Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КУРСОВАЯ / Курсовая Туризм.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
430.08 Кб
Скачать

Зміст Вступ 4

І. Технологія туристської діяльності в туристському підприємстві "ПоліТревел" 7

 1. Загальна характеристика туристського підприємства 8

  1. Назва, місце розташування фірми, її реквізити (рік утворення, організатори). Форма власності. Код фірми в міському статуправлінні. Ліцензія. 8

  2. Структура управління фірмою, штатний розклад, посадові інструкції. 10

 2. Основні напрямки діяльності тур фірм 11

  1. Форми організації поїздок: індивідуальний і груповий туризм, класи туризму (внутрішній, міжнародний, іноземний); види туризму (по цілям); географія подорожей (країни, міста). 11

  2. Розробка турів, програма перебування, прайс-листки; види транспорту; структура туристського потоку. 12

  3. Склад туристського продукту (тур, послуги, товари). Пакет туристських послуг (віза, транспортні перевезення, розміщення, харчування, екскурсія). Види маршрутів і турів. 15

  4. Договірні відношення з партнерами (транспортними підприємствами, екскурсійними підприємствами, підприємствами харчування) і з клієнтом. 16

  5. Страхування туристів і забезпечення безпеки. 20

  6. Комп’ютеризація туристської діяльності. Рекламна діяльність турфірми. 20

 3. Організація нового внутрішнього туристського маршруту 22

  1. Скласти схему маршруту, дати опис програми перебування (зв’язати маршрут з обраним готелем та підприємством харчування). 22

Висновок 27

ІІ. Технологія гостинності готелю "Турист" 28

 1. Загальна характеристика підприємства. 29

  1. Класифікація готелю: місце розташування, підпорядкованість, призначення, місткість, поверховість, рівень комфорту. 29

  2. Склад основних функціональних груп приміщень. 31

  3. Функціональна схема підприємств. 32

  4. Планувальна організація технологічного процесу приміщень вестибульної служби. 34

  5. Планувальна організація технологічного процесу приміщень поверхової служби. 35

 2. Технологія готельних послуг. 36

  1. Технологічні процеси готельного обслуговування (структура, види, функції, зміст); Види основних технологічних процесів, які забезпечують функцію надання ночівлі. 36

  2. Структура технологічного процесу експлуатації приміщень житлового поверху готельного підприємства: технологічні цикли, технологічні операції. 38

  3. Структура та зміст технологічного процесу прийому та розміщення в готельному підприємстві: технологічні цикли і технологічні операції. 44

  4. Автоматизація технологічних процесів готельних послуг в даному готелі. 45

 3. Визначення рівня готельних послуг 46

  1. Аналіз потреби у готельних послугах. 46

  2. Розрахунок об’єму наданих послуг. 46

  3. Визначення і аналіз рівня готельних послуг. 47

Висновок 49

ІІІ. Технологія ресторанних послуг підприємства харчування 50

 1. Загальна характеристика підприємства. 51

  1. Тип підприємства, потужність, підпорядкованість. 51

  2. Концепція та профіль роботи ресторану. 51

  3. Атмосфера ресторану. 52

  4. Торгово-виробнича та просторова структура підприємства харчування, функціональна схема приміщень. 52

 2. Технологія надання ресторанних послуг. 54

  1. Технологічні процеси підприємств харчування (структура, види функції, зміст). 54

  2. Технологічний процес передзакупівельних процедур 54

1 – розробка виробничої програми підприємства (план меню сніданку – європейський, обіду по меню ”А ля карт”, вечері – офіційний прийом). 54

2 – розробка прейскуранту напоїв по меню вечері 58

3 – розрахунок сировини по меню вечері 59

4 – складання заявки на отримання продуктів 60

5 – представити стандарт якості (або сертифікат відповідності якості) на сировину, продукти або напівфабрикати. 60

  1. Технологічний процес приготування їжі. 60

1 – структура та зміст технологічних циклів, техноло- гічних стадій, технологічних операцій. 61

2 – розробка технологічних карт на 3-4 страви по меню вечері. 63

3 – матеріально-технічне забезпечення технологічного процесу приготування їжі (на підбір устаткування). 66

  1. Технологічний процес обслуговування. 67

1 – структура та зміст технологічних циклів, технологічних стадій, технологічних операцій. 67

2 – технологія обслуговування по типу “шведський стіл”. 70

3 – технологічний процес обслуговування по типу банкет-прийом з повним технологічним циклом. 71

4 – матеріально-технічне забезпечення технологічного процесу обслуговування. 72

  1. Автоматизація технологічних процесів ресторанних послуг. 73

 1. Визначення якості наданих послуг. 73

  1. Основні умови підприємства, що забезпечують якість ресторанних послуг. 73

  2. Використання методів, що визначають показники якості. 73

  3. Оцінка рівня якості послуг. 74

Висновок. 75

Вступ

Сучасний Київ – це духовний центр України. У місті близько 50 релігійних конфесій, засновано майже 600 релігійних та 2600 громадських організацій.

