Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Рабочий стол / 005. 0554061_518FB_tyurmenko_i_kulturologiya_teoriya_ta_istoriya_kulturi.pdf
Скачиваний:
24
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
12.13 Mб
Скачать

РОЗДІЛ II. Генезис культури

межі ХІХ і ХХ ст. інтенсивно відбувається процес формування інфраструктури української культури, об’єднання духовних зусиль національної еліти східно і західноукраїнських земель, зростання національної та політичної свідомості українського народу. Українська культура стає народною за змістом та класичною за формою. На початку ХХ ст. головним здобутком розвитку української культури можна вважати утвердження етнокультурної достат ності, що створило грунт для становлення української державності в роки національно визвольних рухів 1917–1920 рр.

7. Запитання для самоконтролю знань

1.Що об’єднує і відрізняє романтичне і реалістичне художнє світо сприйняття?

2.У чому полягає жанрова своєрідність романтичного живопису?

3.Схарактеризуйте модерн як “останній великий художній стиль”.

4.Як розвиток науки і техніки вплинув на мистецькі пошуки кінця ХІХ

початку ХХ ст.?

5.Який період в історії культури Росії називають “срібним віком”? Визначте його мистецькі течії.

6.Що означає поняття “національно культурне відродження України”?

7.У чому полягав вплив прогресивної інтелігенції на національно культурне відродження України.

8.Роль Т. Г. Шевченка у становленні української культури.

9.Визначте місце Т. Г. Шевченка у світовій культурі.

10.Назвіть головні осередки національно культурного відродження в Україні у ХІХ – початку ХХ ст. та їх провідних діячів.

11.Як саме реформи в галузі освіти сприяли процесу національно культурного відродження українського народу у ХІХ – початку ХХ ст.?

12.У чому особливості розвитку художньої культури в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.?

13.Доведіть, що українська культура наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. стала самодостатньою, структурно розвинутою.

8. Література

Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Література, 2000.

Драгоманов М.П. Літературно публіцистичні праці: У 2 х т. – К.: Наук. думка, 1970.

Історія культури України в запитаннях та відповідях: У 2 х ч. – К.: ПБП “Фотовідеосервіс”, 1994. – Ч. ІІ.

309

Культурологія: теорія та історія культури

Історія України в особах ХІХ – ХХ ст. /І. Войцехівська та ін. – К.: Україна, 1995.

Історія української культури /За ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура. Учеб. пособие. – М.:

Академия, 1998.

Енциклопедія українознавства: У 10 т. – Л.: Наук. т во ім. Т. Шевченка, 1993.

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 х т. — К.: Наук. думка, 1990. Корінний М.М. Короткий термінологічний словник з української та

зарубіжної культури. – К.: Україна, 2000.

Костомаров М.І. Закон Божий: (Книга буття українського народу) — К.: Либідь, 1991.

Культура українського народу: Навч. посібник /В. М. Русанівський та ін. – К.: Либідь, 1994.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. вид. / За ред. А. В. Яртися, С. М. Шендрика, С. О. Черепанової. – Львів: Світ, 1994.

Огієнко І. Перші революційні вірші Тараса Шевченка. – Л.: Фенікс, 2001. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия: В 9 ти т.:– М.: Изд. Дом

“Инфа М”; Весь мир, 1999. – Т. 5: Искусство /Д. Д. Норвич (ред.), 2001. Русалка Дністрова: Документи і матеріали. – К.: Наук. думка, 1989. Сарбей В.Г. Національне відродження України.– К.: Альтернативи, 1999. Современный словарь справочник по искусству / И.М. Красильников, Е.

Д. Критская, Л. О. Логвин и др.; Научн. ред. А.А. Мелик Пашаев.– М.: ООО

Фирма “Издательство АСТ”, 2000.

Українська культура: Лекції /За ред. Дмитра Антоновича. – К.: Либідь, 1993.

Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник /За ред. М. М. Заковича. – К.: Знання, 2000.

Франко І. Я. Зібрання творів: У 50 ти т. – К.: Наук. думка, 1984. – Т. 26, 27,

41.

Хобсбаум Э. Век революции. Европа. 1789–1848.– Ростов на Дону: Фенікс, 1999.

Шевченко Т. Г. Кобзар. – К.: Дніпро, 1999.

Шип Н.А. Культурно національне питання на Україні у ХІХ ст. // УІЖ.

– 1991. – № 3.

Энциклопедия символизма: живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка /Ж. Кассу, П. Брюнель, Ф. Клондое и др.: Пер. с фран. – М.: Республика, 1998.

310

РОЗДІЛ II. Генезис культури

67. Ежен Делакруа. Свобода на барикадах

68. Жак Луї Давид. Портрет мадам

69. Саркофаг Наполеона I у Соборі

Рекам’є

Інвалідів (Париж, 1840)

311

Культурологія: теорія та історія культури

70. Тарас Шевченко. Портрет Горленко

71. Тарас Шевченко. Байгуші

312

РОЗДІЛ II. Генезис культури

72. Сергій Васильківський. Козаки в степу

73. Микола Пимоненко.

 

Святочне ворожіння

74. Іван Труш. Кипариси

75. Іван Їжакевич. Мама йде!

313

Культурологія: теорія та історія культури

76. Іван Мартос. Пам’ятник

77. Резиденція буковинських

Емманюелю Рішельє в Одесі (1827–

митрополитів у Чернівцях

1828)

(1864–1873)

78. Палац у Сокиринцях (1823–1829)

79. Будинок Полтавського

 

земства (1903–1908)

314

РОЗДІЛ II. Генезис культури

80. Леофон Кленце. Мюнхенська гліптотека (перша половина XIX ст.)

81. Едуард Мане. Сніданок на траві

82. Густав Клімт. Поцілунок

(1863)

 

315

Культурологія: теорія та історія культури

83. Вінсент Ван Гог. Автопортрет

84. Вінсент Ван Гог. Соняшники

(1888)

 

85. Пабло Пікассо. Авіньонські

86. Марсель Дюшан. Мона Ліза з

дівчата (фрагмент; 1907)

вусами (1919)

316

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Рабочий стол