Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМП Ч 3 інвестиції 2.doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

11. „Інші виробничі витрати”

До цієї статті відносяться:

- витрати, пов’язані з епізодичними і періодичними випробуваннями якості виробів, деталей, вузлів по перевірці їх на відповідність вимогам встановлених стандартів або технічних умов;

- витрати періодичних коротких контрольних випробувань по оцінці зібраного, готового до реалізації виробу або його складових частин на відповідність вимогам нормативної документації.

Після модернізації ці витрати залишаться незмінними.

Становлять 10 % від суми попередніх статей витрат (01-10)

12 “Супутня продукція”– до цієї статті включається вартість супутньої продукції, отриманої одночасно з основним (типовим) продуктом, тобто в єдиному технологічному процесі. Ії вартість вираховується з собівартості основного продукту.

Після модернізації вартість супутньої продукції може зрости або зменшитися. Розрахунки треба виконувати згідно з конкретною ситуацією.

У спрощених розрахунках можна залишити витрати за цією статтею незмінними на рівні 10 % від суми попередніх статей (01-13), або не розраховувати взагалі.

14 „Адміністративні витрати”включають:

- витрати, пов`язані з управлінням підприємством;

- витрати на утримання і обслуговування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарчого призначення (наприклад, водопостачання, каналізації та ін.);

- витрати на облаштовування виробничого процесу (наприклад, на придбання сировини, палива та інших ресурсів, на заробітну плату робітників, зайнятих придбанням сировини та ін.);

- податки, збори та інші передбачені законодавством обов`язкові платежі (окрім тих, які включаються до виробничої собівартості);

- плату за землю;

- збір за парковку автотранспорту

та інші.

Адміністративні витрати поділяються на постійні (незалежні від обсягу виробництва продукції) та змінні. У розрахунках необхідно враховувати цей факт, якщо в результаті модернізації збільшується обсяг виробництва продукції.

У спрощених розрахунках можна залишити величину адміністративних витрат по проекту незмінною і вони будуть становити 20-60 % від виробничої собівартості.

15 ” Витрати на збут”

До них відносяться витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції, зокрема:

- витрати на утримання підрозділів підприємства, пов’язаних зі збутом продукції;

- витрати на утримання, ремонт і експлуатацію основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов’язаних зі збутом продукції;

- витрати, пов’язані з транспортуванням, перевалкою і страхуванням готової продукції;

- фактичні витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування продукції або гарантійні заміни проданих товарів

інші подібні витрати.

Витрати на збут після модернізації обладнання не змінюються і становлять 2-5 % від виробничої собівартості.

Таблиця Г.2 - Розрахунок економічного ефекту від модернізації (впровадження нової техніки)

П о к а з н и к и

Базовий варіант

Проектний варіант

Абсолютна зміна (3-2)

Темп приросту

((3/2-1)*100%)

1

2

3

4

5

1. Доходи від реалізації

продукції, тис. грн

- ціна 1 од. продукції, грн

-обсяг продукції, натур. од.

2. Витрати, тис. грн

- повна собівартість 1 од. продукції, грн

- обсяг продукції, натур од.

3. Прибуток від реалізації

продукції, тис. грн. (1-2)

4. Податок на прибуток, тис. грн

5.Чистий прибуток, тис. грн (3-4)

40