Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
філософія екзамен відповіді.docx
Скачиваний:
53
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
69.58 Кб
Скачать

1)Світогляд як форма духовно – практичного освоєння світу та самовизначення людини.Історичні форми світогляду.

Світогляд –це уявлення про світ та місце в ньому людини а також принципи що визначають ціннісні орієнтири людей та їх життєву позицію.Наявність світогляду показник зрілості людини.Історичні типи світогляду -1)міфологія.а)віра в надприродні сили.б)антроповарнізм перенесення властивих людині рис на природу і богів.в) міфи сприймалися як реальність що не потребує доказів .2) релігія а) віра в надприродні сили і відведення їм головної ролі у створенні світу і людини.б) поділ світу на поцейбічний і потойбічний.3) житєво –практичний світогляд (буддений) це життєвий досвід кожної людини існував завжди паралельно з міфологією релігією наукою і може бути більш або менш релігійним науковим чм філософським від розвитку рівня науки або суспільства в якому живе людина і від освітньому рівні самої людини .4) теоретичний , науковий філософський . Філософія як теоретична система світогляду це система поглядів на світ та місце в ньому людини огрунтована логікою .

2)Філософія як особлива форма світогляду.Особливості історичного виникнення філософії .

Філософія найдавніша з наук виникла у 8 ст до.н.е. у країнах стародавнього сходу але найвищого розвитку досягла в страдав ній Греції . Передумови 1) географічне положення Греції напередені торгівельних шляхів , що сприяло виявленню протеріч в пояснені явищ різними міфами і спричинило сумніви в істинності міфології .2) розвиток наукових знань поглиблював ці сумніви . 3) рабовласницька демократія в греції за умов якої отримати владу можна було маючи високий рівень освіти та володіти мистецтвом переконання і логіки ці потреби забезпечувала філософія.

3)Предмет філософії та проблема її основного питання .Поняття філософського матеріалізму та ідеалізму.

Предметом філософії є світоглядні питання : « Що таке світ як виник і упорядкований ?.»Яке місце людини у світі у чому сенс її життя і призначення?» « Що таке істина ?» « Що таке ідеал людський і суспільний … Великий вплив на філософське мислення справляють умови і потреби певної історичної умови , вони звужують предмет філософії і визначають які філософські проблеми постають на перший план а які є другорядними . Історично першою основою філософською проблемою було співвідношення і взаємозв’язку духу і матерії , свідомості і буття ідеального і матеріального – що первинне і визначає ідеальне і матеріальне . Матеріальне - те що сприймається органами чуття що розширюють її можливість . Ідеальне – все що є у людській свідомості ( знання , думки , почуття ) а також Світовий Дух , Вищий Розум , Бог . Філософський матеріалізм – визнає первинність матерії яка існувала завжди змінюючи форми свого існування і не визнає світовий дух. Філософський ідеалізм - визнає первинність духу свідомості . Основні його форми : А ) об’єктивний ідеалізм – завжди існував Святий Дух він створив матерію у всіх її проявах і регулює всі процеси світу. Б) субєктивний ідеалізм – всі речі і явища світу є породженням наших відчуттів і сприймань вони існують в тій мірі які відображаються нашою свідомістю і є саме таким якими відображається . Дуалізм – визнає матерію і свідомість як рівнозначні і самостійні першооснови світу .

4)Діалектика та метофізика як альтернативні способи сприйняттяВажливим у філософії є питання про загальну структуру світу та стан у якому він перебуває , В пошуках відповіді на ці питання сформувалася діалектика та метофізика – альтернативні способи світосприйняття . Діалектика – визнає що у світі все взаємопов’язане, взаємозумовлене ;він перебуває у стані постійного руху змін і розвитку . Геракліт « У одну ріку неможливо увійти двічі» . Метофізика – стверджує що світ є сукупністю непов’язаних між собою предметів і процесів і явищ . А рух і розвиток існують тільки у певних межах як зменшення чи збільшення повторення такі зміни не впливають на сутність явищ тому світ в цілому незмінний .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.