Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція_6_бжд_12.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
156.67 Кб
Скачать

“Затверджую” Завідувач кафедри природничих дисциплін

кандидат педагогічних наук, доцент

О.В. Молчанюк

“_____” __________2012р.

План-конспект

лекції № 6 з навчальної дисципліни

ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ

Навчальний потік

Час

Місце

При вивченні даної теми викладач повинен приділити особливу увагу глобальним небезпекам техногенного характеру – аваріям та катастрофам.

У результаті вивчення цієї теми студент повинен уміти:

– класифікувати техногенні небезпеки;

– аналізувати причини та наслідки аварій, катастроф;

– знаходити шляхи підвищення життєдіяльності в умовах техногенних аварій.

Після вивчення теми студент повинен усвідомити, що тільки цілеспрямованими, активними, організованими діями можна запобігти ураженню і загибелі людей при техногенних аваріях. Уміти визначати профілактичні заходи попередження НС, обґрунтовувати ймовірність прояву небезпечних факторів у разі виникнення НС в поєднанні з високою відповідальністю і широкою компетентністю – необхідні якості майбутнього фахівця, керівника відповідного підрозділу виробництва, установи.

Назва розділу або теми

Час

І

Вступ. Перевірка наявності особового складу. Доведення теми, мети, навчальних питань заняття .

5

хвил.

ІІ.

Основна частина.

70

хвил.

1. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій.

10

хвил.

2. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

10

хвил.

3. Організація усунення негативних наслідків надзвичайних ситуацій

20

хвил.

3.1. Визначення рівня надзвичайних ситуацій, регламент подання інформації про їх загрозу або виникнення НС.

10

хвил.

3.2. Організація життєзабезпечення населення в умовах НС

10

хвил.

3.3. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

10

хвил.

ІІІ.

Заключна частина. Контроль засвоєння навчального матеріалу. Постановка завдання на самопідготовку. Підведення підсумку заняття.

5

хвил.

Навчально-методичне забезпечення:

Лектор-2000; Слайди № _____________

Контрольні питання

1. Актуальність вивчення проблем безпеки життєдіяльності.

2. Сутність поняття “безпека життєдіяльності”.

3. Стадії взаємодії суспільства та природи з точки зору безпеки життєдіяльності.

4. Поняття безпечного стійкого розвитку суспільства.

5. Зміст та мета дисципліни “Безпека життєдіяльності”.

6. Об’єкти вивчення безпеки життєдіяльності.

Навчальна література

1. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник. – Л. Бескід Біт. 2005. –304с.

2. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – К:Центр навчальної літератури, 2005. –320с.

3. Желібо Є.П. , Заверуха Н.М., Зацарний. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. Є.П. Желібо. – К: “Каравела”, Л: “Новий Світ-2000”, 2001. –320с.

4. Указ Президента України "Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року" № 717/2000 від 24.05.2000.

5. Конституція України. – Київ. – 1996. – 54 с.

6. Закон України “Про охорону праці”. Відомості Верховної Ради. – 1992, № 49. - ст.668.

7. Кодекс Законів про працю України. – Київ, 1997. – 1040 с.

8. Законодавство України про охорону праці: Збірник нормативних документів (у 3 тт.). – Т.1. – Київ, 1997. – 528 с.

9. ДСТУ (державний стандарт України) 2293-93 Охорона праці. Терміни та визначення.

РОЗРОБИВ: доцент кафедри природничих дисциплін

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник М.Г. Русанов

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]