Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМП Ч 3 інвестиції 2.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Методика розрахунку економічного ефекту у виробника нової (удосконаленої, модернізованої) техніки

Розрахунок собівартості оптової ціни обладнання.

Приймаємо такі позначення:

НТ – нова техніка;

АТ – найближча за показниками аналогічна техніка;

Оптова вартість бетонозмішувача Цат, грн., визначається по формулі

, (9.1)

де – собівартість обладнанняа-аналога, грн;

–норма рентабельності в долях від собівартості; в сучасних економічних умовах приймаємо =0,3.

Оптова вартість аналогічного обладнання береться на рівні діючих цін.

Тоді із формули (9.1) собівартість Cат, грн. аналогічного обладнання

(9.2)

Собівартість нової техніки можна визначити за питомими показниками на одиницю конструктивної маси обладнання аналогічної чи базової конструкції з ближчими основними параметрами по формулі

, (9.3)

де – скоригована для розрахунку вартості нової техніки собівартість базової техніки;

–конструктивна маса нової техніки;

–конструктивна маса аналогічної техніки;

Оптову ціну нової Цонт, грн., техніки можна розрахувати за формулою

.(9.5)

Економічний ефект на одиницю обладнання становитиме:

Еод = (9.)

Загальний економічний ефект:

Е заг = Еод×V

де V – обсяг випуску та реалізації обладнання, од.

Комерційний ефект у виробника нової техніки обчислюється як величина прибутку, що залишається у підприємства – виробника:

Пт = Вр – Сt – Ft ,

де Вр – виручка від реалізації продукції науково-технічного призначення у t-му році, грн;

Ct – собівартість продукції у t-му році, грн;

Ft – загальна сума податків і витрат з прибутку у t-му році, грн.

Методика розрахунку економічного ефекту у споживача нової (удосконаленої, модернізованої) техніки

Оцінка економічного ефекту у споживача нової (удосконаленої, модернізованої) техніки доцільно проводити в декілька етапів. На першому етапі визначається загальний економічний ефект, який виражається в збільшенні чистого прибутку за рахунок впровадження нової (удосконаленої) техніки в порівнянні з використанням базової техніки або обладнання аналога. Для цього необхідно здійснити розрахунок величини прибутку за базовим варантом та варіантом, з використанням нової (удосконаленої) техніки, який передбачає визначення обсягу виробництва, собівартості та ціни одиниці продукції, прибутку.

Другий етап передбачає визначення часткових показників ефективності, таких як фондовіддача, метаеріаломісткість, енергомісткість, трудомісткість, тощо.

1) Визначення інвестицій у базову та нову техніку

Розрахунково-балансова вартість Цб, грн., визначається за формулою

, (7.7)

де – коефіцієнт переходу від оптової ціни до розрахунково-балансової вартості,(для бетонозмішувачів).

Вартість базового обладнання (ОФбаз) розраховується за вагою та вартістю метала за формулою:

ОФбаз = М*Ц,

де М – маса обладнання, кг.

Ц – ціна обладнання, грн.

Додаткові капітальні вкладення (КВ) на модернізацію обладнання можна розрахувати методом прямого підсумовування витрат за видами робіт:

КВ= КВоб+КВбмр+КВін , (9.1)

де КВоб- вартість модернізації обладнання з урахуванням вартості демонтажу, виготовлення вузлів та деталей, монтажу і випробування, яка визначається прямими розрахунками (15 % від вартості основних фондів), грн;

КВбмр- вартість реконструкції або переобладнання виробничих будівель, споруд або окремих блоків, пов`язаних з модернізацією обладнання, яка визначається прямими розрахунками згідно з проектом на базі кошторисів, а також діючих норм і розцінок (10 % від вартості основних фондів), грн;

КВін – інші витрати, пов`язані з експлуатацією і введенням нової техніки в період освоєння, впливом на навколишнє середовище, умовами праці та іншими чинниками (5 % від вартості основних фондів), грн.

Вартість обладнання після модернізації (ОФпроект) становитиме:

ОФпроект = ОФбаз + КВ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.