Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Рабочий стол / 005. 0554061_518FB_tyurmenko_i_kulturologiya_teoriya_ta_istoriya_kulturi.pdf
Скачиваний:
24
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
12.13 Mб
Скачать

Культурологія: теорія та історія культури

всесвітньовідомі скульптурні портрети Ехнатона та його дружини Нефертіті, які справедливо вважаються шедеврами світового мистецтва та скульптура правителів Сенефера з дружиною і донькою (іл. 7).

В епоху Пізнього Царства (715–332 до н.е.) на художній культурі єгиптян позначились іноземні впливи. Архітектура втратила свою монументальність, у скульптурний портрет прийшла стилізація. Одним з найбільших досягнень художньої культури єгиптян цього періоду була поява Фаюмського портрета

– попередника європейської іконографії.

Культура Стародавнього Сходу мала великий вплив на формування європейської цивілізації. Це і грецький алфавіт, який виник під прямим впливом Фінікії, і філософські знання Еллади на основі творчого засвоєння наукової спадщини єгиптян і вавилонян, і астрономічні навички, які йдуть від шумерів, та багато іншого.

4. Запитання для самоконтролю знань

1.Що означають поняття “археологічний шар”, “археологічна культура”, “блоки культур”?

2.У чому полягає сутність антропо та культурогенезу?

3.Яку роль у житті первісної людини відіграли метали? Доведіть це.

4.Які перші штучні матеріали, що не зустрічається в природі, винайшла первісна людина?

5.У чому полягає значення неолітичної революції?

6.У чому полягає феномен трипільської культури?

7.Назвіть характерні риси та особливості первісного мистецтва.

8.Які фактори сприяли переходу людства від первісності до цивілізації?

9.Що являла собою єгипетська релігія?

10.Назвіть основні літературні жанри Стародавнього Єгипту і Месопотамії.

11.Дайте порівняльну характеристику архітектури і мистецтва Старо давнього Єгипту і Месопотамії.

12.Схарактеризуйте розвиток наукових знань у стародавніх Єгипті та Месопотамії.

104

РОЗДІЛ II. Генезис культури

5. Література

Брей У., Трамп Д. Археологический словарь: Пер. с анг. – М.: Прогрес, 1990.

Гуревич П. С. Культурология: Учеб. – 3 е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2002.

Древние цивилизации /С. С. Аверинцев, В. П. Алексеев, В. Г. Ардзинба и др.; Под ред. Г. М. Бонгард Левина.– М.: Мысль, 1989.

Зайцев А., Лаптева В., Порьяз А. Мировая культура: Шумерское царство. Вавилон и Ассирия. Древний Египет. – М.: ОЛМА ПРЕСС, 2000.

История Древнего мира. Древний Восток. Египет, Шумер, Вавилон, Западная Азия/ А.Н.Бадак, И.Е.Войнич, Н.М.Волчек и др. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000.

Історія української культури: У 5 ти т. – /Історія культури давнього населення України. – Т.1. –НАН України. – Патон Б.Є. /голов. ред./. – К.: Наук. думка, 2001.

Корінний М.М., Потапов Г.Г., Шевченко В.С. Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури. – К.: Україна, 2000.

Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу: Підруч. – К.: Либідь, 2000.

Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 х т. – Т. 2. – М.: Советская энциклопедия, 1982.

Шейко В.М., Гаврюшенко О.А., Кравченко О.В. Історія художньої культури: Первісність. Стародавній світ / Підруч. – Х.: ХДАК, 1999.

Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій.– К.: Либідь, 1992.

Чмихов М. Давня культура: Навч.посібник – К.: Либідь, 1994.

105

Культурологія: теорія та історія культури

1. Житло з кісток мамонта зі стоянки Межиріч доби пізнього палеоліту

2. Наскельний живопис пізнього палеоліту. Печера Ласко (Франція)

106

РОЗДІЛ II. Генезис культури

3. Зразки кераміки трипільців (IV тис. до н.е.)

4. Трипільські глиняні статуетки

5. Кромлех. Стоунхендж. Англія.

107

Культурологія: теорія та історія культури

6. Скульптурні зображення правителів Шумеру (бл. 2400 р. до н. е.)

7. Скульптура правителя Фів

8. Золота маска Тутанхамона

Сенефера з дружиною і

 

донькою (XVIII династія)

 

108

РОЗДІЛ II. Генезис культури

9. Найдавніша ступінчаста

10. Піраміда Хефрена і

єгипетська піраміда Джосера

великий Сфінкс

(бл. 2800 р. до н. е.)

 

11. Храм Абу Сімбел, присвячений фараону Рамзесу II Великому

109

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Рабочий стол