Зважаючи на місце та роль туризму в житті суспільства, держава проголосила його одним з пріоритетних напрямів розвитку національної культури й економіки.

Основним положенням та структурою концепції перспективного розвитку міста Києва у ХХІ сторіччі визначено також, що першочергова увага приділятиметься розвиткові промисловості на основі її структурної перебудови, будівельному комплексу міста та такої перспективної галузі економіки як туризм.

Туризм у місті Києві посідає значне місце в розвитку його економіки.

Він не тільки прямо або побічно охоплює більшість інших галузей економіки міста, а й стимулює їх розвиток. Доходи окремих галузей міста залежить від туристичної діяльності.

Незважаючи на соціально-економічні труднощі останніх років, сфера туризму Києва стала тією галуззю народного господарства, яка з року в рік без залучення державних коштів стабільно нарощує обсяги виробництва туристичного продукту.

За методикою Всесвітньої Туристичної Організації можна впевнено сказати, що від функціонування туризму безпосередньо залежить життєдіяльність понад 40 галузей економіки і більше 15% населення міста Києва.

Базуючись на положеннях закону України “Про туризм “:міськдержадміністрацією здійснено комплекс заходів щодо сприяння розвиткові внутрішнього та іноземного (в’їзного) туризму.

В 2000році Головне управління прийнято до складу Ділової Ради Всесвітньої Туристичної Організації (ВТО).

Головним управлінням в найближчий час планується розробка і введення в дію регіонального нормативного документу “Правила надання туристичних послуг в місті Києві“, який передбачає стратегічну ціль:

- підтримка туристичних підприємств, які працюють на прийом іноземних туристів (пільгова оренда плата за землю, муніципальне майно, пільгові тарифи на комунальні послуги );

- повне віднесення комунальних витрат на собівартість послуг тих підприємств, діяльність яких пов’язана з прийомом та обслуговуванням українських та іноземних туристів;

- стимулювання інвестиційної активності в галузі туризму.

Реалізація основних напрямів проекту Концепції розвитку туризму в м. Києві до 2010року передбачає збільшення кількості робочих місць в 5 разів, в результаті чого біля 40 тисяч киян будуть мати робочі місця в туристичних підприємствах та організаціях.

В результаті інтенсифікації процесу туристського обслуговування майже вдвічі збільшиться кількість іноземних туристів, також у два рази збільшиться кількість вітчизняних туристів та екскурсантів. В цілому, реалізація пріоритетів Концепції розвитку туризму в м. Києві в 2010 році дозволить оптимізувати туристичну діяльність в столиці України, посилати взаємозв’язок туризму з іншими пріоритетними галузями соціально-економічного і культурного розвитку міста.

З кожним роком все більше туристів будуть відвідувати місто-герой. 15 травня до Києву прибула група туристів з Донецьку, які приїхали, щоб ознайомитись з пам’ятками культури та історії Києва в обсязі шкільної програми. Вони оселилися в готельному комплексі “Турист”, який є дуже відомим в колах шкільної молоді Росії, Білорусії, Молдови. Розвиток туризму зробив великий крок до будування нових засобів розміщення за останні часи. Засоби розміщення класифікуються за багатьма ознаками. Є готельні підприємства і додаткові засоби розміщення. Готельні відрізняються залежно від розташування, набору і вартості послуг, що надаються, рівня обслуговування і кількості номерів, форми власності та ін. Готельний комплекс “Турист” вважається готельним підприємством категорії “3 зірки”.

Туристським підприємством, за допомогою якого здійснився цей маршрут є туристська фірма “ПоліТревел”, яка послужила рецептивним туроператором. За останні роки дуже підвищилася кількість туристських підприємств, але “ПоліТревел”, яка з’явилася в 1992 р. встигла заявити про себе як надійна, стабільна і професійна фірма, вона здебільшого орієнтується на дітей, молодь і студентство.

Туризм є одним із джерел соціального, особистого та духовного розвитку молоді.

Київською міськдержадміністрацією значна увага постійно приділяється оздоровленню дітей міста. Всього у 2001 р. на оздоровлення дітей та підлітків м. Києва використано більше 65 млн. грн., що дало змогу оздоровити біля 300 тис. дітей.

В 2001 р. на туристських маршрутах побувало 122453 школярів та молоді, пізнавальними київськими екскурсіями охоплено 86654 чол., а на музейних екскурсіях побувало 942932 школярів та молоді міста.

Водночас ринкові відносини не дають можливості розвивати дитячий та молодіжний туризм.

Кабінет Міністрів України тривалий час не в змозі вирішити питання створення гнучкої системи пільг на туристичне обслуговування дітей та молоді при забезпеченні розміщенням, харчуванням, транспортним обслуговуванням та щодо зниження вартості та пільг на квитки для учнівської молоді та студентів при відвідуванні музеїв, виставок, закладів культури.

Міністерство освіти і науки України повільно запроваджує до навчальних програм загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих закладів освіти вивчення дисципліни туристсько-екскурсійного профілю: основ туризмознавства, краєзнавства, внутрішнього та міжнародного туризму.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.