Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
0516550_F807B_lekci_z_fiziki / 19.AtomQuatTeor.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
7.94 Mб
Скачать

19.23.Контрольні питання

 1. Розкажіть про дослід Девідсона-Джермера та застосуйте формулу Вульфа-Брега до розсіювання електронів.

 2. Розгляньте явище дифракції електронів на отворах.

 3. Знайдіть невизначеність імпульсу електрона, що дифрагує на щілині..

 4. Наведіть співвідношення невизначеностей та їх фізичний зміст.

 5. Розкажіть про дослід Франка-Герца.

 6. Опишіть борівську теорію атома водню.

 7. Дайте визначення хвильової функції та розкажіть про її фізичний зміст.

 8. Суперпозиція станів у квантовій механіці.

 9. Розгляньте загальне та стаціонарне рівняння Шредінгера.

 10. Розв'яжіть рівняння Шредінгера для вільної частинки.

 11. Розв'яжіть рівняння Шредінгера для частинки у потенціальній ямі.

 12. Що являє гармонічний осцилятор. Які частоти він випромінює.

 13. Потенціальний бар'єр та його прозорість.

 14. Запишіть рівняння Шредінгера для частинки у сферично симетричному потенціальному полі.

 15. Псі-функція, квантові числа, рівні енергії та момент імпульсу воднеподібних атомів.

 16. Розкажіть про квантування моменту імпульса атома.

 17. Просторовий розподіл енергетичних рівнів в атомі водню.

 18. Мезоатоми та ширини енергетичних рівнів.

 19. Розкажіть про дослід Штерна-Герлаха.

 20. Що являє спін електрона?

 21. Принцип Паулі та розрахунок числа енергетичних рівнів в атомі та їх позначення.

 22. Які основні положення формулюють періодичну систему хімічних елементів.

 23. Що являють рентгенівські спектри випромінювання?

 24. У чому полягає зміст закона Мозлі?

 25. Яка фізична природа зв'язку атомів у молекулі водню?

 26. Чим визначається енергія зв'язку двоатомних молекул?

 27. Розкажіть про електронні, коливальні та обертальні терми молекул та яка їх структура.

 28. Як утворюються молекулярні спектри.

 29. Розкажіть про сутність люмінісценції та які види її існують?

 30. Що приводить до комбінаційного розсіювання?

 31. Які складові комбінаційного розсіювання та люмінісценції існують?

 32. У чому полягає явище вимушеного випромінювання?

 33. Яка передумова для заселеності атомних рівнів речовини призводить до лазерного випромінювання.

 34. Наведіть принципову схему рубінового лазера, які довжини хвиль він випромінює?

 35. Наведіть принципову схему гелій-неонового лазера. Які довжини хвиль він випромінює?

Соседние файлы в папке 0516550_F807B_lekci_z_fiziki