Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Podgotovka_I_Krok-3_Stomatologia_2012 / База КРОК 3 / 2004-2005 / Крок3Стоматолог_я_2004_2005_profile_1_0

.rtf
Скачиваний:
33
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.1 Mб
Скачать

A *Наличие тригерной зоны.

B Боль при стимуляции холодом.

C Острая иррадиирующая боль.

D Боль при тепловой стимуляции.

E Боль при прикосновении.

518

Больной 70 лет с полной потерей зубов жалуется на боль в углу нижней челюсти. Протезами

не пользовался. Объективно: незначительная припухлость, открытие рта затруднено.

Рентгенологически: правосторонний костный перелом тела нижней челюсти в области

отсутствующих 35 и 36 без дефекта кости. Какой метод фиксации необходимо использовать

для лечения?

A *Остеосинтез.

B Збаржа.

C Вебера.

D Ванкевич.

E Тигерштедта.

519

У больного 35 лет резанная рана боковой поверхности спинки языка в последствии травмы

сепарационным диском. В результате попадания крови в дыхательные пути возникла

асфиксия. Какая форма асфиксии возникла у больного?

A *Аспирационная.

B Стенотическая.

C Клапанная.

D Дислокационная.

E Обтурационная.

520

Пацієнтка 17 років звернулась зі скаргами на біль та кровотечу в яснах. В ділянці 43-33 зубів

ясеневі сосочки набряклі, неправильної форми, збільшені на 1/3 висоти коронки зуба.

Відзначається значна кількість зубного нальоту. В ясеневих кишенях серозний ексудат.

Рентгенологічно – кортикальна пластина міжальвеолярних перетинок не змінена. Вірогідний

діагноз?

A * Гіпертрофічний гінгівіт І ступеня

B Гострий катаральний гінгівіт

C Гіпертрофічний гінгівіт ІІ ступеня

D Локалізований пародонтит початковий ступінь

E Генералізований пародонтит І ступінь

521

Хлопчик 7 років скаржиться на біль та кровотечу ясен, неприємний запах з рота, слабкість,

підвищення температури тіла до 38,50 С. Об’єктивно: набряк та гіперемія ясенного краю у

ділянці 14-15 та 31-34 зубів з ділянками некрозу, вкритими сірим нальотом. Підщелепні

лімфатичні вузли збільшені, рухливі, болісні при пальпації. Вірогідний діагноз?

A * Гострий виразковий гінгівіт

B Кандидозний стоматит

C Гострий катаральний гінгівіт

D ХРАС

E Багатоформна ексудативна еритема

522

Пацієнт 34 років скаржиться на біль та кровотечу ясен. Об’єктивно: набряк та гіперемія

маргінальної частини ясен на всьому протязі. В ділянці 16, 15 та 43-33 зубів пародонтальні

кишені глибиною 3-4 мм з серозним ексудатом, підясеневий зубний камінь. Рухливість зубів І

ступеня. Рентгенологічно: резорбція міжальвеолярного паростка від ? до 1/3 їх висоти.

Вірогідний діагноз?

A * Генералізований пародонтит І ступеня, загострений перебіг

B Хронічний катаральний гінгівіт

C Генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний перебіг

D Генералізований пародонтит початковий ступінь

E Генералізований пародонтит І ступеня, хронічний перебіг

523

У хворої 20 років скарги на кровотечу ясен протягом 3 років. Об’єктивно: набряк та гіперемія

ясеневих сосочків в ділянці 43-33 зубів, ясеневі кишені глибиною 2-3 мм з серозним

ексудатом, підясеневий зубний камінь. Який метод дослідження слід застосувати для

визначення заключного діагнозу?

A *Рентгенографія

B Біомікроскопія

C Реопародонтографія

D Ехоостеометрія

E Вивчення мікрофлори ясеневих кишень

524

У хворого 27 років під час лікування 26 зуба при проведені методики вітальної екстирпації

пульпи в медіально – щічному кореневому каналі відбувся відлом верхівки

пульпекстрактора. Каріозна порожнина овальної форми розміщена на апроксимально –

дистальній поверхні. Яка основна причина виникнення ускладнення?

A *Відсутність зручного доступу до устя каналу

B Відсутність рентгенограми зуба

C Відсутність розчинів для розширення кореневого каналу

D Брак часу для лікування

E Неповне видалення пульпи

525

Жінка 53 років скаржиться на відчуття сухості слизової оболонки рота та печії в ділянці

кінчика і спинки язика, яка посилюється від переживань та зменшується під час їжі,

відсутність смакової чутливості. Об’єктивно: зниження чутливості шкіри навколо рота,

слизова оболонка рота суха, рожевого кольору, язик вкритий білим нальотом. Вірогідний

діагноз?

