Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМП Ч 3 інвестиції 2.doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

2 Етап Методика визначення економічної ефективності технічних нововведень Умовне вивільнення працюючих у зв’язку із впровадженням нової техніки δу визначається із залежності:

, (15.2)

де ,- продуктивність праці до і після впровадження нової техніки, грн/чол.

Економія капітальних вкладень ΔК визначається зі співвідношення:

, (15.3)

де ,– питомі капіталовкладення при використанні базової і, нової техніки, натур.од./рік;

, – продуктивність одиниці базової і нової техніки за одиницю часу, натур.од. або грн. за одиницю часу.

Зниження матеріальних витрат ΔМВ обчислюється:

, (15.4)

де , матеріальні витрати на одиницю продукції при використанні базової і нової техніки, грн/од.

- коефіцієнт приведення.

При обчисленні економічного ефекту різночасові виграші й результати приводять до розрахункового ряду за допомогою коефіцієнта приведення:

, (15.6)

де ,

де - ставка дисконту у вигляді десятичного дробу.

Питома трудомісткість одиниці продукції гу, нормогод/м3 розраховується за формулою

, (7.81)

де – сумарна трудомісткість всіх видів ремонтів і технічних обслуговувань за міжремонтний цикл, нормогодин

(7.82)

–кількість перебазувань за рік

, (7.83)

–трудомісткість монтажних робіт, нормогодин, буде

(7.84)

де – трудомісткість монтажних робіт на 1 т маси, приймаємо по діючим розрахункам;

–трудомісткість демонтажних робіт, нормогодин

(7.85)

–трудомісткість перевезення, нормогодин, визначається

(7.86)

–трудомісткість установлення допоміжних пристроїв; .

Питома матеріаломісткість одиниці продукції дп, кг/м3, розраховується за формулою

, (7.99)

де – масамаса бетонозмішувача, кг;

–сумарна витрата матеріалів, запчастин і комплектуючих виробів, приймаємо ;

–коефіцієнт використання матеріалів, приймаємо ;

–термін служби обладнання, приймаємо років.

Питома енергомісткість Еп, кВт·год/од прод,одиниці продукції

. (7.102)

Річна економія по витратам праці R, людино-годин.од прод/рік.

(7.110)

де – питома трудомісткість одиниці продукції по базовій техніці;

–питома трудомісткість одиниці продукції для нової техніки;

–річний фонд робочого часу робітника; для приблизних розрахунків приймаємо годин.

Річна економія по витратах матеріалів М, кг/рік, визначається по формулі

, (7.112)

де – питома матеріаломісткість одиниці продукції по базовій техніці;

–питома матеріаломісткість одиниці продукції для нової техніки;

Річна економія по витратах електроенергії Е, кВт/рік, буде

, (7.114)

де – питома енергоємність одиниці продукції по базовій техніці;кВт·год/од. прод;

–питома енергоємність одиниці продукції для нової техніки; кВт·год/од прод.