Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Podgotovka_I_Krok-3_Stomatologia_2012 / База КРОК 3 / 2004-2005 / Крок3Стоматолог_я_2004_2005_profile_1_0

.rtf
Скачиваний:
33
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.1 Mб
Скачать

хронічного фіброзного періодонтиту. Планується застосувати „CROWN-DOWN” техніку

Якими інструментами найбільш часто проводиться розширення каналів?

A Обертовими нікель-титановими

B К-римерами

C К-файлами

D Нендстрем-файлами

E „Gates glidden”

876

Паціенту Д. 39 р планується ендодонтичне втручання в 22 зубі в одне відвідування

„CROWN -DOWW”методом, із застосуванням 5,25\% р-ну гіпохлориту натрія в якості

антисептика. За яких умов можливе використання даного антисептика?

A Ізоляції зуба кофердамом

B Використання апекс локатора

C Контроль попадания слини в порожнину зуба

D Контрольна R-ма зуба до лікування

E Використання ретракційноі нитки

877

Пацієнту Г. 22.р планується проводити інструментально-медикаментозну підготовку каналів

34 зуба з приводу гострого обмеженого пульпіту. Яких основних засобів потрібно

дотримуватись, щоб уникнути поломки механічних інструментів під час ендодонтичних

втручань?

A Робота взволоженому каналі, якісними інструментами, унікаючи прикладання надмірної

сили.

B Своечасна вибраковка неякісних інструментів

C Дотримання рекомендуємих кутів повороту в каналі

D Привильне розкривання порожнини зуба

E Попереднє розширення коронкові частини кореня

878

У пацієнта К. 46 р під час інструментально-медикаментозної обробки каналу 45 зуба

відбулась блокада просвіту каналу дентинними опилками. Назвіть засоби профілактики

такого ускладнення.

A Ретельне дотримання правил і етапів інструментальної обробки каналу, достатнє

промивання каналу після кожного інструменту

B Правильне розкривання каріозної порожнини

C Попереднє розширення коронкової частини кореня

D Дотримання рекомендуемих кутів повороту в каналі

E Використання антисептиків в достатній кількості

879

У пацієнта Г. 49 р під час інструментально-медикаментозної обробки медиально-щічного

каналу 36 зуба утворився уступ („zipping”). Назвіть причину утворення уступу.

A Використання під час роботи в викривленому каналі негнучкого файла, не вигнутого

попередньо відповідно формі каналу

B Надмірне розширення каналу

C Використання негнучких інструментів на великих обертах

D Використання інструментів з надлишковою силою

E Використання сильнодіючих антисептиків

880

Пацієнту проводиться інструментально-медикаментозна обробка каналів з приводу

хронічного фіброзного пульпіту 46 зуба. Під час розширення апікальної частини медиального

кореня Апекслокатор зафіксував перфорацію в середній частині внутрішньої (малої)

кривизни кореня („stripping”). Назвіть причину такого ускладнення.

A Недооцінка кривизни каналу, робота з недостатньо вигнутими інструментами, надмірне

розширення каналу

B Надмірне розширення коронкової частини каналу

C Надмірне розширення коронкової і середньої частини каналу.

D Робота в каналі недостатньо вигнутими відповідно каналу інструментами

E Неврахування анатомічних особливостей будови кореня

881

Пацієнту Н. 27 р проводиться лікування гострого обмеженного пульпіту 23 зуба. На одному із

етапів інструментально-медикаментозної обробки каналу формується „апикальный упор”. З

якою метою проводиться цей етап?

A Запобігання виходу гутапечі і ендогерметика за апікальний отвір

B Сприяє якісній тримірнй обтурації кореневого каналу

C Запобігання появі періапікальних ускладнень в віддалені терміни

D Допомагає уникнути надмірного тиску на стінки каналів при пломбуванні

E Сприяє якісній очистці каналу від інфікованого дентину

882

Пацієнту Р. 30 р проводилось ендодонтичне лікування 34 зуба з приводу гострого

обмеженого пульпіту. Проведено пломбування каналу гутаперчею і епоксидним сілером і

контрольна R-ма. Назвіть основний критерій якості пломбування.

A „Коренева пломба” щільно заповнює весь канал і розташована на рівні „фізіологічної

верхівки”.