A *Глоссодінія

B Десквамативний глосит

C Кандидозний стоматит

D Хронічний кандидозний глосит

E Глосит

526

Пацієнт 48 років скаржиться на біль та кровотечу ясен в ділянці 26,27 зуба. Об’єктивно:

навколо 26,27 зуба набряк та гіперемія ясен, наявність пародонтальної кишені глибиною до 4

мм. Рухливість зубів І ступеня. Рентгенологічно: горизонтальна резорбція міжальвеолярного

паростка до 1/3 довжини кореня. Вірогідний діагноз?

A *Локалізований пародонтит І ступеня

B Генералізований пародонтит початкового ступеня

C Катаральний гінгівіт

D Генералізований пародонтоз І ступеня

E Генералізований пародонтит І ступеня

527

Пацієнтка 36 років скаржиться на печію кінчика язика, що посилюється під час їжі та сухість

слизової оболонки рота. В анамнезі запаленням легенів 2 місяці тому. Об’єктивно: сухість,

гіперемія та набряк слизової оболонки рота, на спинці язика сироподібні нашарування

жовтуватого кольору. Гострий край каріозної порожнини в 26, 34,35 та 46 зубах. ГІ за

Федоровим – Володкіною – 2,6 балів. Яке дослідження слід провести для встановлення

заключного діагнозу?

A * Мікробіологічне

B Загальний аналіз крові

C Аналіз крові на глюкозу

D Біомікроскопію

E Аналіз імунологічних показників змішаної слини

528

Хвора 20 років при лікуванні хронічного глибокого карієсу 26 зуба, під час препарування

каріозної порожнини відчула різкий біль в зубі. Об’єктивно: каріозна порожнина 26 зуба (ІІ

клас по Блеку) в межах надпульпарного дентину, дно та стінки порожнини щільні,

пігментовані, при зондуванні біль в одній точці. На дні порожнини крапля крові. Подальша

тактика лікаря?

A * Лікування пульпи біологічним методом

B Екстирпація пульпи зуба

C Девіталізація пульпи зуба

D Вітальна екстирпація пульпи

E Видалення зуба

529

Під час огляду у пацієнта 46 років було виявлено незначний набряк та гіперемія маргінальної

частини ясен на всьому протязі. Пародонтальні кишені глибиною 3-6 мм з гнійним

ексудатом. ГІ-2,1 балів. Травматична оклюзія в ділянці бокових зубів. Рентгенологічно:

резорбція міжзубних перетинок від 1/3 до 1/2 довжини кореня зуба. При призначені

етіотропної терапії слід враховувати?

A * Мікробіологічні дослідження вмісту пародонтальної кишені

B Вік пацієнта

C Супутню соматичну патологію

D Дані проби Кулаженко

E Загальний аналіз крові

530

Пацієнт 48 років скаржиться на кровоточивість та біль в яснах, рухливість зубів. Об’єктивно:

набряк та значна гіперемія маргінальної частини ясен. Пародонтальні кишені глибиною 3-6

мм з серозно-гнійним ексудатом. Рухливість зубів І, ІІ ступеня. Травматична оклюзія в ділянці

43-33 зубів. ГІ – 2,6 балів. Рентгенологічно: вогнища остеопорозу, резорбція

міжальвеолярних перетинок до 1/2 їх висоти. Вірогідний діагноз?

A * Генералізований пародонтит ІІ ступеня, загострений перебіг

B Генералізований пародонтоз ІІ ступеня

C Генералізований пародонтит І ступеня, хронічний перебіг

D Генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний перебіг

E Пародонтоз І ступеня

531

Хвора 43 років скаржиться на кровоточивість в яснах, рухливість зубів. Об’єктивно: набряк

та гіперемія ясен з ціанотичним відтінком. Пародонтальні кишені глибиною 3-6 мм з гнійним

ексудатом. Рухливість зубів І, ІІ. Травматична оклюзія в ділянці 43-33 зубів. ГІ–2,1 балів.

Рентгенологічно: резорбція міжзубних перетинок від 1/3 до 1/2 їх висоти. Які заходи слід

провести в першу чергу?

A * Індивідуальне пришліфовування зубів

B Пробу Кулаженко

C Консультацію лікаря терапевта

D Електроодонтодіагностику рухливих зубів

E Кюретаж пародонтальних кишень

532

Пацієнтка 53 років скаржиться на дискомфорт в яснах, підвищену чутливість зубів.

