Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Рабочий стол / 005. 0554061_518FB_tyurmenko_i_kulturologiya_teoriya_ta_istoriya_kulturi.pdf
Скачиваний:
24
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
12.13 Mб
Скачать

РОЗДІЛ II. Генезис культури

4. Запитання для самоконтролю знань

1.Які протиріччя ренесансу характеризують його культуру як перехідну від Середньовіччя до Нового часу?

2.У чому полягає сутність ренесансного гуманізму? Чим він відрізняється від гуманізму античності?

3.Які наукові відкриття і винаходи сприяли поширенню і розвитку ренесансної культури?

4.Чому європейський гуманізм називають ідеологією Відродження?

5.Назвіть характерні риси ренесансної культури.

6.Назвіть імена видатних італійських гуманістів Раннього Відродження.

7.У чому полягає сутність Високого Відродження?

8.Хто такі титани Відродження? Складіть власний список цих осіб.

9.Що таке Північне Відродження, які його характерні риси та найви датніші діячі?

10.Назвіть головні причини кризи та занепаду ренесансної культури.

11.Що таке маньєризм? Як саме це явище пов’язане з кризою Від родження?

12.Розкрийте сутність поняття “Ренесанс в українській культурі”.

13.У якому виді мистецтва України найхарактерніше виявились ознаки ренесансного стилю?

14.Коли і з якою метою створювались братства в Україні? Назвіть найвідоміші з них.

15.Назвіть імена видатних архітекторів, малярів та скульпторів України кінця XVI – початку XVII ст.

16.Назвіть імена видатних філософів гуманістів кінця XV – середини XVI ст. зачинателів гуманістичної культури в Україні.

17.Чому колегія в Острозі вважається осередком ренесансної культури

вУкраїні?

18.Що таке полемічна література? Назвіть імена визначних письменників полемістів.

19.Розкажіть про українське друкарство ренесансної доби. Назвіть найвідоміші друковані видання.

20.У чому, на Вашу думку, полягає найсуттєвіший вплив і значення ренесансної культури для України?

21.Кому з митців Ренесансу належать такі твори:

а) збірка поезій Канцоньєре; б) “Декамерон”;

в) картина “Сикстинська Мадонна”; г) розпис стелі Сикстинської капели у Ватикані;

д) картини “Весна”, “Народження Венери”; е) скульптури “Давид”, “Мойсей”, надгробки сім’ї Медичі?

209

Культурологія: теорія та історія культури

5. Література

Баткин Л.М. Итальянское возрождение: проблемы и люди. – М.: Искусство, 1995.

Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. – С. Пб.: Пальмира, 1992.

Вельфлин Г. Классическое искусство. – С. Пб.: Гилея, 1997.

Виппер Б. Итальянский Ренессанс XII – XVI ст. Курс лекций : Т.1 2.– М.: Искусство, 1977.

Історія світової культури. – К.: Либідь, 1994.

Історія української культури: У 5 ти т. – /Українська культура ХІІІ – першої половини XVIІ століть. – Т.2. –НАН України. – Патон Б.Є. /голов. ред./. – К.: Наук. думка, 2001.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури. – Львів: Світ, 1994. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури – К.: Обереги, 1992. Муратов П.П. Образы Италии – М.: Республика, 1994.

Овсійчук В.А. Українське мистецтво XIV – першої половини XVII ст. – К.: Мистецтво, 1985.

Українська література XIV – XVI ст. – К.: Наук. думка, 1988.

210

РОЗДІЛ II. Генезис культури

37. Мікеланджело Буонарроті.

38. Леонардо да Вінчі.

Давид

Мона Ліза

39. Флорентійський баптистерій (на передньому плані)

та собор Санта Марія дель Фьоре з куполом Філіппо Брунеллескі

211

Культурологія: теорія та історія культури

40. Сандро Боттічеллі. Весна

41. Мікеланджело Буонарроті.

42. Рафаель Санті.

Надгробок Медичі в церкві Сан

Сикстинська мадонна

Лоренцо

 

212

РОЗДІЛ II. Генезис культури

43. Альбрехт Дюрер. Вершники апокаліпсису (гравюра)

45. Кругла башта Острозького замку (XVI ст.)

44. Пьеро делла Франческа. Портрет урбінського герцога Монтефельтро

46. Скульптурне зображення Адама Киселя з Успенської церкви Низкеничів

213

Культурологія: теорія та історія культури

47. Покровська церква фортеця у

48. Успенська церква (1585–

Сутківцях (XVI ст.)

1631) та вежа Корнякта (1573–

 

1578)

 

у Львові

49. Чорна кам’яниця на площі

50. Каплиця Боїмів

Ринок у Львові (XVI ст.)

(XVII ст.) у Львові

214

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Рабочий стол