B „Коренева пломба” щільно заповнює весь канал і розташована на рівні „анатомічноі

верхівки”

C „Коренева пломба” з незначним надлишком виведена за апікальний отвір

D „Коренева пломба” розташована на рівні 2 мм не доходячи до „рентгенологічноі верхівки”

кореня

E „Коренева пломба” розташована на рівні „фізіологічноі верхівки”

883

Які з нижченазваних пломбувальних матеріалов володіють хімічною адгезією до композитів,

амальгам, нержавіючої сталі, золотому сплаву?

A Склоіономерні цементи

B Цинк-фосфатні цементи

C Сілікатні цементи

D Цинк-поликарбоксилатні цементи

E Компомери

884

Яка група пломбувальних матеріалов має хімічну адгезію до дентину, емалі і цементу без

кислотного протравлювання?

A Склоіномерні цементи

B Амальгама

C Сілікатні цементи

D Цинк-фосфатні цементи

E Композитні матеріали

885

Тривалий час остаточного затвердіння при відносно короткому робочому часі характернии

для:

A Склоіономерних цементів

B Цинк-фосфатних цементів

C Цинк-полікарбооксилатних цементів

D Композитів

E Амальгами

886

Які з вказаних пломбувальних матеріалов чутливі під час полімеризації до нестачі і надлищку

вологи?

A Склоіономерні цементи

B Цинк-фосфатні цементи

C Цинк-полікарбоксилатні цементи

D Сілікатні цементи

E Композити

887

Перевагу яким пломбувальним матеріалам можна надати при пломбуванні порожнин У класу,

розташованих на жувальних зубах у людей похилого віку?

A Срібна амальгама

B Макрофіли

C Мікрофіли

D Гібридні композити

E Склоіономерні цементи

888

Для якої групи пломбувальних матеріалів характерні такі недоліки як: -складність

моделювання під час складних реставрацій; -знижені естетичні характеристики за рахунок

високоі міцності; -погано піддаються поліровці; -з часом матеріал стає матовим і тусклим

A Гібридні композити

B Макрофіли

C Мікрофіли

D Склоіономерні цементи

E компомери

889

Перевага яким пломбувальним матеріалам надається при пломбуванні порожнини ІІІ класу за

Блеком з косметичних міркувань?

A Мікрофіли

B Конденсуючії композити

C Макрофіли

D Гібридні композити

E Склоіономерні цементи

890

У пацієнта 26 років каріозні порожнини У класу за Блеком у 31, 23 зубах. Який

пломбувальний матеріал раціонально використати для пломбування таких дефектів?

A Гібридні композити, мікрофіли

B Макрофіли

C Склоіономерні цементи

D Конденсуючі композити

E Срібна амальгама

891

Для якої групи пломбувальних матеріалів характерні такі недоліки як: -відсутність міцності в

місціх підвищеного навантаження; -відсутність рентгенконтрастності; -прозорость; -здатність

поглинати воду.

A Традиційні мікрофіли

B Традиційні макрофіли

C Гібридні композити

D Компомери

E Склоіономерні цементи

892

Який з названих пломбувальних матеріалов володіє нижченазваними якостями: -полірується

як мікрофіл (швидко і легко); -зберігає відполіровану поверхню з часом; -висока міцність;

-матеріал не липкий і не сповзає при моделіровці; -матеріал універсальний для всіх груп

зубів; -рентгеноконтрастність.

A POINT 4 (Kerr)

B HERCULIT (Rerr)

C TETRIC Ceram (Vivadent)

D Le

inite (Degussa)

E Charisma (Kulzer)

893

Пацієнт звернувся з метою лікування 46 зуба з приводу хронічного глибокого карієсу.

Значного розміру дефект І класу за Блеком. Які пломбувальні матеріали раціонально

використати для пломбування такого каріозного дефекту?

A Конденсуючі композити (Пастеріоріти)

B Макрофіли

C Мікрофіли

D Гібридні композити

E Склоіономерні цементи

894

У пацієнта каріозная порожнина 37 зубу ІІ класу за Блеком .Які пломбувальні матеріали

раціонально використати для пломбування такого каріозного дефекту?

A Конденсуючі композити (Пастеріоріти)

B Макрофіли

C Мікрофіли

D Гібридні композити

E Склоіономерні цементи

895

Перевага яким пломбувальним матеріалам надається при реставрації порожнин ІУ класу за

Блеком?

