Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЯ_3_бжд_12.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
402.94 Кб
Скачать

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри природничих дисциплін

кандидат педагогічних наук, доцент

О.В. Молчанюк

“___” ________2012р.

.

План лекція №3 навчальної дисципліни

"Безпека життєдіяльності "

ТЕМА №2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин,

об’єкти економіки

Навчальний потік

Час

Місце

Навчальні та виховні цілі: Після вивчення даної теми у студентів повинна сформуватися чітке уявлення про:

– причини та характер виникнення стихійних лих і рівень їх небезпеки;

– загрозливі наслідки від дії уражаючих факторів природних небезпек;

– розуміння важливості профілактичних заходів для попередження та мінімізації руйнівних наслідків абіотичних природних небезпек;

– систему захисних дій при виникненні тектонічних, гідросферних небезпечних явищ;

– застосування засобів захисту будівель і споруд від дії атмосферних стихій.

Виховна функція викладача полягає у формуванні у студентів свідомого, відповідального ставлення до питань особистої безпеки і безпеки оточуючих людей при виникненні природних небезпек.

У результаті вивчення студент повинен засвоїти: 

– небезпеки урбанізованого середовища;

– причини зниження якості атмосфери міст;

– заходи щодо покращання якості повітря в приміщеннях;

– проблеми забезпечення населення України питною водою;

– негативні фізичні чинники міста;

– основи безпечної поведінки людини в умовах міста.

Проаналізувавши вплив шкідливих і небезпечних факторів середовища великих міст на здоров’я і побут людей, студент повинен прийти до висновку, що в умовах великого міста загострюються всі сторони життєзабезпечення людей і як наслідок – погіршується стан здоров’я та розвиваються різні захворювання.

Навчальні питання і розподілення часу:

І.

Вступ.

Перевірка наявності особового складу. Доведення теми, мети, навчальних питань заняття .

5 хв

ІІ.

Основна частина.

70 хв.

1. Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини.

а. Класифікація природних небезпек.

б. Тектонічні стихійні лиха.

г. Топологічні стихійні лиха.

д. Метеорологічні стихійні лиха.

є. Пожежі.

20 хв

2. Значення природних небезпек в житті людства

20

3. Вплив людини на навколишнє середовище

а. Забруднення атмосфери міст.

б. Забруднення міських приміщень.

в. Забруднення питної води в містах.

г. Забруднення ґрунтів

20

4. Шляхи подолання екологічної кризи

10

ІІІ.

Заключна частина.

Контроль засвоєння навчального матеріалу. Постановка завдання на самопідготовку. Підведення підсумку заняття.

5 хв.

Навчально-методичне забезпечення:

Лектор-2000

Слайди № __________

Завдання на с/п:

1. Визначення небезпеки та походження небезпек.

2. Визначення та причини стихійних лих.

3. Утворення, виверження вулканів, наслідки, безпека людей.

4. Причини, характеристики землетрусів, заходи зниження їх наслідків.

5. Причини, наслідки, заходи запобігання та безпека людей при повенях, зсувах, снігових лавинах, селях.

6. Метеорологічні стихійні лиха: урагани, смерчі, пожежі – причини виникнення, характеристика, заходи зниження їх наслідків.

7. Урбанізація в історичному аспекті.

8. Соціальні та санітарні особливості умов життєдіяльності людини у великому місті.

9. Особливості і причини забруднення атмосфери міст і небезпеки, з ним пов’язані.

10. Якість повітря міських приміщень, її причини та заходи щодо покращання ситуації.

11. Проблеми питної води, вплив її на здоров’я людей та шляхи підвищення якості води.

Методи контролю засвоєння навчального матеріалу:

  • Вибіркове опитування;

  • перевірка конспектів.

Навчальна література:

  1. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник. – Л. Бескід Біт. 2005. –304с.

  2. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – К:Центр навчальної літератури, 2005. –320с.

  3. Желібо Є.П. , Заверуха Н.М., Зацарний. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. Є.П. Желібо. – К: “Каравела”, Л: “Новий Світ-2000”, 2001. –320с.

  4. ЗУ “Про Конституцію України” № 254 / 1996.

  5. ЗУ “Про основи національної безпеки України” № 964 / 2003.

  6. «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»  (ВВР, 2000, N 40, ст.337) 

  7. ЗУ «Про правовий режим надзвичайного стану»  (ВВР, 2000, N 23, ст.176) 

Викладач кафедри природничих дисциплін

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник М.Г. РУСАНОВ

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]