Об’єктивно: ясна блідого кольору, щільно пристають до твердих тканин зубів. Оголення

шийок зубів на 1,5-2 мм. В ділянці 43-33 зубів міжзубні проміжки. 15, 16 зуби відсутні. Проба

Кулаженко 56 секунд. Рентгенологічно: резорбція міжзубних перетинок від 1/4 до 1/3 їх

висоти, кортикальний шар ущільнений. Вірогідний діагноз?

A * Пародонтоз І ступеня

B Генералізований пародонтит І ступеня, стабілізація

C Атрофічний гінгівіт

D Генералізований пародонтит початкового ступеня

E Пародонтоз початкового ступеня

533

Хворий 57 років скаржиться на біль в зубах від термічних подразників. Об’єктивно: ясна

анемічні, щільні, безболісні при дотику. Оголення коренів зубів на 4-5 мм. В ділянці шийок 16,

21,22, 35 зубів клиновидні дефекти різної глибини. Міжзубні проміжки біля 43-33 зубів. Яке

дослідження слід застосувати для визначення діагнозу?

A * Ортопантомографію

B Імунограму

C Дослідження слинних залоз

D Пробу Шіллера – Писарєва

E Проба Кулаженко

534

Дитина, 14 років. Скарги на наявність білих плям на вести-булярній поверхні коронок 12, 11,

21, 22 зубів. При огляді у пришийковій ділянці виявлені білі матові плями з нечіткими краями,

поверхня шерехата, забарвлюється барвниками. Який найвірогідніший діагноз?

A * Гострий початковий карієс

B Поверхневий карієс

C Гіпоплазія емалі

D Флюороз зубів

E Ерозія емалі

535

Хвора 25 років. На жувальній поверхні 46 глибока каріозна порожнина, після препарування у

ділянці дна дентин розм’як-шений, зондування незначно болюче, термопроба викликає

короткочасний біль. Оберіть оптимальну прокладку у перше відвідування.

A * Кальцесил

B Склоіономерний цемент

C Полікарбоксилатний цемент

D Дентин

E Фосфат-цемент

536

Хворий 15 років. При огляді у 23 каріозна порожнина у межах плащового дентину, ІІІ клас по

Блеку, дентин щільний, слабко- пігментований, зондування, холодова проба безболісні.

Оберіть пломбувальний матеріал з ремінералізуючими властивостями.

A * Силікатний цемент

B Цинк-фосфатний цемент

C Амальгама

D Композитний матеріал

E Силікофосфатний цемент

537

Хвора 22 років. У 34 виявлено глибоку каріозну порожнину з розм’якшеним дентином,

зондування у ділянці дна незначно болюче, термопроба болюча у момент подразнення,

перкусія безболісна. Оберіть інструмент для проведення некректомії.

A * Екскаватор

B Колесовидний бор

C Полір

D Кюретаж Грейсі

E Фінір

538

Дитина 7 років скаржиться на наявність білих блискучих плям на горбах 16, 26, 36, 46, які

відмічались одразу після прорізу-вання коронок зубів. При зондуванні плям шерехатості

емалі не відмічається. Яке додаткове обстеження слід провести для уточнення діагнозу?

A * Фарбування розчином метиленового синього

B Фарбування розчином Люголя

C Фарбування розчином Шиллера-Писарева

D Електроодонтометрія

E Рентгенографія

539

У дитини 4,5 років на тлі погіршення загального стану, під-вищення температури тіла до

37,8оС, двобічного підщелепного лімфаденіту, гіперемованої слизової оболонки рота і ясен

відмічаються поодинокі 4 округлі ерозії з гіперемованим вінцем навколо, розміром 2-4 мм,

вкриті жовтуватим фібри-нозним нальотом, різко болючі при дотику. Який найвірогід-ніший

діагноз захворювання?

A * Гострий герпетичний стоматит

B Рецидивуючий герпетичний стоматит

C Багатоформна ексудативна еритема

D Медикаментозний стоматит

E Герпетична ангіна

540

Дитина 12 років проходить курс лікування вірусних бородавок на слизовій оболонці

порожнини рота, губ та піднебіння противірусними мазями упродовж двох тижнів, однак

редукції папіломатозних розростань не відмічається. Яку тактику слід обрати лікареві у

подальшому веденні хворого?

A * Кріодеструкція

B Діатермокоагуляція

C Заміна противірусних препаратів на антибіотики

D Санація порожнини рота

E Ретельна гігієна порожнини рота

541

Хворий 36 років відмічає появу ерозії на червоній облямівці нижньої губи, яка виникла кілька

днів тому. При огляді на незміненій червоній облямівці нижньої губи біля кута рота зліва

виявлена одинична округла безболісна ерозія розміром 1,2 см жовтуватого кольору зі

щільним хрящоподібним дном, підщелепні лімфавузли збільшені, безболісні, щільні. Яка

тактика лікаря?

