Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЯ_1_бжд_12.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
129.54 Кб
Скачать

“Затверджую” Завідувач кафедри природничих дисциплін

кандидат педагогічних наук, доцент

О.В. Молчанюк

“_____” __________2015р.

План-конспект

лекції № 1 з навчальної дисципліни

ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

Тема №1 Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності.

Навчальний потік

Час

Місце

У результаті вивчення цієї теми студент повинен уміти визначати:

– основні причини виникнення проблеми безпеки життєдіяльності;

– актуальність проблем безпеки життєдіяльності на сучасному етапі;

– загальні причини зростання рівня небезпек;

– негативні процеси в Україні з точки зору безпеки життєдіяльності;

– міжнародне співробітництво щодо підвищення рівня техногенно-екологічної безпеки людини;

– мету, об’єкт та завдання курсу “Безпека життєдіяльності”.

Після вивчення теми студент повинен усвідомити, що безпека життєдіяльності є серйозною проблемою сучасності. У процесі вивчення матеріалу лекції викладач повинен прагнути виробити у студентів ідеологію безпеки та безпечного мислення і поведінки

Назва розділу або теми

Час

І

Вступ. Перевірка наявності особового складу. Доведення теми, мети, навчальних питань заняття .

5

хвил.

ІІ.

Основна частина.

70

хвил.

1. Актуальність вивчення дисципліни на сучасному етапі розвитку суспільства. Методологічна та наукова основа безпеки життєдіяльності (БЖД)..

20

хвил.

2.. Основні етапи розвитку проблеми забезпечення дисципліни “Безпека життєдіяльності”

10

хвил.

3.. Поняття сталого розвитку суспільства та його проблеми.

15

хвил.

4. Функції, цілі та завдання дисципліни “Безпека життєдіяльності”.

10

хвил.

5. Об’єкти вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності”.

5

6. Категорійно-понятійний апарат з БЖД

10

ІІІ.

Заключна частина. Контроль засвоєння навчального матеріалу. Постановка завдання на самопідготовку. Підведення підсумку заняття.

5

хвил.

Навчально-методичне забезпечення:

Лектор-2000; Слайди № _____________

Контрольні питання

1. Актуальність вивчення проблем безпеки життєдіяльності.

2. Сутність поняття “безпека життєдіяльності”.

3. Стадії взаємодії суспільства та природи з точки зору безпеки життєдіяльності.

4. Поняття безпечного стійкого розвитку суспільства.

5. Зміст та мета дисципліни “Безпека життєдіяльності”.

6. Об’єкти вивчення безпеки життєдіяльності.

Навчальна література

1. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник. – Л. Бескід Біт. 2005. –304с.

2. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – К:Центр навчальної літератури, 2005. –320с.

3. Желібо Є.П. , Заверуха Н.М., Зацарний. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. Є.П. Желібо. – К: “Каравела”, Л: “Новий Світ-2000”, 2001. –320с.

4. Указ Президента України "Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року" № 717/2000 від 24.05.2000.

5. Конституція України. – Київ. – 1996. – 54 с.

6. Закон України “Про охорону праці ”. Відомості Верховної Ради. – 1992, № 49. - ст.668.

7. Кодекс Законів про працю України. – Київ, 1997. – 1040 с.

8. Законодавство України про охорону праці: Збірник нормативних документів (у 3 тт.). – Т.1. – Київ, 1997. – 528 с.

9. ДСТУ (державний стандарт України) 2293-93 Охорона праці. Терміни та визначення.

РОЗРОБИВ: доцент кафедри природничих дисциплін

кандидат технічних наук, доцент М.Г. Русанов