Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція_7_бжд_12.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
208.9 Кб
Скачать

“Затверджую”

Завідувач кафедри природничих дисциплін

кандидат педагогічних наук, доцент

О.В. Молчанюк

“_____” __________2012р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

лекції № 7 з навчальної дисципліни

ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Правові основи безпеки життєдіяльності

Навчальний потік

Час

Місце

При вивченні даної теми викладач повинен приділити особливу увагу глобальним небезпекам техногенного характеру – аваріям та катастрофам.

Назва розділу або теми

Час

І

Вступ. Перевірка наявності особового складу. Доведення теми, мети, навчальних питань заняття .

5

хвил.

ІІ.

Основна частина.

70

хвил.

1.

Правові основи безпеки життєдіяльності

15

хвил.

1.1. Засади БЖД в Конституції України.

1.2.  Законодавство України про охорону здоров'я.

1.3.  Охорона праці в законодавстві України

2.

Нормативні та організаційні засади впровадження питань безпеки життєдіяльності.

15

хвил.

2.1.Пожежна безпека та безпека дорожнього руху.

2.2.Цивільний захист та захист населення України від впливу іонізуючих випромінень.

2.3.Законодавство України про захист довкілля.

3.

Управління в галузі безпеки життєдіяльності.

15

хвил.

3.1.Державні органи управління  в галузі БЖД.

3.2.Управління та контроль за охороною праці, охороною здоров'я.

4.

Нагляд за безпекою життєдіяльності.

15

хвил.

4.1.Органи нагляду за охороною здоров'я.

4.2.Структура наглядових органів цивільного захисту та захисту населення в умовах НС.

4.3.Нагляд за охороною навколишнього природного середовища.

ІІІ.

Заключна частина. Контроль засвоєння навчального матеріалу. Постановка завдання на самопідготовку. Підведення підсумку заняття.

5

хвил.

Навчально-методичне забезпечення:

Лектор-2000; Слайди № _____________

Контрольні питання

1. Актуальність вивчення проблем безпеки життєдіяльності.

2. Сутність поняття “безпека життєдіяльності”.

3. Стадії взаємодії суспільства та природи з точки зору безпеки життєдіяльності.

4. Поняття безпечного стійкого розвитку суспільства.

5. Зміст та мета дисципліни “Безпека життєдіяльності”.

6. Об’єкти вивчення безпеки життєдіяльності.

Навчальна література

1. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник. – Л. Бескід Біт. 2005. –304с.

2. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – К:Центр навчальної літератури, 2005. –320с.

3. Желібо Є.П. , Заверуха Н.М., Зацарний. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. Є.П. Желібо. – К: “Каравела”, Л: “Новий Світ-2000”, 2001. –320с.

4. Указ Президента України "Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року" № 717/2000 від 24.05.2000.

5. Конституція України. – Київ. – 1996. – 54 с.

6. Закон України “Про охорону праці”. Відомості Верховної Ради. – 1992, № 49. - ст.668.

7. Кодекс Законів про працю України. – Київ, 1997. – 1040 с.

8. Законодавство України про охорону праці: Збірник нормативних документів (у 3 тт.). – Т.1. – Київ, 1997. – 528 с.

9. ДСТУ (державний стандарт України) 2293-93 Охорона праці. Терміни та визначення.

РОЗРОБИВ: доцент кафедри природничих дисциплін

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник М.Г. Русанов

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]