A * Направити на консультацію до дерматолога

B Направити на консультацію до фтізіатра

C Направити на консультацію до онколога

D Направити на консультацію до щелепно-лицевого хірурга

E Направити на консультацію до інфекціоніста

542

Хворий 57 років скаржиться на появу виразки у ротовій порожнині. Об’єктивно: біля кореня

на боковій поверхні язика зліва одинична виразка овальної форми з інфільтрованим

гіперемованим дном і грануляціям, які кровоточать, болючі при дотику. Зліва підщелепні

лімфавузли зліва збільшені, еластичні, болючі. При цитологічному дослідженні

мазку-зішкрябу з поверхні виразки виявлені клітини Пирогова-Лангханса. Консультація якого

спеціаліста необхідна ?

A * Фтізіатра

B Дерматолога

C Онколога

D Щелепно-лицевого хірурга

E Кардіолога

543

Хворий 22 років після захворювання на грип звернувся до стоматолога, який встановив

діагноз синдром Мелькерсона-Розенталя. Опишіть найхарактерніші симптоми цього

синдрома

A * Макроглосит, макрохейліт, неврит лицевого нерва

B Мікростомія, мікрогнатія, мікроцефалія

C Складчастий язик, макроглосія, гіперсалівація

D Мікрогнатія, мікрогенія, глосоптоз

E Гіперсалівація, гіперлакрімація, невралгія лицевого нерва

544

Хворий 40 років. На основі скарг та об’єктивного обстеження встановлений діагноз хронічний

фіброзний пульпіт 36 зубу. Вкажіть які характерні болі для цієї форми пульпіту?

A *Причинний ниючий біль, що не зникає деякий час після усунення подразнюючого фактору.

B Причинний біль, що зникає, при усуненні подразника

C Ниючи болі , що посилюються при натиску на зуб

D Самочинні болі

E Самочинні болі , переважно вночі

545

Який метод обстеження буде остаточним при проведенні диференційної діагностики між

загостренням хронічного періодонтиту та гострого гнійного періодонтиту?

A * Рентгенологічний

B Одонтометрія

C Термометрія

D Перкуссія

E Пальпація

546

У пацієнта 39 років cкарги на самовільні, ірадиюючі болі на нижній щелепі справа.

Об’єктивно: 46 зуб інтактний, перкусія та температурний подразник провокує приступ болі,

ЕОД 45мка. Які допоміжні методи обстеження необхідні для узгодження діагнозу

конкрементозний пульпіт?

A *А Рентгенологічне обстеження

B Б використання барвників

C С пальпація по перехідній складці

D D зондування

E Е Горизонтальна перкусія.

547

Хвора 23 роки скаржиться на змінений колір коронки 11зуба. Рік тому зуб лікувався з

приводу глибокого карієсу. Відразу після лікування були незначні болі. Об’єктивно: в11зубі

пломба, температурні подразники, перкусія безболісні, на рентгенограмі – нерівномірне

розширення періодонтальної щілини в області верхівки кореня. Який найбільш вірогідний

діагноз?

A * А Хронічний фіброзний періодонтит

B Б Хронічний фіброзний пульпіт

C С Хронічний гранулематозний періодонтит

D D Хронічний глибокий карієс

E E Хронічний гранулюючий періодонтит

548

Хвора 29 років. скаржиться на постійний ниючий біль в 25 зубі , що посилюється при

накушуванні. Об’єктивно на апроксимальній поверхні 25 зубу глибока каріозна порожнина,

з’єднується з порожниною зуба, зондування температурні подразники безболісні,

вертикальна перкусія болісна, на рентгенограмі в області верхівки кореня змін немає. Який

найбільш вірогідний діагноз?

A * Гострий серозний періодонтит

B Хронічний фіброзний пульпіт

C Гострий дифузний пульпіт

D Загострення хронічного періодонтиту

E Хронічний гранулюючий періодонтит

549

Хворий 26 років скаржиться на самовільний, короткочасний, одноразовий біль в зубі на

верхній щелепі справа. Встановлений діагноз гіперемія пульпи 15 зуба. Який метод

лікування являється найбільш раціональним?

A * А Біологічний метод

B Б Вітальна ампутація

C С Девітальна екстирпація

D D Вітальна екстирпація

E E Девітальна ампутація

550

Дівчинка 12 років скаржиться на періодичний гострий біль в зубі на верхній щелепі зліва.

