Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція_5а_бжд_12. doc.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
165.89 Кб
Скачать

“ Затверджую ” Завідувач кафедри природничих дисциплін

кандидат педагогічних наук, доцент

О.В. Молчанюк

“_____” __________2012р.

План - конспект лекції № 5 з навчальної дисципліни "основи Безпеки життєдіяльності

Тема 5. Соціально-політичні небезпеки їхні види та особливості

Навчальний потік

Час

Місце

Навчальні та виховні цілі: дати студентам: первинні відомості щодо надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру, їх дія на людей та запобігання і реагування на них.

Навчальні питання і розподілення часу:

І.

Вступ. Перевірка наявності особового складу. Доведення теми, мети, навчальних питань заняття .

5 хв

ІІ.

Основна частина.

70 хв.

1. Основа національної безпеки

15хв.

2. Соціально-політичні небезпеки

15 хв.

3. Види соціальних небезпек

10 хв.

4. Небезпека у натовпі

10 хв.

5. Соціальні небезпеки

10 хв

6. Природно-соціальні небезпеки

10 хв

ІІІ.

Заключна частина. Контроль засвоєння навчального матеріалу. Постановка завдання на самопідготовку. Підведення підсумку заняття.

5 хв.

Навчально-методичне забезпечення:

Лектор-2000 Слайди № ___________

Навчальна література:

1. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. - Суми: Видавництво «Університетська книга», 2000. - 301 с.

2. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник. – Л. Бескід Біт. 2005. –304с.

3. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – К:Центр навчальної літератури, 2005. –320с.

4. Желібо Є.П. , Заверуха Н.М., Зацарний. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. Є.П. Желібо. – К: “Каравела”, Л: “Новий Світ-2000”, 2001. –320с.

5. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2004. – 490с. – (Вища освіта ХХІ століття).

6. Кириленко В.И “Гражданская оборона”: учебное пособие для офицеров запаса – Москва: «Подготовка офицеров запаса», 1988. – 400с.

7. ЗУ “Про Конституцію України” № 254 / 1996.

8. ЗУ “Про основи національної безпеки України” № 964 / 2003.

9. ЗУ «Про Раду національної безпеки і оборони України»  (ВВР, 1998, N 35, ст.237)

10. ЗУ «Про Цивільну оборону України  (Відомості Верховної Ради» (ВВР), 1993, N 14, ст.124) 

11. ЗУ «Про загальну структуру і чисельність військ Цивільної оборони»  (ВВР, 1999, N 5-6, ст.40) 

12 ЗУ «Про війська Цивільної оборони України»  (ВВР, 1999, N 19, ст.172) 

13. УПУ «Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій»  (м. Київ, 26 березня 1999 року N 284/99) 

Викладач доцент кафедри природничих дисциплін

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

М.Г. РУСАНОВ

“_____” __________2012р

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

Перевірка наявності особового складу. Доведення теми, мети, навчальних питань заняття

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]