача?

A * Удаление экзостоза

B Изготовление нового протеза с изоляцией экзостоза

C Изготовить протез с эластичной прокладкой

D Изготовить протез с металлическим базисом

E Изготовить протез с отверстиями для екзостоза

394

Больному 54 года показано изготовить полные съемные протезы на верхнюю и нижнюю

челюсти. При проверке постановки обнаружено выпячивание верхней губы. На каком

этапе допущена врачебная ошибка?

A * Формирование вестибулярной поверхности верхнего прикусного валика

B Неверная фиксация центральной окклюзии

C Неправильное определение высоты верхнего прикусного валика

D Неверное формирование окклюзионной плоскости

E Неправильное определение высоты нижней трети лица

395

Больному 48 лет изготовлен полный съемный протез на верхнюю челюсть. При наложении

протеза во время разговора и широком открывании рта протез не фиксируется.

Объективно: при надавливании на режущие края фронтальных зубов в вестибулярном

направлении протез сбрасывается. Слепые ямки задний край протеза не перекрывает.

Какая врачебная ошибка при изготовлении протеза в данном случае?

A * Отсутствует замыкающий клапан по линии А

B Укорочена граница протеза во фронтальном участке

C Неправильная постановка зубов

D Удлинена граница протеза в области крылочелюстных складок

E Плохая адгезия

396

Больная 24 года, изготовлен мостовидный протез с опорой на 13, 15. Через 7 месяцев после

фиксации протеза больная обратилась с жалобами на отлом керамической массы. При

осмотре: ГИ (по Федорову-Володкиной) – 1 балл, на вестибулярной поверхности 13 и

жевательной 15 отлом керамической массы. За чей счет будет произведена переделка

мостовидного протеза?

A * Врача и зубного техника

B Врача

C Заведующего ортопедическим отделением

D Лечебного учреждения

E Зубного техника

397

Хворому О., 64 роки, в клініці виготовляються повні знімні протези на щелепах. Лікар

визначив центральну оклюзію на прикусних валіках. Які орієнтири для виготовлення

елементів прикусу наносить лікар на воскових валіках?

A ( Середню лінію, лінію “посмішка”, лінію кликів

B Лінію кликів

C Середню лінію

D Лінію ширини ротової щілини

E Лінію верхушки альвеолярного гребня

398

При протезуванні повними знімними протезами визначте, коли штучні зуби на верхній щелепі

у фронтальної ділянці ставлять на приточці?

A ( Гіпертрофірований альвеолярний відросток, коротка губа

B Коротка губа

C Гіпертрофірований альвеолярний відросток

D Наявність елементів анатомічної ретенції

E Довга верхня губа

399

Хворому М., 62 роки, 2 місяці тому виготовлені повні знімні протези, які незадовільно

фіксуються при функціонуванні. Яка помилка при виготовленні повних знімних протезів?

A ( Вкорочення країв протезів

B Подовження країв протезів

C Використання елементів анатомічної ретенції

D Порушення режиму полімерізації

E Отримання відбитків гіпсом

400

При перевірці конструкції повних знімних протезів у хворого Ж., 64 роки, виявлено прогенічне

співвідношення зубних рядів, бугоркове змикання бокових зубів, підвищення висоти

прикусу. Яка допущена помилка на попередньому етапі роботи?

A ( Фіксація нижньої щелепи в передній оклюзії

B Підвищення висоти прикусу

C Фіксація нижньої щелепи при боковому зміщенні

D Зміщення одного із воскових базисів

E Деформація воскового базису

401

Больному установили диагноз: хронический фиброзный пульпит 34. Проведено

препарирование, экстирпация пульпы, механическая и медикаментозная обработка

каналов. Как необходимо провести пломбирование каналов?

A *До физиологической верхушки

B Вывести небольшое количество материала за верхушку

C До рентгенологической верхушки

D До анатомической верхушки

E Равномерное пломбирование

402

У больного Н. на рентгенограмме 13 в области верхушки корня определяется образование с

нечеткими краями, напоминающие “языки пламени” Для какого заболевания характерна

такая рентгенологическая картина?

A *Хронический гранулирующий периодонтит

B Острый серозный периодонтит

C Хронический гранулематозный периодонтит

D Хронический фиброзный периодонтит

E Острый гнойный периодонтит

403

Больная 49 лет жалуется на возникновение свища на слизистой оболочке в области 22-23.

Объективно: в 22 пломба, перкуссия безболезненна. На рентгенограмме: около верхушки

корня 22 небольшой очаг резорбции костной ткани неправильной формы без четких границ.

Корневой канал запломбирован на 1/3 длины. Выберите наиболее оптимальную тактику

лечения 22.

A *Распломбировка, пломбирование каналов до верхушечного отверстия

B Удаление зуба

C Электрофорез йодида калия в проекции верхушки корней

D Пломбирование каналов не доводя на1 мм до верхушечного отверстия

E Пломбирование каналов за верхушечное отверстие

404

Які розчини дозволені для використання з метою антисептичної обробки операційного поля

в ділянці обличчя?

