Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЯ_3_бжд_12.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
402.94 Кб
Скачать

46 Кг пилу приходиться на одного москвича в рік

Ù        Парниковий ефект — глобальне потепління клімату.

Ù        Утворення озонових дір.

Ù        Зменшення прозорості атмосфери та збільшення хмарності.

Ù        Смог.

Ù        Кислотні дощі.

Ù        Корозія металевих конструкцій.

Ù        Порушення фотозахисту рослин.

С

ерйозною проблемою, пов'язаною з забрудненням атмосфери, є можлива зміна клімату від впливу антропогенних факторів, що викликають:

 • безпосередній вплив на стан атмосфери, що пов'язано з підвищенням чи зниженням температури та вологості повітря;

 • з

  міну фізичних і хімічних властивостей атмосфери,її радіаційних і електричних характеристик, зміну складу тропосфери (збільшення концентрації диоксида вуглецю, оксидів азоту, хлорфторвуглеців, метану, озону, криптону, пилових аэрозолів);

 • зміну стану і властивостей верхніх шарів атмосфери, озонового екрану під дією фреонів і оксидів азоту, а також появу аэрозолів в стратосфері (виверження вулканів);

 • зміну відбивної здатності Землі, що впливає на взаємодію елементів кліматичної системи (газообмін між океаном і атмосферою, зміну вологості атмосфери).

     Зниження загального імунітету організму та підвищення вразливості організму до інфекцій.

     Підвищення дитячої захворюваності.

     Поширення хронічних захворювань: бронхіту, рахіту.

     Підвищення кількості алергічних захворювань.

     “Помолодіння” хвороб.

3.1.2. Забруднення гідросфери

1. Основні джерела прісної води на території України:

 • стоки річок Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю …;

 • сумарна величина стоків річок України без Дунаю ~ 87,1 млрд. куб. метрів (у маловодний рік до 55,9 млрд. куб. метрів);

 • прогнозні ресурси підземних вод питної якості ~ 22,5 млрд. куб. метрів на рік;

 • з метою забезпечення населення та народного господарства необхідною кількістю води в Україні збудовано 1087 водосховищ загальним об'ємом понад 55 млрд. куб. метрів.

2. Характеристика водних ресурсів України:

 • Якість води більшості з водних об'єктів за станом хімічного і бактеріального забруднення класифікується як забруднена і брудна (IV-V клас якості);

 • Значна частина населення України використовує для своїх життєвих потреб недоброякісну воду, що загрожує здоров'ю нації;

 • Витрати свіжої води в Україні на одиницю виробленої продукції значно перевищують такі показники у розвинутих країнах Європи: Франції - в 2,5 раза, ФРН - в 4,3, Великобританії та Швеції - в 4,2 раза.

3. Якість води – це сукупність її властивостей, обумовлених характером домішок,

що містяться у воді ( Дані ВООЗ: ~ 80% всіх інфекційних хвороб у світі пов'язані з незадовільною якістю питної води, з порушеннями санітарно – гігієнічних норм водопостачання ).

4. Показники безпеки питної води:

 1. Мікробіологічні показники безпеки питної води;

 2. Паразитологічні показники безпеки питної води;

 3. Токсикологічні показники нешкідливості хімічного складу питної води;

 4. Органолептичні показники якості питної води;

 5. Показники радіаційної безпеки питної води;

 6. Показники фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води.

(Державні санітарні правила і норми "Вода питна. Гігієнічні вимоги до

якості води централізованого господарсько-питного водопостачання")

Гідросфера забруднюється внаслідок:

 • скид неочищених та не досить очищених комунально-побутових і промислових стічних вод безпосередньо у водні об'єкти та через систему міської каналізації;

 • надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин у процесі поверхневого стоку води з забудованих територій та сільгоспугідь;

 • ерозія ґрунтів на водозабірній площі.

 • викиду шкідливих речовин під час аварій та катастроф,

 • міграції небезпечних речовин у водне середовище з грунту та атмосфери.

Фізичне забруднення — збільшення нерозчинних часток (глина, пісок, мул), внаслідок чого зменшується прозорість води, погіршуються умови росту та розвитку водоростей, риб та інших водних організмів.

Хімічне забруднення — забруднення води сполуками неорганічного та органічного походження (особливої шкоди завдають нафтопродукти, пестициди, токсичні речовини, поверхнево-активні речовини). Посилення шкідливої дії відбувається за рахунок кумулятивного ефекту.

Біологічне забруднення— забруднення стоками, що містять велику кількість мікроорганізмів, особливо небезпечним є забруднення хвороботворними мікроорганізмами.

Теплове забруднення — скидання у водойми теплих вод після охолодження виробничих процесів. Вода з температурою вище 26ºС пригнічує розвиток більшості водних організмів.

Антропогенне теплове забруднення біосфери в загальному масштабі незначне і не завдає відчутної шкоди природі. У деяких випадках теплову енергію використовують для обігріву ставків, що сприяє збільшенню обсягів вирощування риби.

 

Виробничі стічні води – це використані підприємством води, що підлягають обов’язковому очищенню від шкідливих домішок перед скидом.

 

Очищення стічних вод— видалення або руйнування забруднювачів, які в них містяться та знищення шкідливих мікроорганізмів.

 

 

 

     Зменшення кількості чистої прісної води.

     Порушення життєдіяльності живих організмів водоймищ

     Вимирання окремих видів організмів.

     Порушення ланцюгів живлення у біоценозах.

*   Поширення інфекційних захворювань.

*   Споживання небезпечних для здоров’я речовин разом з питною водою, рибою та іншими морепродуктами.

*   Збільшення фінансових витрат для очищення води для споживання.

*   Проблема екологічно безпечного для здоров’я людей відпочинку біля водоймищ.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]