A Гібридні композити

B Мікрофіли

C Макрофіли

D Конденсуючі композити

E Скоіономерні цементи

896

Який з пломбувальних матеріалов раціонально використати при тунельній техніці лікування

карієсу для замещення дентину в порожнині ІІ класу без порушення емалі на жувальній

поверхні?

A Склоіономерний цемент

B Цинк-полікарбоксилатні цементи

C Композити

D Амальгама

E

897

Який з пломбувальних матеріалов раціонально використати для часткового або повного

заміщення дентину при використанні закритого варіанту „сендвіч” – техніки?

A Склоіономерний цемент

B Амальгама

C Цинк-полікарбоксилатний цемент

D Сілікатний цемент

E композити

898

Для пломбування каріозних порожнин тимчасових зубів найкраще використовувати:

A Склоіономерні цементи

B Сілікатні цементи

C Цинк-фосфатні цементи

D Композити

E Амальгаму

899

Які з перерахованих груп пломбувальних матеріалів можуть бути використані для лікування

карієсу зубів з використанням ART-методики?

A Склоіономерні цементи

B Цинк-фосфатні цементи

C Композити

D Компомери

E Амальгама

900

Яким пломбувальним матеріалам надається перевага коли констатуються: -погана гігієна

порожни рота; -множинний або вторинний карієс; -ураження твердих тканин зуба нижче рівня

ясен.

A Склоіономерні цементи

B Сілікатні цементи

C Композити

D Компомери

E Амальгама

901

Чоловік 27 років звернулся зі скаргами на біль і кровоточивість ясен, що посилюється при

вживанні їжі загальну слабкість, нездуження. Тиждень назад переніс ГРЗ.

Об”єктивно:ясна гіперемовані, різко набряклі, ясенні сосочки пухкі, кровоточать при

незначному дотику. На язиковій поверхні фронтальних нихніх зубів визначається значне

відкладення надясенного зубного каменю та м”якого зубного нальоту. Підщелепові

лімфовузли збільшені, болючі при пальпації. Який найбільш йомовірний діагноз?

A Загострення хронічного катарального гінгівіту

B Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма

C Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма

D Гострий катаральний гінгівіт

E Гострий виразковий гінгівіт

902

Хвора А., звернулась до стоматолога на консультацію . Вагітність – 4 місяці . Об”єктивно:

край ясен, ясенні сосочки щільні в вигляді валика і збільшені на 1/3 висоти коронки зуба,

овальноі форми. Ваш попередній діагноз?

A Гіпертрофічний гінгівіт

B Катаральний гінгівіт

C Пародонтит

D Виразковий гінгівіт

E Пародонтоз

903

Пацієнт Г., 45 років звернувся зі скаргами на підвищену чутливість зубів до термічних та

хімічних подразників, дефекти в зубах на верхній щелепі. Об”єктивно: ясна анемічні , щільні,

не кровоточать. Корені зубів оголені на 1/3. Патологічна рухомість зубів відсутня. В

прищийковій ділянці 13,12,11,21,22,23 клиноподібні дефекти. Вкажіть найбільш йовірний

діагноз.

A Пародонтоз І ступеню

B Атрофічний гінгівіт

C Вікові зміни пародонту

D Пародонтальний симптомокомплекс при анемії

E Пародонтит

904

Хворий 22років скаржиться на біль та кровотечу ясен під час прийому їжі, загальне

нездужання. Два тижні тому хворів на ГРВІ. При огляді: загальний стан паціента задовільний,

температура тіла-37,8 С, неприємний запах з рота, ясенний край в ділянці всіх зубів нижньої

щелеп некротизований, різко болючий при доторкуванні. Регіонарні лімфовузли збільшені,

рухомі. Вкажить попередній діагноз.

A Виразково-некротичний гінгівіт

B Гострий лейкоз

C Інфекційний мононуклеоз

D Скорбут

E Агранулоцитоз

905

Хворий С., 53 років, скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних подразників,

свербіння в яснах. Об”єктивно: ясна блідно-рожевого кольору, корені оголені на 1/3 довжини.

Незначна кількість зубних відкладень.В 15,14,24-клиновидні дефекти.Зондування оголених

шийок та дефектів болісне. Який найбільш вірогідний діагноз?