A * йодонат

B розчин аскорбінової кислоти

C 96\% розчин етилового спирту

D 5\% розчин йоду

E розчин перекису водню6\%

405

Піднижньощелепна залоза інервується: піднижньощелепним нервом, язиковим нервом,

лицьовим сплетенням (симпатичним), залозистими гілками, блукаючим нервом. Вилучити

невірну відповідь.

A * Блукаючий нерв

B Язиковий нерв

C Залозиста гілка

D Піднижньощелепний нерв

E Лицьове сплетення (симпатичне)

406

Який вид шва використовується при ушиванні різаної рани слизової оболонки язика?

A * Вузловий

B Касетний

C Інтрадермальний

D Матрацний

E Обвивний

407

Яке анатомічне утворення скронево-нижньощелепного суглобу забезпечує компенсацію

конгруентності поверхонь та широкий діапазон руху нижньої щелепи?

A * Cуглобовий диск

B Капсула суглобу

C Хрящеве покриття суглобу

D Суглобова ямка

E Суглобовий пагорбок

408

Хворий 29 років звернувся через 2 доби після атипового видалення 36 зуба. В ямці 36 зуба

відсутній кров’яний згорток, стінки та дно ямки 36 зуба вкриті сірою масою, залишками їжі;

розташовані поруч тканини та регіонарні лімфовузли болючі при натисканні. Неприємний

запах з рота. Про яке ускладнення йде річ?

A * Альвеоліт

B Остеомієліт

C Лімфаденіт

D Періостит нижньої щелепи

E Травматична виразка в ділянці 36 зуба

409

Пацієнту 50 років, необхідно видалити корені 21,22,25 зубів з метою протезування. Потерпає

від ішемічної хвороби серця. Консультувався з кардіологом, запропоновано мепівакаін без

вазоконстрикторів. Яка найбільш раціональна методика анестезії, що щадить?

A * Інтралігаментарна

B Інфраорбітальна

C Підслизова

D Палатинальна

E У круглого отвору

410

Дитина 5 років, гострий гнійний лімфаденіт піднижньощелепної ділянки консервативне

лікування не дало ефекту . Які дії необхідно терміново запровадити?

A * Розтин аденоабсцесу

B Використати дію УВЧ в атермічній дозі

C Компреси з димексидом

D Імунізація стафілококовим анатоксином

E Внутрішньом’язово ввести лізоцим по 100-200 мг

411

Який основний симптом обмороження шкіри в до реактивному періоді?

A *Побіління шкіри

B Почервоніння шкіри

C Синюшність шкіри

D Вологість шкіри

E Без симптомів

412

Який вид асфіксії найчастіше зустрічається при вогнепальних пошкодженнях

щелепно-лицевої ділянки?

A *Дислокаційна

B Обтураційна

C Стенотична

D Клапанна

E Аспіраційна

413

Який вид прийому їжі застосовують при значних пошкодженнях анатомічних структур

щелепно-лицевої ділянки?

A * Зондовий та парентеральний

B Парентеральний

C Через ложку

D Через поїльник

E Поживні клізми (ректальне)

414

На якому етапі медичної евакуації надають кваліфіковану хірургічну допомогу при пораненні

язика з кровотечею?

A * Медико-санітарному батальйоні

B Спеціалізованому госпіталі

C Батальйонному медичному пункті

D Полковому медичному пункті

E При наданні до лікарської допомоги

415

У хворого 17 років вогнепальне пошкодження нижньої щелепи та м’яких тканин. Яке

обстеження необхідне в першу чергу для визначення характеристики перелому?

A * Передня оглядова рентгенограма кісток обличчя і обох половин нижньої щелепи

B Електроодонтодіагностика

C Бокові рентгенограми нижньої щелепи

D Ехоостеометрія

E Денситометрія

416

Ятрогенні захворювання можуть бути викликанні психічними, хімічними, фізичними та

іншими факторами. Які фактори частіше всього викликають ятрогенні захворювання?

A * Психічні

B Хімічні

C Фізичні

D Кліматичні

E Біологічні

417

Які обставини найбільш ефективно впливають на хворого, що поступив для проведення

косметичної операції?

A * Бесіда з сусідом по палаті, якого раніше вдало прооперовано

B Бесіда з лікарем

C Муляжі – маски раніше прооперованих хворих

D Відвідини лікаря ранком перед операцією

E Підтримка рідних

418

Хворому 27 років два дні тому був видалений 36 зуб, але порушень не спостерігається. Об –

но: відмічається блідість обличчя, температура тіла 38,0 С затруднене відкривання рота,

парестезія нижньої губи. Нижня щелепа справа в ділянці 37,35, 34 муфтоподібно потовщена,

перехідна складка в ділянці видалених зубів набрякла, слизова оболонка гіперемована, з

лунки 34 зуба виділяється гній. Встановіть діагноз?

A Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи.

B Підгострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи.

C Гострий гематогенний остеомієліт нижньої щелепи.

