Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Рабочий стол / 005. 0554061_518FB_tyurmenko_i_kulturologiya_teoriya_ta_istoriya_kulturi.pdf
Скачиваний:
24
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
12.13 Mб
Скачать

РОЗДІЛ II. Генезис культури

5. Запитання для самоконтролю знань

1.Які риси притаманні науковій революції XVIІ ст.? Які наукові відкриття та ідеї XVIІ– XVIІІ ст. визначили науково технічний та суспільний прогрес людства?

2.Чим можна пояснити суперечливість світогляду тогочасної людини?

3.Які найголовніші ідеї Просвітництва визначили зміст Нового часу?

4.У чому полягає феномен енциклопедизму та історичне значення “Енциклопедії”?

5.Які особливості бароко? Чим зумовлена поява цього стилю? Назвіть його яскравих представників.

6.Які художньо мистецькі особливості притаманні рококо? Творчість якого художника найповніше виразила зміст цього стилю.

7.Що таке класицизм та неокласицизм? Що наближує, а що відрізняє ці стилі?

8.Чим відрізняються поняття “античність” і “класицизм”?

9.Наведіть приклади впливу української культури ХVІІ–ХVІІІ ст. на інші слов’янські культури.

10.Які типі освіти існували в Україні в ХVІІ ХVІІІ ст.?

11.Дайте визначення феномену українського бароко. Під впливом яких факторів формується українське бароко?

12.Назвіть характерні риси українського бароко в архітектурі та живопису.

13.Які риси життя й творчості Г. С. Сковороди відповідають ідеалам античності?

14.Чому Г. Сковороду називали “слов’янським Ж. Ж. Руссо”?

6. Література

Бєсов Л.М. Історія науки і техніки. З найдавніших часів до кінця двадцятого століття. – Х.: ХДПУ, 2000.

Богданов В.О. Історія духовного музичного мистецтва України. Від найдавніших часів до початок ХХ ст. – Х.: Основа, 2000.

Історія українського мистецтва: В 6 т. – Т.3.– К.: АН УРСР Головна редакція української радянської енциклопедії, 1968.

Макаров А.М. Світло українського бароко. – К.: Мистецтво, 1994. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: Арт Ек, 1999. Українська література ХVІІІ ст. – К.: Наук. думка, 1983.

Философия эпохи ранних буржуазных революций. – М.: Наука, 1983. Хижняк З.І. Києво Могилянська академія. – К.: Вища шк., 1981. Юдін-Ріпун І.М. Культурологія просвітництва: Навч. посібник для студ.

мистецтвознавчих вузів за спец. 02.01. – Культурологія (НАН України). – К.: Ін т мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М.Т. Рильського, 1999.

251

Культурологія: теорія та історія культури

51. Собор св. Петра в Римі

52. Джованні ЛоренцоБерніні.

 

Балдахін папської кафедри у

 

соборі св. Петра в Римі

53. Джованні ЛоренцоБерніні.

54. Джованні Лоренцо Берніні.

Давид

Екстаз св. Терези

 

(церква св. Марії делла Вікторія

 

в Римі)

252

РОЗДІЛ II. Генезис культури

55. Всіхсвятська церква над

56. Брама Заборовського

Економічною брамою Києво

Софійського собору в Києві

Печерської лаври (XVII ст.)

(XVIII ст.)

57. Ратуша в Бучачі (XVIII ст.)

58. Собор Різдва Богородиці у

 

Козельці (XVIII ст.)

253

Культурологія: теорія та історія культури

59. Іллінська церква у Суботові

60. Церква Св. Духа в Рогатині

(1653)

(1648)

61. Андріївська церква у Києві

62. Бароковий іконостас

(1747–1753)

Преображенської церкви у

 

Великих Сорочинцях

 

(сер. XVIII ст.)

254

РОЗДІЛ II. Генезис культури

64. Чернігівський колегіум (1700–

64. Георгіївський собор

1702)

Видубицького монастиря у Києві

 

(1696–1701)

65. Покровська церква у Києві

66. Собор св. Юра у Львові

(1766)

(1746–1762)

255

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Рабочий стол