Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМП Ч 3 інвестиції 2.doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

02 “Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій”

- покупні напівфабрикати і готові комплектуючі вироби, придбані для комплектування продукції, що виробляється, які потребують додаткових витрат праці по їх обробці та складанню;

- вартість робіт та послуг виробничого характеру, які виконуються сторонніми підприємствами (виконання окремих операцій по виробництву продукції, обробка сировини і матеріалів, часткова обробка напівфабрикатів і виробів і т.п., за умови, що ці послуги відносяться безпосередньо на собівартість конкретних видів продукції).

Вартість покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, робіт та послуг виробничого характеру включається безпосередньо в собівартість окремих виробів.

У загальному вигляді витрати на покупні напівфабрикати можна визначити за формулою:

, (4.4)

де ПФі- кількість напівфабрикатів (комплектуючих) і-го виду, які використовуються для виготовлення 1 виробу, од.;

Ці- ціна напівфабрикату (комплектуючого) і-го виду, грн;

n - кількість видів напівфабрикатів (комплектуючих) які використовуються для виготовлення 1 виробу, од.

У випадку зміни потреби у напівфабрикатах (комплектуючих) після модернізації витрати на них розраховуються аналогічно, за формулою (4.4), при незмінних цінах.

03 «Паливо та енергія на технологічні цілі»

Ця стаття включає витрати на всі види палива і енергії (як отримані від сторонніх підприємств і організацій, так і виготовленні самім підприємством), які безпосередньо використовуються в процесі виробництва продукції.

До витрат за цією статтею включається також витрати на гарячу та холодну воду, пару стиснуте повітря, які використовуються у процесі виробництва продукції.

Норми витрат необхідно погоджувати з керівником проекту або використовувати дані Додатку. Ціни на даний вид витрат погоджуються з керівником економічної частини на основі даних Додатку.

Витрати на паливо і енергію на технологічні цілі розраховуються за формулою:

, (4.5)

де Ni–норми витрат і-го виду палива або енергії, на 1 виріб, натур. од. (кг. кВт......);

Ці - ціна одиниці (кг, кВт ... ) палива або енергії відповідного виду, грн;

Nі - кількість видів палива і енергії, які використовуються для виробництва продукції.

Витрати на паливо і енергію на технологічні цілі після модернізації розраховуються аналогічно, при незмінних цінах.

Або розмір витрат на електроенергіюможна визначити за такою формулою:

, (7.57)

де – годинна витрата електроенергії;

– вартість кВт/г електроенергії, по встановленим діючим тарифам= 0,72грн.

розраховується по формулі

, (7.58)

де – визначена потужність і-го електродвигуна, кВт,

–коефіцієнт попиту і-го електродвигуна;

Коефіцієнт попиту () і-го електродвигуна визначається залежно від коефіцієнта використання двигуна за потужністю () і коефіцієнта використання двигуна за часом ().

Коефіцієнт () визначається як відношення необхідної потужності до визначеної потужності електродвигуна. Коефіцієнт () визначається виходячи із режиму роботи відповідного електродвигуна по тривалості ввімкнення.

04 „Зворотні відходи” – це відходи виробництва, які можуть бути використані для виробництва іншої продукції. Визначається за формулою аналогічно (4.5).

Можна вважати, що модернізація об`єднання майже не впливає на іх величину.

05 “Основна заробітна плата”.

До цієї статті відносяться витрати на виплату основної заробітної плати, розрахованої згідно з прийнятими на підприємстві системами оплати праці, у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робочих, що зайняті виробництвом продукції.

Витрати на основну заробітну плату, які включаються в собівартість одиниці продукції () при однономенклатурному виробництві можна спрощено розрахувати за формулою:

, (4.6)

де- середньомісячна основна заробітна плата робочих, зайнятих на виробництві даного виду продукції, грн;

Ч - середньооблікова чисельність робочих, зайнятих на виробництві даного виду продукції, чол.;

V- річний обсяг випуску продукції даного виду, натур. од.

Середньомісячна заробітна плата робітника визначається як середньомісячна зважена величина заробітної плати за 12 місяців. У спрощених розрахунках як середньомісячну заробітну плату можна прийняти розраховану відповідно до прийнятої системи оплати праці за формулами:

- для прямої відрядної:

=, (4.7)

де - фактично вироблений за місяць одним робітником об`єм продукції, натур. од.

- пряма відрядна розцінка, грн /натур. од.;

- для прямої погодинної:

міс*ГТС, (4.8)

де Фміс - місячний фонд робочого часу, год.;

ГТС – тарифна ставка за 1 годину роботи, грн.

На підприємстві можуть використовуватися й інші системи оплати (відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, непряма відрядна, непряма погодинна та інші). Для розрахунку величини місячної основної заробітної плати за цими системами необхідно скористуватися навчальними посібниками з дисципліни “Економіка підприємства” (див. список літератури).

Після модернізації обладнання може зменшитися трудомісткість виробництва продукції і внаслідок цього, чисельність працівників та витрати на заробітну плату. Розрахунки витрат на основну заробітну плату за проектним варіантом необхідно виконати за наведенимиформулами з урахуванням конкретної ситуації. Якщо на підприємстві використовуються інші системи оплати праці, можна скористуватися джерелами (див. список літератури).