Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
види повторних досліджень.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
288.55 Кб
Скачать

Методи формування групи експертів

I. Об'єктивний підхід передбачає використання спеціальних методик відбору.

II. Суб'єктивний підхід передбачає залучення до процедури відбору самих потенційних експертів або наукової громадськості, з середовища якої вони відбираються

Об'єктивні і суб'єктивні методи формування групи експертів

Об'єктивний підхід

Суб'єктивний підхід

1. Документальний метод

1. Метод снігової кулі

- підбір експертів на основі соціально-демографічних даних (рівень і профіль освіти, посада, стаж роботи за спеціальністю та у сфері, пов'язаній з предметом дослідження, вчений ступінь, звання, число опублікованих робіт і кількість посилань на них у науковій літературі, участь у спеціалізованих радах, комісіях, симпозіумах тощо).

Недолік: формальні показники експертів (посада, вчені ступінь і звання, стаж, кількість публікацій, нагороди) не завжди відображають реальний рівень компетентності

- від кожного спеціаліста, що залучається як експерт, отримують кілька (наприклад, п'ять) прізвищ тих, хто може бути експертом з розглянутої тематики. Кожного знову з'явився опитують за тією ж схемою. Процес розширення списку зупиняється, коли список експертів розширюється до потрібних розмірів або коли нові прізвища практично перестають зустрічатися.

Недолік: Число турів до зупинки процесу нарощування «снігової кулі» не можна заздалегідь передбачити, а тому не можна попередньо встановити тривалість і вартість цієї роботи.

2. Експериментальний метод

2. Метод голосування (атестації)

- випробування, тестування кандидата в експерти.

Недолік: метод не завжди прийнятний з етичної точки зору

- підбір експертів здійснюється з допомогою відкритого або таємного голосування потенційних членів майбутньої експертної групи, з відведенням тих з них, хто не набрав певного мінімуму голосів.

Недолік: прийом ефективний за умови, що члени майбутньої групи добре знають один одного і володіють високою науковою сумлінністю

3. Оцінка ефективності колишньої експертної діяльності

3. Метод самооцінки

Недолік: подібна «неформальна атестація» спеціаліста не завжди можлива і не завжди етична

- кандидати оцінюють свою обізнаність, ерудицію, компетенцію в області предмета дослідження Недолік: можлива неадекватність даних у вигляді завищених самооцінок (але практика показує, що серйозні експерти, навпаки, схильні занижувати самооцінки і прагнуть не брати участь в експертизах, що виходять за рамки їх наукових інтересів)

Використані джерела:

Добреньков В.И. Виды экспертного опроса/ В.И. Добреньков, А.И. Кравченко//Методы социологического исследования . 2004. С.4904493

Способы подбора экспертов в социологическом исследовании [Электронный ресурс] . Режим доступа: http://5fan.ru/wievjob.php?id=29644

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]