Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции по уу для СФПК.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.52 Mб
Скачать

5.5. Облік і калькулювання собівартості продукції за неповними витратами («директ-костинг»)

Дана система являє собою метод зрізаної (неповної) собівартості. Усі витрати поділяються на змінні та постійні.

У плані рахунків України облік витрат та результатів передбачає застосування на практиці основної ідеї «директ-костингу» – розподіл загальних витрат за ознакою їхнього взаємозв’язку з виробництвом і калькулюванням на цій основі неповної (обмеженої) собівартості за носіями витрат.

Усі витрати звітного періоду в українському плані рахунків поділено на виробничі, що обумовлені здійсненням виробничого процесу, та періодичні, більше пов’язані з тривалістю звітного періоду. Прямі виробничі витрати обліковуються по дебету рахунка 23 «Виробництво», непрямі виробничі витрати-по дебету рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» з кредиту рахунків виробничих та фінансових результатів у кінці звітного періоду в розрахунок собівартості окремих видів продукції (робіт, послуг), крім прямих виробничих витрат включаються й непрямі виробничі витрати, які обліковувались протягом звітного періоду на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», що відображається записом по дебету рахунків 23 «Виробництво» і кредиту рахунка 91 «Загальновиробничі витрати». Періодичні ж витрати, які збиралися на рахунках 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші операційні витрати» та ін., за цим варіантом не включаються до собівартості об’єктів калькулювання, а списуються в кінці звітного періоду на рахунок 79 «Фінансові результати».

Маржинальний дохід розраховується таким чином:

Маржинальний

=

Виручка від

-

Змінні

дохід

реалізації

витрати

Операційний

=

Маржинальний

-

Постійні

прибуток

дохід

витрати

Коли маржа зі змінних витрат тільки відшкодовує суму постійних витрат, досягається «мертва точка» або точка критичного обсягу, коли фінансовий результат дорівнює нулю.

Зробимо порівняльну характеристику методики визначення операційного прибутку за системи калькулювання повних витрат та системи калькулювання «директ-костинг».

Таблиця 5.15

Порівняння систем калькулювання (грн)

Система калькулювання повних витрат

Система калькулювання «директ –костинг»

1. Виручка -120000

Виручка 120000

2. Виробнича собівартість 60000

Змінні виробничі витрати 42000

3. Адміністративні витрати 20000

Змінні адміністративні витрати 8000

4. Витрати на збут 18000

Змінні витрати на збут 11000

Маржинальний дохід 56000

Постійні виробничі витрати 18000

Постійні адміністративні витрати 12000

Постійні витрати на збут 4000

Операційний прибуток 22000 (1-2-3-4)

Операційний прибуток 22000

Переваги:

  • дана система дає можливість розмежувати змінні та постійні витрати, визначити релевантність витрат та вплив на них;

  • дана система застосовується для розробки поточних управлінських рішень (квартал, місяць);

  • спрощується калькулювання собівартості за центрами відповідальності.

Недоліки:

  • дана система калькулювання не застосовується для визначення фінансового результату у фінансовому звіті (законодавчо);

  • ускладнюється процес обліку, оскільки спочатку необхідно провести класифікацію на змінні й постійні та вести їх облік у відповідності з класифікацією, що викликає додаткові фінансові витрати (заробітна плата, кількість працюючих);

  • для потреб довгострокового планування та інших потреб управління необхідно паралельно розподіляти постійні накладні витрати в позасистемному порядку;

  • при переході від системи повного розподілу витрат до системи «директ-костингу» виникають серйозні проблеми у визначенні суми податку на прибуток;

  • аналогічні труднощі виникають і в питаннях оцінювання запасів при складанні звітів для власників акцій.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]