D Гострий гнійний періостит нижньої щелепи

E Гострий альвеоліт 36 зуба

419

Пацієнта 19 років два дні турбував постійний, сильний ниючий біль та біль при накушуванні в

14 зубі. На 3- й день загальний стан пацієнта погіршився, зявилась асиметрія обличчя.

Всановіть діагноз?

A Гостий серозний періостит верхньої щелепи від 14 зуба.

B Гострий серозний періодонтит верхньої щелепи від 14 зуба.

C Гострий гнійний періодонтит верхньої щелепи від 14 зуба.

D Гострий серозний пульпіт верхньої щелепи від 14 зуба.

E Гострий гнійний пульпіт верхньої щелепи від 14 зуба.

420

Хвора 52 років звернулась до лікаря- стоматолога із скаргами на біль при прийомі їжі,

вирости білісуватого кольору що зливаються та утворюють малюнок на червоній облямівці

губ та слизовій оболонці щік, наявність дефектів у вигляді ерозій та виразок в порожнині

рота. Лікарем поставлено діагноз – червоний плоский лишай ерозивно- виразкова форма.

Призначено лікування. Після призначеного лікування у хворої значно зменшився біль за

рахунок загоювання ерозій та виразок , але скарги на наявність гіперкератозу не зникли.

Подальше лікування повинно включати:

A Призначення кератолітичних препаратів

B Призначення протизапальних препаратів

C Призначення вітамінних препаратів

D Призначення кератопластичних препаратів

E Призначення антисептичних препаратів

421

Пацієнту проводиться примірка металевого каркасу металокерамічного мостоподібного

протезу з опорами: 13, 11, 23. Якою повинна бути мінімальна товщина металевого ковпачка

із КХС у разі виготовлення опорної металокерамічної коронки?

A 0,3 – 0,4 мм

B 0,2 – 0,3 мм

C 0,5 – 0,8 мм

D 0,1 – 0,3 мм

E 0,5 – 0,6 мм

422

Хворому 48 років, що має часткову втрату зубів, планується виготовлення бюгельного

протезу на нижню щелепу з опорно-утримувальними кламерами. На якій частині поверхні

опорного зуба потрібно розташувати жорстку частину плеча кламера першого типу системи

НЕЯ:

A Вище від межової лінії.

B По межовій лінії.

C Нижче від межової лінії.

D По анатомічному поясу зуба.

E Під анатомічним поясом зуба.

423

Під час виготовлення часткового знімного бюгельного протезу хворому 50 років, на етапі

планування конструкції , а саме проведенні паралелометрії лікарю слід окреслити межову

лінію. Як лікарю її окреслити?

A По лінії, що відповідає найбільшому периметру зуба у разі даного нахилу моделі.

B По лінії, що відповідає поясу зуба у разі вертикального розміщення моделі.

C По Камперівській лінії.

D По лінія проведена по гребеню коміркового відростка або частини.

E По лінія “А”.

424

На етапі проведення направки знімного протезу у хворого 70 років слід проводити

склеювання базису протезу. Який засіб необхідно використовувати у такому випадку?

A Клей дихлоретановий.

B Клей “Момент”.

C Суперклей.

D Лак “Ізокол”.

E Гіпс.

425

Під час виготовлення незнімного мостоподібного суцільнолитого металокерамічного протезу

хворому 43 років на етапі моделювання каркасу з воску використовують компенсаційний

лак. Для чого необхідно використовувати компенсаційний лак?

A Для компенсації усадки металу чи сплаву.

B Для компенсації усадки пластмаси.

C Для компенсації усадки відбитку.

D Для компенсації усадки гіпсу.

E Для компенсації усадки фіксаційного матеріалу.

426

Хворий 35 років звернувся на 24 день після виготовлення часткового знімного пластинкового

протезу на нижнью щелепу зі скагами на болючість при накушуванні зліва по перехідній

складці. Яка причина цього явища?

A Розширення меж базису знімного протезу

B Підвищений прикус

C Неправильне користування протезом

D Жування на лівій стороні

E Неправильна постановка зубів на протезі зліва

427

Хвора 38 років скаржиться на біль та ускладнену рухомість в скронево нижньощелеповому

суглобі праворуч. Біль зявився 4 доби тому після травматичного видалення 36 зуба. Після

обстеження – пальпація крізь слухові ходи болісна праворуч, у фазі закривання рота. Яка

етіологія мязово – суглобової дисфункції?

A Підвищене навантаження на капсулу під час видалення

B Підвищене навантаження на суглобовий меніск

C Інєкційна травма стовбура n. mandibularis

D Інекційна травма капсули суглоба

E Травматичний артро - артрит

428

Хворому 45 років, після препарування зубів під металокерамічні коронки потрібно зняти

відбитки. Який відбитковий матеріал необхідно використати в даному випадку?

A Сіеласт.

B Еластин.

C Стенс.

D Репін.

E Стомальгін.

429

Пацієнту 45 років, проводиться фіксація незнімного металокерамічного мостоподібного