При об’єктивному обстеженні глибока каріозна порожнина в 26 зубі, не з’єднується з

порожниною зуба, зондування різко болюче в проекції рогу пульпи, температурні подразники

викликають гострий біль, перкусія безболісна. ЕОД- 30мкА. Встановіть найбільш вірогідний

діагноз.

A *Гострий обмежений пульпіт

B Гострий дифузний пульпіт

C Гострий гнійний пульпіт

D Гострий серозний періодонтит

E Загострення хронічного пульпіту

551

Хворий 56 років звернувся в клініку зі скаргами на сухість та подразливість червоної

облямівки губ. Об’єктивно: в області переходу слизової оболонки в червону облямівку

спостерігаються розширені устя слинних залоз у вигляді червоних крапок, з яких

виділяються краплинки слини. Який найбільш вірогідний діагноз?

A *Гландулярний хейліт

B Контактний алергічний хейліт

C Ексфоліативний хейліт, ексудативна форма.

D Актинічний хейліт

E Метеорологічний хейліт

552

Хворий 30 років скаржиться на самовільний біль в зубі на верхній щелепі справа, що

посилюється від вживання холодного. Подібний біль у зубі був пів року назад. Об’єктивно: в

25 глибока каріозна порожнина, що з’єднується з порожниною зуба, зондування болісне,

перкусія безболісна, від холодового подразника виникає ниючий, тривалий біль. ЕОД -60

мкА. Який найбільш вірогідний діагноз?

A *Загострення хронічного пульпіту.

B Гострий дифузний пульпіт

C Хронічний фіброзний пульпіт

D Гострий обмежений пульпіт

E Хронічний фіброзний пульпіт

553

Дитина віком 12 років скаржиться на постійний ірадиюючий біль в зубі на нижній щелепі

зліва, відчуття зростання зуба, біль посилюється при накушуванні. Підвищення температури

тіла. Об’єктивно: на жувальній поверхні 36 зубу каріозна порожнина, з’єднується з

порожниною зуба , зондування, температурні подразники безболісні, перкусія різко болюча,

набряк та гіперемія по перехідній складці. На рентгенограмі – деструктивні зміни на верхівці

кореня відсутні. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.

A *Гострий гнійний періодонтит

B Гострий серозний періодонтит

C Загострення хронічного періодонтиту

D Гострий гнійний пульпіт

E Загострення хронічного пульпіту

554

Хвора 26 років звернулась в клініку зі скаргами на біль, свербіж та печіння червоної

облямівки губ. Напередодні користувалась новою губною помадою. Об’єктивно: в області

червоної облямівки губ спостерігаються гіперемія, набряк, дрібні тріщини. Який найбільш

вірогідний діагноз?

A * Контактний алергічний хейліт

B Гландулярний хейліт

C Ексфоліативний хейліт, ексудативна форма.

D Актинічний хейліт

E Метеорологічний хейліт

555

Дитина 9 років скаржиться на ниючий біль при попаданні їжі в зубі на верхній щелепі.

Об’єктивно: 55зуб каріозна порожнина з’єднується з порожниною зуба зондування болісне

на холодовий подразник тривалий ниючий біль. Який найбільш вірогідний діагноз?

A *Хронічний фіброзний пульпіт

B Хронічний гангренозний пульпіт

C Хронічний гіпертрофічний пульпіт

D Хронічний глибокий карієс

E Гострий обмежений пульпіт

556

Хворому 38 років , встановлений діагноз хронічний гангренозний пульпіт 25 зуба. Який метод

лікування пульпіту треба застосувати?

A *Вітальна екстирпація

B Де вітальна екстирпація

C Вітальна ампутація

D Де вітальна ампутація

E Комбінований метод

557

Пацієнт 25 років. При лікуванні 35 зубу з діагнозом глибокий карієс з локалізацією на

жувальній поверхні зуба, під час препарування була випадково оголена пульпа зуба. Ваші

подальші дії?

A *Використання біологічного методу лікування.

B Використання методу вітальної ампутації

C Використання методу девітальної ампутації

D Використання методу девітальної екстирпації

E Використання методу вітальної екстирпації

558

Дитині 8 років, діагноз гострий дифузний пульпіт 12 зуба .Лікування проводилось методом

вітальної екстирпації. Який силер краще застосувати для пломбування кореневого каналу?

A *Пасти на основі гідроксиду кальцію

B Цинк - фосфатний цемент

C Склойономерний силер

D Пасти на основі епоксидних смол

E Пасти на основі резорцин- формаліну

559

Хворий 45 років. Скарги на ниючи болі в 36 зубі, що виникають при жуванні твердої їжі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.