Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
відповіді на білети з політекономії.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
85.89 Кб
Скачать

19.Натуральне виробництво, сутність та характерні риси.

Натуральне виробництво це таке в якому продукція виробляється для власного споживання всередині цього господарства . виникає ще в первісному суспільстві , стає паруючим за часів рабовласництва та феодалізму , в сучасних умовах існує лише в слабо розвинених країнах . характерні риси : 1) господарство складається з окремих замкнених економічних одиниць в середині яких представлені всі види робіт починаючи від видобування сировини і закінчуючи випуском готовою продукції . 2) суспільний поділ праці розвинений слабо . 3) примітивні зпоряддя праці , застарілі форми організації праці звідси низька ефективність .

20. Умови виникнення товарного виробництва. Сутність і характерні риси капіталістичного (розвинутого)товарного виробництва.

Історичною 2 формою існування суспільного господарства стає товарне таке в якому продукція виробляється з метою подальшого продажу або обміну . зароджується ще в рабовласницькому суспільстві , пануючим стає за часів капіталізму і в сучасних умовах продовжує розвиватися . умовою виникнення товарного виробництва є суспільний поділ праці який передбачає спеціалізацію виробників продукції і тому для здійснення життєдіяльності їм обов’язково треба обмінюватися продуктами своєї праці на ринку . для товарного виробництва в цілому характерні такі риси : використання грошей як загального засобу обігу , вільне ціноутворення , вільна конкуренція , стихійний характер розвитку. Характерні риси розвинутого виробництва : основа праці найманих робітників які не є власниками засобів виробництва і продукту який створюють . мета : отримання максимального прибутку капіталу . облік також носить постійний характер але здійснюється за формулою: Г-Т-Г. товарне виробництво має загальний характер товаром стає вся продукція в тому числі і робоча сила .як правило великі розміри ,сучасна розвинена техніка .

21. Умови виникнення товарного виробництва. Сутність і характерні риси простого товарного виробництва.

Історичною 2 формою існування суспільного господарства стає товарне таке в якому продукція виробляється з метою подальшого продажу або обміну . зароджується ще в рабовласницькому суспільстві , пануючим стає за часів капіталізму і в сучасних умовах продовжує розвиватися . умовою виникнення товарного виробництва є суспільний поділ праці який передбачає спеціалізацію виробників продукції і тому для здійснення життєдіяльності їм обов’язково треба обмінюватися продуктами своєї праці на ринку . для товарного виробництва в цілому характерні такі риси : використання грошей як загального засобу обігу , вільне ціноутворення , вільна конкуренція , стихійний характер розвитку , Характерні риси простого товарного виробництва : ведеться працею ремісника або селянина який одночасно виступає і робітником і власником . мета : задоволення власних потреб і потреб своєї родини шляхом як продажу так так і споживання своєї продукції .обмін носить постійний характер і здійснюється за формулою : Т-Г-Т. Товарне виробництво має обмежений характер тому що на продаж іде тільки частина продукції . як правило товарне виробництво має не великі розміри і використовується примітивна техніка .

22. Сучасне товарне виробництво , його характерні риси та особливості.

На рубежі 60-х 70-х років 20 ст.в розвинутих країнах західної Європи в Японії ,Америці, в товарному виробництві відбувається ряд суттєвих змін , для сучасного товарного виробництва характерні такі риси : 1) розвивається під впливом науково – технічної революції .2)визначним стає не матеріальне виробництво .3) ґрунтується на : а) різних формах власності .б) переважно інтелектуальній праці .4) регулюється законами ринкової економіки , державою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.