Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
відповіді на білети з політекономії.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
85.89 Кб
Скачать

29. Ринкова інфраструктура, сутність та складові. Банки та їх операції.

інфраструктура ринку-це сукупність підприємств що забезпечують рух товарів ,грошей ,робочої сили. Складові інф-ри є:1)банки.2)біржі.3)дилерські та брокерські контори..Банки- це фін. Кредитні установи які забезпечують рух грошей в суспільства .В україні існує дворівнева банківська система.1)центральний бак нбу- це державна установа яка контролює діяльність усіх інших установ зберігає золото ,валютні резерви країни.2)сукупність різноманітних комерційних банків різних форм власності які здійснюють різноманітні банківські операції. Пасивні операції -повязані із залученям грошей у вигляді депозитв..активні операції-використання залучени грошей у вигляді надання кредитів або здійснення інвестиційної наявності.. Комесійні – здійснення різноманітних платежів.

30.Поняття товарних бірж та біржових угод.

перші біржі виникають в 15-16 ст у франції ,Естонії ,Нідерландах,виникають як певні зібрання купців,угоди,переговори.В сучасних умовах Товарна біржа-це об’єднання фіз.. та юрд. осіб що здійснює оптові торговельні операції за певними стандартами де ціни встановлюють в умовах вільної конкуренції. В залежності від того що купують і продають біржі бувають а)універсальні – це такі що торгують різними групами товарів. б)спеціалізовані - що торгують одним або групами однорідних товарів. Результатом діяльності біржі є підписання біржових угод - це письмове оформлений документ купівлі продажу і доставки товару. . Фондова біржа - це особливий вид ринку на якому здійснюється купівля продаж цінних паперів. Касові угоди - цінні папери переходять покупцю в строк від 1 до 3 днів. покупець за цей час зобов’язаний сплатити готівку.

31. Поняття фондових бірж та біржових угод.

Результатом діяльності біржі є підписання біржових угод - це письмове оформлений документ купівлі продажу і доставки товару. . Фондова біржа - це особливий вид ринку на якому здійснюється купівля продаж цінних паперів. Касові угоди - цінні папери переходять покупцю в строк від 1 до 3 днів. покупець за цей час зобов’язаний сплатити готівку.

32.Ринкова економіка за А.Смітом.

Ринкова економіка, за теорією А. Сміта, - це лад, заснований на приватній власності, за якого здійснюється вільна гра ринкових сил. Рушійною силою господарського розвитку є прагнення індивідуума до досягнення власних економічних інтересів, яке збільшує не тільки його добробут, а й примножує багатство суспільства. Суперечність між індивідом і суспільством відсутня. У ринковій економіці держава виконує другорядну роль, хоча вона відіграє важливе значення в розвитку національного господарства. Тобто держава виконує лише ті функції, які окремий індивід, без ЇЇ втручання або взагалі, не може здійснити або зробить це економічно неефективно. Зокрема, такими функціями держави є організація громадського порядку, забезпечення національної оборони, організація державної поштової служби, запровадження обов'язкового шкільного навчання, емісія великих банкнот, будівництво деяких громадських споруд та їх утримання в належному стані тощо.

33. Сучасні моделі ринкової економіки. Їх специфіка залежить від історичних особливостей розвитку конкретної країни, рівня її економічного розвитку, співвідношення функцій державних ігромадських структур, вибору пріоритетів суспільного розвитку. Однак попри всі відмінності моделей, їх можна об'єднати у три різновиди —ліберальний ринок(економіка США),соціально орієнтований ринок(економіка країн Зах.Європи),державно-керований ринок(економіка Японії та деяких країн Східної Азії)Ліберальна модель базується на соціально-культурних особливостях нації — масовій орієнтації на досягнення особистого успіху та високому рівні економічного добробуту.Японська модель ґрунтується на історичних традиціях цієї країни, на пріоритетах інтересів нації над особистими інтересами, на високій трудовій дисципліні і відповідальності працівників, розвиненому почутті сприйняття нового, готовності населення йти на певні матеріальні витрати заради добробуту країни. За рахунок перелічених та інших чинників досягається значне зниження витрат виробництва продукції, її висока якість, що забезпечує незаперечну конкурентоспроможність японських товарів на світовому ринку. Для соціально орієнтованої моделі економіки характерна міцна позиція держави в регулюванні відтворювальних процесів, розподілі прибутків через програми державних видатків на соціальне забезпечення. Соціальна політика держави спрямована на всіх слабких членів суспільства. Регламентуючі функції держави поширюються не тільки на макрорівень господарської діяльності, а й на діяльність суб'єктів мікроекономіки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.