Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЯ_2_бжд_12.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
164.35 Кб
Скачать

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри природничих дисциплін

кандидат педагогічних наук, доцент

О.В. Молчанюк

“___” ________2012р.

План-конспект

лекції № 2 з навчальної дисципліни

ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

Тема № 1. Таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек

Навчальний потік

Час

Місце

У результаті вивчення теми студент повинен уміти:

– орієнтуватися в методологічних засобах і методах дослідження безпеки життєдіяльності;

– дати аналіз змісту основних компонентів системи “людина – життєве середовище”;

– ідентифікувати небезпеку;

– складати номенклатуру небезпек;

– визначати причини та можливі наслідки небезпек;

– класифікувати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори;

– оцінювати рівень небезпеки.

Після вивчення теми студент повинен усвідомити, що в центрі уваги повинна бути людина. У процесі вивчення розділу викладач повинен сформувати у студентів активну соціальну позицію щодо захисту людини та середовища від небезпек і психологічну готовність до успішної діяльності в умовах сучасного стану навколишнього середовища.

.

Назва розділу або теми

Час

І

Вступ. Перевірка наявності особового складу. Доведення теми, мети, навчальних питань заняття .

5

хвил.

ІІ.

Основна частина.

70

хвил.

1. Поняття небезпеки, небезпечних ситуацій.

20

хвил.

2. Поняття потенційної небезпеки.

10

хвил.

3. Класифікація небезпек

15

хвил.

4. Характеристика небезпечних та шкідливих факторів

10

хвил.

5. Ризик як оцінка небезпек

5

6. Системний аналіз у БЖД

10

ІІІ.

Заключна частина. Контроль засвоєння навчального матеріалу. Постановка завдання на самопідготовку. Підведення підсумку заняття.

5

хвил.

Навчально-методичне забезпечення:

Лектор-2000; Слайди № _____________

Контрольні питання

1. Небезпеки та їх характеристики.

2. Таксономія, номенклатура, ідентифікація небезпек.

3. Квантифікація небезпек.

4. Характеристика природних джерел небезпек.

5. Джерела технічних небезпек.

6. Характеристика соціальних і політичних небезпек.

7. Комбіновані небезпеки.

8. Проблеми та напрями забезпечення безпеки життєдіяльності.

9. Системний аналіз безпеки життєдіяльності.

Навчальна література

Література

1. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. – К.: ІЗМИ, 1996. – 196 с.

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под общей ред. С.В. Белова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1999. – 448 с.

3. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. – К.: Здоров’я, 1995. – 232 с.

4. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека життєдіяльності людини: Конспект лекцій. – Житомир: Льонок, 1995. – 165 с.

РОЗРОБИВ: доцент кафедри інформатики та ТЗН

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник М.Г. Русанов

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]