Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЯ_3_13.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
157.18 Кб
Скачать

“Затверджую” Завідувач кафедри інформатики

доктор технічних наук, професор

Р.Т. Волколупова

“_____” __________2015р.

План-конспект

лекції № 3з навчальної дисципліни

“ОХОРОНА ПРАЦІ”

Навчальний потік

Час

Місце

Навчальна та виховна мета: первинні відомості щодо предмету, змісту, навчальної дисципліни, порядку та рекомендацій з її вивчення; основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення, довести систему державних нормативних актів з охорони праці

Назва розділу або теми

Час

І

Вступ. Перевірка наявності особового складу. Доведення теми, мети, навчальних питань заняття .

5

хви

ІІ.

Основна частина.

70

хвил

 1. Права адміністрації закладу освіти у межах системи відносин з організації охорони праці.

20

хвил.

 1. Інструкції з питань охорони праці.

25

хвил.

 1. Навчання, інструктування і перевірка знань з питань охорони праці

25

хвил.

ІІІ.

Заключна частина. Контроль засвоєння навчального матеріалу. Постановка завдання на самопідготовку. Підведення підсумку заняття.

5

хвил

Навчально-методичне забезпечення:

Лектор-2000

Слайди № __________

Навчальна література

1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – Л.: Афіша, 2005.

2. Гандзюк М.П. та ін. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2004.

Завдання на самопідготовку:

 1. Назвіть загальні заходи забезпечення охорони праці.

 2. Наведіть основну нормативну документацію з охорони праці.

 3. Назвіть комплекс заходів, що вирішують основні завдання з охорони праці.

 4. Які обов’язки покладаються на власника підприємства щодо організації і функціонування служби охорони праці?

 5. Які посадові особи виконують організаційну роботу з охорони праці на підприємствах виробничої та невиробничої сфери?

 6. У чому суть технологічного і конструкторського нагляду з охорони праці?

 7. Назвіть основні функції відділу охорони праці.

 8. Які права та обов’язки мають посадові особи, відповідальні за охорону праці?

 9. У чому суть триступінчатого контролю за охороною праці?

 10. Охарактеризуйте три ступені контролю за охороною праці на виробництві.

 11. Назвіть види інструктажів з охорони праці та порядок їх проведення.

 12. Назвіть шляхи забезпечення виробничої безпеки.

 13. Дайте пояснення терміну “Безпека виробничого процесу”, якими заходами вона досягається?

 14. Які засоби захисту працівників належать до колективних?

 15. Назвіть індивідуальні засоби захисту працівників на виробництві.

 16. Розкрийте основні положення техніки безпеки при експлуатації виробничого обладнання.

РОЗРОБИВ: доцент кафедри інформатики

кандидат технічних наук,доцент М.Г. Русанов

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]