A Пародонтоз І ступеню

B Генералізований пародонтит

C Локалізований пародонтит

D Атрофічний гінгівіт

E Фіброматоз ясен

906

Чолокік 52 років скаржиться на рухливість зубів, біль і кровоточивість ясен, неприємний

запах з рота. Об”єктивно: слизова ясен гіперемована, набрякла, пухка, пародонтальні кишені

6-8 мм із значним гнійним ексудатом, значне вікладання над- і підясенного зубного каменю,

рухливість зубів ІІ-ІІІ ступеня. На рентгенограмі: горизонтальна і вертикальна резорбція

міжальвеолярних перегородок на ?-2/3 довжини коренів. Який найбільш ймовірний діагноз?

A Загострення генералізованого пародонтиту ІІІ ступня важкості

B Загострення генералізованого пародонтиту ІІ ступня важкості

C Генералізований пародонтит ІІІ ступеня, хронічний перебіг

D Генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний перебіг

E Синдром Папійона-Лефевра

907

Чоловік 23 років скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів і вживанні твердої їжі.

Об”єктивно: ясна у фронтальній ділянці нижньої щелепи гіперемовані, набряклі, кровоточать

при пальпації. Слизова оболонка порожнини рота і ясна в інших ділянках без змін. Прикус

глибокий. Зуби стійкі за винятком 41 і 31 (І ступень рухомості). На рентгенограмі: резорбція

міжальвеолярних перегородок в ділянці 42,41,31 до1/3 довжини кореня. Який найбільш

ймовірний діагноз?

A Локалізований пародонтит

B Пародонтоз, І ступень

C Генералізований пародонтит, І ступінь

D Катаральний гінгівіт

E Генералізований пародонтит, початковий ступінь

908

Хворий С., 27 років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об”єктивно:

ясенний край гіперемійованний, набряклий, болісний при доторкуванні, пародонтальні кишені

відсутні. На рентгенограмі резорбція кортикальної пластинки, остеопороз міжзубних

перетинок. Ваш діагноз?

A Початкова ступень генералізованого пародонтиту

B Загострення хронічного катарального гінгівіту

C Хронічний катаральний гінгівіт

D Генералізований пародонтоз

E Генералізований пародонтит І ступінь

909

Чоловік 32 років скаржиться на біль і кровоточивість ясен, що з”явилися 4 дні назад після

перенесеного простудного захворювання.Останні два роки ясна кровоточать при чищенні

зубів. Об”єктивно:ясна набряклі, яскравочервоного кольору, легко кровоточать, болючі при

пальпації. Незначне відкладення зубного каменю. Пародонтальні кишені не визначаються.

Рентгенологічно визначається розширення періодонтальної щілини в маргінальній частині,

остеопороз вершин міжальвеолярних перегородок. Який найбільш йомовірний діагноз?

A Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг

B Генералізований пародонтит,початковий ступінь ,хронічний перебіг

C Хронічний катаральний гінгівіт

D Гострий катаральний гінгівіт

E Загострення хронічного катарального гінгівіту

910

На R-мі генералізоване порушеня цілісності компактноі пластинки, початкова резорбція і

остеопороз вершин міжальвеолярних перегородок на 1/5 висоти, деформація

періодонтальної шілини. Встановіть діагноз.

A Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг

B Генералізований пародонтит , І ступінь, хронічний перебіг

C Хронічний катаральний або гіпертрофічний гінгівіт

D Пародонтоз, початковий ступінь

E Пародонтоз, І ступінь

911

Хворий Д., звернувся з приводу кровоточивості ясен впродовж 2-х років. При обстеженні

виявили: ІГ – 4 бали, проба Шилера-Писарева [++++], ясенні кишені 3 мм, на

R-мі-деформація періодонтальної щілини на остепороз у межах 1/5 висоти міжальвеолярних

перегородок. Який найбільш ймовірний діагноз?

A Хронічний катаральний гінгівіт

B Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг

C Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг

D Гострий виразково-некротичний гінгівіт

E Пародонтоз, початковий ступінь

912

Хворий 53 років, скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних та термічних

подразників, свербіж ясен. Об”єктивно: корені зубів оголені до 1/3 довжини, ясна

блідно-рожевого кольору, щільні. У ділянці 15,14,24,25,26,35,34.44,45 зубів клиноподібні

дефекти в межах дентину, зондування болюче. Поставте діагноз.

A

B Пародонтоз І ступеня

C Пародонтоз ІІ ступеня

D Локалізований пародонтит

E Генералізований пародонтит

913

Хворий С, 49 років, скаржиться на бруксизм. Хворіє серцево-судиною недостатністю.

