Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Общая часть.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
153.6 Кб
Скачать

Методичні вказівки до виконання

КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

В 8-МУ СЕМЕСТРІ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.090220 “ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

І ПІДПРИЄМСТВ БУДМАТЕРІАЛІВ”

(бакалаври)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Мета проекту– закріплення знань та навичок виконання типових професійних процедур на завершальній стадії підготовки бакалавра напрямку “Інженерна механіка”.

Задачі проекту:

 • - виконавче конструювання типового обладнання підприємств будматеріалів;

 • - його привязка в технологічну лілію по виробництву конкретного будматеріалу;

 • - проектування приводу типового обладнання;

 • - організація експлуатації та ремонту;

 • - розробка технології виготовлення однієї з деталей та розрахунок собівартості;

 • - розробка теплотехнічного агрегату технологічної лінії.

 • Обєктами розробкиможуть бути живильники, дозатори, дробарки, грохоти, млини, змішувачі і інше обладнання, що вивчається в першій частині дисципліни 3.03 “ Технологічне обладнання ПБМ”.

 • Базовими технологічними лініями можуть бути такі:

 • - виробництво керамічної цегли: обєкти проектування – пластинчасті та стрічкові живильники для основної сировини (глини) та домішок; вальці попереднього та тонкого помелу; змішувачі лопатеві двовальні;

 • - виробництво силікатної та цементнопіщаної цегли: обєкти проектування – живильники лоткові і тарільчасті; млини кульові, дробарки щокові та молоткові;

 • - виробництво залізобетонних виробів: обєкти проектування – грохоти для сортування щебеню, розчино- та бетонозмішувачі гравітаційні та роторні;

 • - виробництво цементу та мінілініях: обєкти проектування: шарові млини, живильники, барабанно-валкові подрібнювачі.

Заохочується виконання проектів, теми яких повязані з науково-дослідницькою роботою студента, по замовленню підприємств або кафедри МБП.

Крім основної дисципліни, проект базується на таких навчальних дисциплінах 8-го семестру:

2.4. “Економіка підприємств”

2.17 “Технологічні основи машинобудування”

2.18 “Експлуатація і обслуговування машин”

3.04 “Технологічні основи вирбництва машин”

 1. Зміст проекту

Проект складається з розрахунково-пояснювальної записки на 60-70стор. і графічної частини на 4÷5листах формату А1.

РПЗ складається з таких розділів:

Реферат. Обєм – 1 стор.;

Вступ. Обєм 1-2 стор., де наводяться відомості про будматеріал, в виробництві якого застосовується обєкт проектування. Наводяться показники якості матеріалу і аналізується вплив на них обєкту проектування. Перелічуються основні показники обєкту – технічні, експлуатаційні, економічні, - і відомі шляхи їх покращення.

1. Технологічна частина. Обєм – 2-5стор. Тут наводиться технологічна схема лінії або ділянки та її описання з технічними характеристиками основних агрегатів. Схема може бути наведена або в РПЗ (формат А4-А3), або на окремому листі формату А2.

2. Описання конструкції та роботи обєкту. Обєм – 2-5стор. При описанні обовязкове наведення кінематичної, гідравлічної або пневматичної схем. Описання базується або на принциповій (конструктивній) схемі обєкту з експлікацією, що наведена у РПЗ, або на кресленні загального вигляду машини і специфікації до нього. В цьому розділі треба привести докладну технічну характеристику обєкту.

3. Розрахункова частина. Обєм – 15-20стор. Спочатку проводяться розрахунки технологічних параметрів (продуктивності, швидкості) та необхідних розмірів робочих органів, потім – потужності привода. Виконуються кінематичні розрахунки, розрахунки передач, вибір редукторів, приводних валів. Приводяться характеристики двигунів, редукторів, муфт та елементів передач. Завершують розділ розрахунки вузлів та деталей на міцність. В розділі необхідно привести ескізи з розрахунками, розрахункові схеми. Необхідний обєм розрахунків визначається керівником, методики розрахунку приведені в відповідних методичних вказівках по кожному типу обладнання.

4. Експлуатація та ремонт. Обєм – 5-7 стор. Цей розділ складається з трьох частин: структури ремонтного циклу, де приводиться визначення ремонтного циклу, його основних елементів та структури ремонтного циклу своєї машини; схеми збирання вузла, де у відповідності з кресленням вузла та його специфікацією складається схема збирання вузла; описання експлуатації машини та її основних вузлів, де описуються конкретні умови, в яких експлуатується машина, а також міри захисту її від впливу зовнішніх факторів, які впливають на надійність та довговічність машини.

5. Виготовлення деталі. Обєм – 4-6 стор.Вційчастиніпроектувирішуютьсяосновніпитаннятехнологіїоднієїзосновнихдеталей,поданихналистідеталировки. Такоюдеталлюможебутивал,зубчастеколесоабошестерня,корпуспідшипника і т.д. Привиконанніцьогорозділунеобхідновирішититакіпитання: провестианалізтехнологічностідеталі; визначитиметододержаннязаготовки; визначитиприпускиідопускизаДСТабовідомчиминормативами; накреслити ескіззаготовки; скластитехнологічниймаршрутта операційні карти;намітитибазиівизначитипохибкубазування; накреслити схемупристрою, розрахуватисилизатиску.

6. Економіка. Визначення собівартості виготовлення деталі.Обєм – 3-5 стор. Метаекономічноїчастинипроекту-визначеннясобівартостівиготовленнядеталі. Вонаскладаєтьсяізсобівартостізаготовкиітехнологічноїсобівартостімеханічноїобробкидеталі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.