Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЯ_2_бжд_12.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
164.35 Кб
Скачать

9. Оцінка і прогнозування небезпек.

Універсальний показник небезпеки:

УПН = (b + j + z) × P × Ф, де

Р – число працюючих (які мають безпосередній контакт) з даним устаткуванням і тих, хто може піддатися небезпеці при його аварії;

Ф – сума Фi кожного зі шкідливих і небезпечних факторів;

b – коефіцієнт, що визначається на підставі фактичних даних по частоті прояву властивостей небезпечних факторів за визначений проміжок часу (прийнято за 50 років);

j – коефіцієнт, що характеризує вагу наслідків впливу факторів, що визначається на підставі статистичних даних;

z – коефіцієнт, що визначає імовірну кількість людей, що можуть знаходитись в зоні впливу.

Тому що діапазон УПН дуже широкий, пропонується використовувати логарифмічний показник небезпеки:

! = lg УПН.

Для визначення Ф використовується умовно прийнята шкала.

Приклад: Для вантажного автомобіля УПН = 18, ! = 1,26.

Для автобуса УПН = 450, ! = 2,65.

Значення ф для найбільш розповсюджених небезпечних і шкідливих факторів:

Ф

Характеристика факторів

3,0

Руйнування при вибухах чи без них, що супроводжуються супутніми показниками забруднення навколишнього середовища (вибухи, викиди радіоактивних речовин, біоактивних компонентів і таке інше).

2,5

Руйнування при вибухах, але без наступного забруднення навколишнього середовища (високі тиски, вибухові речовини ...).

2,0

Опіки, отруєння, які можуть привести до смертельного наслідку. До цієї ж групи відносяться мікроорганізми (патогенні).

1,5

Фактори, що викликають ушкодження поверхні шкіри людини й інших органів, що за певних умов можуть привести до смертельного результату (елементи і пристрої: колючі, що ріжуть, що рухаються , висота, вага …).

1,0

Фактори, що викликають стомлення, зниження рівня працездатності, а при перевищенні ГДР – травми, захворювання і т.п. (шум, вібрація, освітлення, метеоумови та ін.).

0,5

Алергійні захворювання й інші, котрі призводять до професійних захворювань.

0,1

Фактори, що не виявляють себе, але наслідки від впливу яких можуть викликати відхилення в роботі живого організму.

Значення ф визначається як сума Фi для кожного з діючих небезпечних факторів:

, де n – число небезпечних факторів.

Методична розробка обговорена та схвалена на

засіданні предметно-методичної комісії “ ___ ” _____________

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]