Об”єктивно: слизова оболонка ясеневого краю блідно-рожевого кольору, щільно прилягає до

зубів, корені оголени на 1/3 довжини. На R-мі горизонтальний тип резорбції кісткової тканини

до ? довжини кореня. Найбільш вірогідний діагноз:

A Пародонтоз, середній ступень важкості

B Пародонтит, середній ступень важкості

C Пародонтит, тяжкий ступень

D Пародонтоз, легкий ступень важкості

E Атрофічний гінгівіт

914

Пацієнт М., звернувся зі скаргами на набряк щоки і біль в ділянці 24 зуба. На

ортопантомограмі виявлено: вертикальну резорбцію міжальвеолярних перегородок обоих

щелеп переважно на ? їх висоти, кісткову кишеню біля 24 зуба, дифузний остеопороз

міжальвеолярних перегородок, деформацію періодонтальної щілини на 2/3 довжини коренів

зубів. Поставте діагноз.

A Пародонтит генералізований, ІІ ступеню, загострений перебіг

B Гістіоцитоз-Х

C Пародонтоз , І ступінь

D Пародонтит генералізований, ІІ ступінь, хронічний перебіг

E Пародонтальний абсцес в ділянці 24 зуба

915

Хвора С., 18 років, звернулась до лікаря зі скаргами на біль в яснах, відчуття печії в роті,

кровоточивість ясен при чищенні зубів, підвищення t тіла до 37,8 С. Хворіє грипом. При

огляді: ясна верхньої та нижньої щелепи гіперемійовані, набряклі. При пальпациї болісні,

кровоточать. Підщелепні лимфовузли збільшені, болісні. Визначте діагноз.

A Гострий генералізований катаральний гінгівіт

B Гострий локалізований катаральний гінгівіт

C Хронічний катаральний гінгівіт

D Гострий виразковий гінгівіт

E Гострий локалізований катаральний гінгівіт

916

Хворий С., 39 р., скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, рухомість

зубів, утруднено вживання Їжі. Об”єктивно: ясна синюшно-червоного кольору, пародонтальні

кишені 3-4 мм, зуби рухомі ІІ ст., значні відкладення над- і підясенного зубного каменю, І Г – 3

бали, травматична оклюзія. Який найбільш ймовірний діагноз?

A Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг

B Генералізований пародонтит, І ступінь, загострений перебіг

C Гістіоцитоз –Х

D Хронічний катаральний гінгівіт

E Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг

917

Хворий, 38 років, скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, незначну

рухомість фронтальних зубів, біль від температурних подразників. Об”єктивно: ясна

набряклі, ціанотичні, кровоточать при зондуванні, пародонтальні кишені до 4 мм з

серозно-гнійним ексудатом. На R-мі остеопороз, резорбція міжальвеолярних перегородок до

1/3 висоти кореня. Поставте діагноз.

A Загострення генералізованого пародонтиту ІІ ступеня

B Загострення генералізованого початкового пародонтиту

C Хронічний гінгівіт важкого ступеню

D Загострення катарального гінгівіту

E Синдром Папійона-Лефевра

918

Хворий В., скаржиться на кровоточивість ясен впродовж останніх 2-х років. Об”єктивно:

дифузний хроничний катаральний гінгівіт, рухомість зубів І ст., кишені 2-3 мм, з незначним

серозним ексудатом, виражена травматична оклюзія. На R-мі порушення цілісності

компактної пластинки, розширення періодонтальної щілини навколо вершин міжальвеолярних

перегородок, остеопороз, резорбція у межах ? висоти міжальвеолярних перегородок. Ваш

діагноз.

A Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг

B Хронічний катаральний гінгівіт

C Пародонтоз, І ступінь

D Генералізований пародонтит, І ступінь, загострений перебіг

E Генералізований пародонтит, начальний ступінь, хронічний перебіг

919

Хвора 32 років, скаржиться на незначну болючість під час їжі в ділянці 36 зуба,

кровоточивість ясен. При огляді в 36 зубі на дистальній поверхні пломба, контактний пункт

між 37 та 36 зубами відсутній, міжзубних ясневий сосочок атрофований, глибина

пародонтальної кишені 4 мм. На R-мі резорбція верхівки міжальвеолярної перегородки між 37

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.