Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТІК / ЖураковськийЮП ТІК в задачах.doc
Скачиваний:
174
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.66 Mб
Скачать

3.3. Задачі

3.3.1. Маємо трійковий стаціонарний канал без пам’яті та без витирання. Ймовірності p(xi, yk) сумісного виникнення символу xi на вході каналу та символу yk – на його виході для різних варіантів наведені у другому стовпці таблиці 3.3.1. Знайти середню кількість  I (Y, X ) інформації, що переноситься одним символом, швидкість передачі інформації по каналу та пропускну здатністьC каналу. Чисельні значення швидкості v0 передачі символів по каналу ( в  Бодах) наведені у третьому стовпці таблиці 3.3.1.

Таблиця 3.3.1

варіанта

v0, Бод

1

50

2

75

3

100

4

120

5

150

6

200

7

300

8

600

9

1200

10

2400

11

50

12

75

13

100

14

120

15

150

16

200

17

300

18

600

19

1200

20

2400

3.3.2. Розрахувати пропускну здатність C двійкового стаціонарного симетричного по входу каналу без пам’яті із витиранням. Вихідні дані, а саме, ймовірності

– правильного прийому двійкового символу q ;

– помилки при його передачі по каналу pП ;

–  витирання символу pВ ,

а також швидкість v0 передачі символів по каналу ( в  Бодах) для різних варіантів наведені у таблиці 3.3.2.

Таблиця 3.3.2

варіанта

q

pП

pВ

v0

варіанта

q

pП

pВ

v0

1

0,90

0,02

0,08

100

11

0,90

0,03

0,07

200

2

0,87

0,01

0,12

120

12

0,95

0,01

0,04

300

3

0,95

0,01

0,04

150

13

0,87

0,03

0,10

600

4

0,88

0,03

0,09

200

14

0,84

0,04

0,12

1200

5

0,83

0,03

0,14

300

15

0,94

0,01

0,05

2400

6

0,80

0,02

0,18

600

16

0,81

0,02

0,17

50

7

0,92

0,02

0,06

1200

17

0,88

0,02

0,10

75

8

0,80

0,05

0,15

2400

18

0,86

0,03

0,11

100

9

0,91

0,01

0,08

50

19

0,93

0,01

0,06

120

10

0,88

0,02

0,10

75

20

0,89

0,01

0,10

150

3.3.3. Отримати чисельні значення ймовірностей спотворення t або більшої кількості символів в кодовій комбінації двійкового коду довжиною при передачі її через біноміальний каналу, в якому символи спотворюються із ймовірністю р, та через двійковий канал з групуванням помилок, який описується моделлю Пуртова із таким же, як і для біноміального каналу, значенням середньої ймовірності помилки при передачі двійкового символу р та із коефіцієнтом групування  . Вихідні дані для різних варіантів наведені у таблиці 3.3.3.

Таблиця 3.3.3

варіанта

n

t

p

варіанта

n

t

p

1

15

1

310 – 3

0,50

11

14

2

210 – 4

0,80

2

13

2

210 – 3

0,55

12

12

3

10 – 4

0,30

3

11

3

10 – 3

0,30

13

10

1

310 – 3

0,35

4

9

1

510 – 4

0,35

14

8

1

510 – 3

0,40

5

7

2

10 – 2

0,40

15

6

2

310 – 3

0,45

6

14

3

10 – 4

0,45

16

15

3

10 – 4

0,50

7

12

1

310 – 4

0,50

17

13

1

510 – 4

0,55

8

10

2

210 – 3

0,55

18

11

2

310 – 4

0,65

9

8

2

10 – 2

0,65

19

9

3

10 – 3

0,75

10

6

1

210 – 2

0,75

20

7

1

210 – 3

0,80

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.