Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЯ_3_бжд_12.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
402.94 Кб
Скачать

6. До основних забруднюючих речовин належать:

 • нафтопродукти, феноли, азот амонійний та нітритний;

 • важкі метали;

 • хвороботворні мікроорганізми, паразити.

 1. Самі великі споживачі води:

- іригація (60 – 70% усіх водяних ресурсів);

- промисловість і енергетика;

- комунальне господарство міст.

 1. Основні нормативні документи:

 • ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 06.06.95 N 214/95-ВР

 • ЗУ Про питну воду та питне водопостачання від 18.11.2004 N 2196-IV

 • КОДЕКС УКРАЇНИ Про надра від 27.07.94 N 133/94-ВР

 • ПВРУ «Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля » від 5 березня 1998 року 188/98-ВР.

3.1.3. Забруднення та руйнування (деградація) літосфери

Ґрунт - природно-історичне органо-мінеральне тіло, що утворилося на поверхні земної кори і є осередком найбільшої концентрації поживних речовин, основою життя та розвитку людства завдяки найціннішій своїй властивості – родючості.

Ґрунт забезпечує 95 – 97% продовольчих ресурсів для населення планети.

 1. Деградація ґрунтів - це погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту

внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів;

Головні фактори деградації ґрунтів в Україні:

 • Сучасне використання земельних ресурсів України не відповідає вимогам раціонального природокористування.

 • Порушено екологічно допустиме співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісових насаджень, що негативно впливає на стійкість агроландшафту.

 • Розораність земель є найвищою в світі і досягла 56 відсотків території країни і 80 відсотків сільськогосподарських угідь.

 • Інтенсивне сільськогосподарське використання земель призводить до зниження родючості ґрунтів через їх переущільнення (особливо чорноземів), втрати грудкувато-зернистої структури, водопроникності та аераційної здатності з усіма екологічними наслідками.

Процеси, які впливають на руйнування ґрунту:

Аридізація суши ( зменшення вологості та скорочення біопродуктивності );

Ерозія грунтів ( руйнування грунтів під впливом вітру, води, техніки та

іригації : вітрова, технічна, іригаційна ерозія ).

                       

2. Забруднення ґрунтів – це надходження та накопичення в грунтах нових, не характерних для них речовин або поселення та розмножування в них нових мікроорганізмів, які негативно впливають на їх родючість та інші корисні властивості

Основні забруднювачі ґрунту:

 • забруднення ґрунтів викидами промисловості (важкі метали, кислотні дощі тощо);

 • використання засобів хімізації в аграрному секторі;

 • понад 40 відсотків органіки, отримуваної в результаті діяльності великих тваринницьких комплексів та птахофабрик, з потенційних органічних добрив перетворюються на джерела забруднення довкілля;

 • в

  ихлопні гази автотранспорту;

 • ситуація з забрудненням територій ускладнилася після аварії на Чорнобильській АЕС: радіонуклідами забруднено понад 4,6 млн. гектарів земель у 74 районах 11 областей, у тому числі 3,1 млн. гектарів ріллі; з використання вилучено 119 тис. гектарів сільськогосподарських угідь, у тому числі 65 тис. гектарів ріллі.

 

     Зменшення території, що вкрита рослинністю.

     Зменшення площі лісів.

     Зниження родючості ґрунтів та опустелювання.

     Погіршення умов росту та розвитку рослинного світу.

     Міграція небезпечних речовин у гідросферу.

     Накопичення небезпечних речовин у біологічних ланцюгах живлення.

­    Споживання забруднених харчових продуктів.

­    Збільшення алергічних хвороб.

­    Непрямі наслідки через вплив на біо-, гідро- та атмосферу.

 

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]