Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / _стор_я україни / навчальний пос_бник з _стор_ї України.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
522.75 Кб
Скачать

Методичні вказівки до роботи на семінарському занятті.

У першому питанні розглядається предмет курсу «Історія України». Слід звернути увагу коли виникло поняття «історія, хто є так званим «батьком» історії та чому його так називають. Приділити увагу на те, що саме вивчає історія України, а також яке виховне значення вона має.

При підготовки до другого питання розкрийте принципи історичних досліджень, якими методами дослідження історії користувалися історики у різні часи? Поясніть термін «етнографія», «археологія», «фольклор».

При розгляданні третього питання дайте характеристику видам історичних джерел. Особливо необхідно підкреслити важливість письмових пам'яток. Треба звернути увагу на порівняння та аналізування між собою видів джерел – які на Вашу думку являються найбільш достовірними? Дайте поняття терміну «історіографія». Коли з’являється історія України як наука? Яких відомих дослідників історії України Ви знаєте?

У четвертому питанні дайте періодизацію історії України. Наведіть приклади періодизації української історії, запропоновані різними дослідниками, доведіть їх аргументи. Дайте відповідь коли та де вперше зустрічається назва «Україна»? Покажіть, які є найбільш поширені інтерпретації етимологічного походження цією назви.

Заняття 2. Тема: Стародавня історія України План

 1. Первісне суспільство на теренах України. Трипільська культура.

 2. Народи, що населяли територію України в давнину (кіммерійці, скіфи, сармати, греки, готи, гуни).

 3. Давні слов’яни.

Основні поняття: первісна доба, кам`яний вік, бронзовий вік, залізний вік, палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, первісна людина, неандерталець, кроманьйонець, родова община, присвійний тип господарства, виробничий тип господарства, неолітична революція, матріархат, патріархат, Трипільська культура, сусідська(територіальна) община, автохтонне населення.

Теми рефератів:

1. Трипільська культура в української історії.

2. Перші слов’янські археологічні культури.

3. Господарство та суспільний лад східних слов’ян.

Практичні завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Складіть хронологічну таблицю «Народи, що населяли територію України в давнину»:

Назва народу

Коли з’явився

Звідки

До якого терміну перебував

Осн. досягнення

Питання для самоперевірки

 1. Коли первісні люди з`явилися на території України? Назвіть їх найдавніше поселення.

 2. Приведіть періодизацію первісної доби, на чому вона заснована?

 3. Дайте визначення «неолітична революція», які наслідки вона мала?

 4. Згадайте, що ви знаєте про Трипільську культуру

 5. Назвіть народи, які населяли територію України у давнину?

 6. Визначте території розселення слов`янських племен, які згадані у «Повісті врем`яних лет».Які з них проживали на території України ?

 7. Яка територія, на думку літописця Нестора, є батьківщина слов`ян?

 8. Як літопис «Повість врем`яних лет» характеризує побут та вірування слов`ян?

Цільові навчальні завдання

 1. Чому використання заліза призвело до різкого зростання продуктивності праці?

 2. У чому, на ваш погляд, особливість історичної долі півдня України і чім це можна пояснити?

 3. Яку роль, на вашу думку, зіграли античні колонії Північного Причорномор` я у долі сусідніх народів?

 4. Які теорії походження слов`ян ви знаєте?

 5. Чому сусідська(територіальна) община прийшла на зміну родової общині, яки наслідки це мало, яке значення це мало у доли слов`янських племен?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.