Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТІК / ЖураковськийЮП ТІК в задачах.doc
Скачиваний:
174
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.66 Mб
Скачать

10.3. Задачі

10.3.1. Згідно з варіантом, поданим в таблиці 10.3.1, побудувати недвійкові первинні коди з алфавітом потужності q при заданій довжині коду n: на перестановки, на певне число розміщень, на певне число сполучень, на всі сполучення та змінно-якісний.

Таблиця 10.3.1

№ варі-анта

Потуж-ність алфавіту коду, q

Довжина  недвійкового коду,  n

На перестановки

На певне число розміщень

На певне число сполучень

На всі сполучення

Змінно-якісний

1

3

3

3

3

3

4

2

4

4

2

2

2

3

3

4

4

3

3

3

4

4

5

5

2

2

2

3

5

5

5

3

3

3

4

6

6

6

2

2

2

3

7

6

6

3

3

3

4

8

7

7

2

2

2

3

9

8

8

2

2

2

3

10

8

8

3

3

3

4

10.3.2. Згідно з варіантом, поданим в таблиці 10.3.2, закодувати комбінацію А недвійкового коду на всі сполучення з алфавітом потужності q недвійковими кодами, що виявляють помилки: з пере-віркою за mod q та з простим повторенням. Показати процес виявлення однократної помилки, визначити та порівняти надмірності цих кодів.

Таблиця 10.3.2

варіанта

Потужність

алфавіту коду, q

Комбінація первинного

коду, A

1

4

1032

2

5

4310

3

6

34512

4

7

21563

5

8

032745

6

9

674831

7

10

5479802

8

12

479А0В1

9

14

391А2С84

10

16

D17А2EFВ

10.3.3. Згідно з варіантом, поданим в таблиці 10.3.3, знайти максимальну кількість кодових комбінацій незвідного змінно-позиційного коду без розділення алфавіту коду на групи, яку можна одержати для алфавіту коду потужності q, при довжині коду n і кіль-кості позицій у одному елементі m. Записати всі одержані комбінації НЗЗПК.

10.3.4. Згідно з варіантом, поданим в таблиці 10.3.4, знайти кількість  N кодових комбінацій незвідного змінно-позиційного коду з розділенням алфавіту коду на  v  груп, яку можна одержати для алфавіту коду потужності q, при довжині коду n і кількості позицій у одному елементі m. Визначити  N0 для для двох варіантів коду: 1 – позиції формуються з різних груп;  2 – позиції формуються тільки з однієї ( за номером відповідного елемента ) групи.. Записати всі одержані комбінації НЗЗПК.

Таблиця 10.3.3

варіанта

Потужність

алфавіту коду, q

Довжина коду, n

Кількість позицій у одному елементі, m

1

5

2

2

2

6

3

2

3

7

3

2

4

8

2

2

5

9

2

2

Таблиця 10.3.4

варіанта

Потужность алфавіту коду, q

Кількість груп, v

Довжина коду, n

Кількість позицій у одному елементі, m

1

6

2

2

2

2

6

3

3

2

3

7

2

2

2

4

8

2

2

2

5

9

3

3

2

10.3.5. Згідно з варіантом поданим в таблиці 10.3.5, закодувати недвійковим кодом: з багатократним повторенням комбінацію А первинного змінно-якісного коду з алфавітом потужності q. Визначити надмірність одержаного коду та показати процес виправлення будь-якої помилки кратності s.

10.3.6. Згідно з варіантом поданим в таблиці 10.3.6, закодувати недвійковим кодом з простим повторенням та перевіркою за mod q комбінацію А первинного змінно-якісного коду з алфавітом по-тужності q. Визначити надмірність одержаного коду та показати процес виправлення будь-якої однократної помилки.

Таблиця 10.3.5

варіанта

Потужность алфавіту коду, q

Кратність

помилки, s

Комбінація первинного коду, А

1

3

2

1012

2

4

2

0130

3

5

2

42301

4

7

1

20235436

5

8

1

32310167

Таблиця 10.3.6

варіанта

Потужность алфавіту коду, q

Комбінація первинного коду, А

1

3

2012

2

4

02131

3

6

14510215

4

7

012354362

5

8

202310176

10.3.7. Згідно з варіантом, поданим в таблиці 10.3.7, закодувати узагальненим кодом Хеммінга (УКХ) з алфавітом потужності q та ненульовою компонентою     кодову комбінацію первинного коду А. Показати процес виправлення однократної помилки.

10.3.8. Згідно з варіантом, поданим в таблиці 10.3.8, закодувати кодом Ріда-Соломона, що виправляє помилки кратності s, комбінацію шістнадцяткового первинного коду Q ( 0, F ) з k інформаційними елементами.

Таблиця 10.3.7

варіанта

Потужность алфавіту коду, q

Ненульова компонента, 

Комбінація первинного коду, А

1

8

2

7501032

2

8

3

4741310

3

8

4

345021

4

8

5

21563

5

8

6

0327450145

6

8

7

5012674831

7

16

1

А0В5471

8

16

2

479А0В6

9

16

4

31А2СЕ

10

16

1

D13457А2EFВ

Таблиця 10.3.8

варіанта

Потужность алфавіту коду, q

Кратність помилки, s

Кількість інформаційних елементів, k

Комбінація первинного коду

Q ( 0, F )

1

16

1

11

D3AB1221384

2

16

1

7

F38D110

3

16

1

8

1100EFAA

4

16

1

9

5BAF301

5

16

1

10

BB335711A0

6

16

2

11

229ABB11244

7

16

2

8

100215AF

8

16

2

9

369АВ0206

9

16

2

10

32745АС821

10

16

3

11

0142670

10.3.9.  Згідно з варіантом, поданим в таблиці 10.3.9, закодувати недвійковим ітеративним кодом з алфавітом потужності  q, що виправляє однократні помилки, інформаційну послідовність А. Визначити надмірність коду та показати процес виправлення однократної помилки.

Таблиця 10.3.9

варіанта

Потужность алфавіту коду, q

Комбінація первинного коду А

1

3

1012010121021210

2

4

0101231010212020

3

4

103013201212

4

5

0213042412403042

5

6

0320102543202045

6

7

6431010201234560

7

8

5471020345010202

8

8

7012023457603201

9

16

391А2С840В1D

10

16

479А0В1D17А2EFВ0

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.