Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТІК / ЖураковськийЮП ТІК в задачах.doc
Скачиваний:
174
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.66 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Житомирський інженерно-технологічний інститут

Ю.П. Жураковський

В.В. Гніліцький

Теорія інформації та кодування

В ЗАДАЧАХ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник

для студентів, що навчаються за напрямками:

“Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління”,

“Комп’ютерні науки”,

“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

ЖІТІ, Житомир 2002

УДК 621.391.1 (075.8)

Жураковський Ю. П., Гніліцький В. В.

Теорія інформації та кодування в задачах: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 230 с.

У навчальному посібнику наведені в стислій формі теоретичні відомості та задачі із розв’язаннями, що стосуються дискретних джерел інформації, дискретних каналів зв’язку, різноманітних видів кодування: первинного; ефективного (статистичного), призначенного для стиснення повідомлень; завадостійкого. Головним чином розглядаються двійкові коди, але приділяеться увага також кодам з більшою основою, штриховим кодам, канальним.

В кожному розділі даються задачі для самостійного розв’язання із великою кілкістю варіантів вихідних даних.

Для студентів денної та заочної форм навчання вищих технічних закладів.

Іл.: 11. Табл.: 79. Бібліогр. назв: 28.

Р е ц е н з е н т и:

доктор технічних наук, професор Петров Е.Г. (зав. кафедри системотехніки Харківського національного технічного університету радіоелектроніки),

доктор технічних наук, професор Слєпцов А.І. (зав. кафедри інформатики та інформаційних технологій Донецького інституту економіки та господарського права).

Жураковський Ю. П.

ISBN ***-***-***-*

Гніліцький В. В., 2002

З М І С Т

Передмова 3

Вступ 5

1. ДИСКРЕТНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 8

1.1. Теоретичні положення 8

1.2. Приклади розв’язання задач 17

1.3. Задачі 29

2. ЕФЕКТИВНЕ КОДУВАННЯ 35

2.1. Теоретичні положення 35

2.2. Приклади розв’язання задач 45

2.3. Задачі 59

3. ДИСКРЕТНІ КАНАЛИ ЗВ’ЯЗКУ 65

3.1. Теоретичні положення 65

3.2. Приклади розв’язання задач 75

3.3. Задачі 88

4. КОДИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 93

4.1. Теоретичні положення 93

4.2. Приклади розв’язання задач 96

4.3. Задачі 98

5. ДВІЙКОВО-ДЕСЯТКОВІ ТА ДВІЙКОВІ РЕфЛЕКСНІ КОДИ 101

5.1. Теоретичні положення 101

5.2. Приклади розв’язання задач 107

5.3. Задачі 109

6. ШТРИХОВІ КОДИ 112

6.1. Теоретичні положення 112

6.2. Приклади розв’язання задач 117

6.3. Задачі 119

ДВІЙКОВІ КОДИ, ЩО ВИЯВЛЯЮТЬ ПОМИЛКИ 121

7.1. Теоретичні положення 121

7.2. Приклади розв’язання задач 126

7.3. Задачі 129

8. ДВІЙКОВІ КОДИ, ЩО ВИПРАВЛЯВЛЯЮТЬ ОДНОКРАТНІ ПОМИЛКИ 131

8.1. Теоретичні положення 131

8.2. Приклади розв’язання задач 139

8.3. Задачі 147

9. ДВІЙКОВІ ЦИКЛІЧНІ КОДИ 152

9.1. Теоретичні положення 152

9.2. Приклади розв’язання задач 158

9.3. Задачі 166

10. НЕДВІЙКОВІ КОДИ 170

10.1. Теоретичні положення 170

10.2. Приклади розв’язання задач 182

10.3. Задачі 192

11. СТИСНЕННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 198

11.1. Теоретичні положення 198

11.2. Приклади розв’язання задач 204

11.3. Задачі 208

12. КАНАЛЬНІ КОДИ 213

12.1. Теоретичні положення 213

12.2. Приклади розв’язання задач 217

12.3. Задачі 220

Література 222

Додатки 224

Додаток А. Двійкові логарифми цілих чисел 224

Додаток Б. Таблиця значень функції – p log 2 p 225

Додаток В. Десяткові коди країн, що використовуються при штриховому кодуванні 226

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.