Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
види повторних досліджень.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
288.55 Кб
Скачать

10. Види експертного опитування. Відбір експертів

Експертне опитування – це метод збору інформації, заснований на думках про будь-яке явище чи процесі групи компетентних фахівців, які називаються експертами.

Види експертного опитування

Характеристика

За ступенем взаємодії експертів

Індивідуальний

Опитування експертів проводиться окремо, експерти не знають про позиції інших фахівців і можуть навіть не знати, що інші фахівці теж опитуються. Мета – отримання індивідуальних думок експертів максимально очищених від стороннього впливу.

Індивідуально-колективний (метод Дельфі)

Спочатку кожен експерт дає окрему оцінку досліджуваного явища; після чого проводиться оцінка думок експертів і кожному експерту повідомляють усереднену оцінку висловлених думок. Далі експертам знову пропонують оцінити досліджуваний об'єкт з урахуванням усередненої оцінки. Експерти можуть переглянути початкову оцінку чи обґрунтувати свою точку зору, відмінну від загальної думки. Ця процедура повторюється до тих пір, доки оцінки не зблизяться на стільки, що середня з них може вважатися достатньо надійною, а розкид думок не знизиться до мінімуму. Зазвичай, необхідний рівень згоди досягається за 2-3 туру.

Груповий

Відкрите і всебічне обговорення проблеми кількома фахівцями і вироблення колективної позиції.

За ступенем відкритості

Очний

Це особиста зустріч та бесіда з експертами. Недоліком очного опитування є великі затрати праці та часу як з боку дослідника, так і експертів. Необхідність тривалої участі в експертизі зазвичай викликає невдоволення з боку експертів. Крім того, при очному опитуванні можуть виникати небажані спотворення інформації внаслідок психологічного впливу дослідника на експерта.

Заочний

Відбувається розсилка анкет експертам поштою. Його переваги – простота та дешевизна. Однак надійність отриманих даних може бути нижче, ніж при очному опитуванні, оскільки деякі питання експерт може неправильно витлумачити, а деякі взагалі не дати відповіді.

Методи експертного опитування

Характеристика

Метод незалежних характеристик

Дозволяє дати узагальнену оцінку одного явища, інформація про який надходить з декількох незалежних джерел (від різних людей). На першому етапі відбувається порівняння та зіставлення різних думок, на другому — вони обробляються за допомогою математико-статистичних процедур, на третьому формулюються достовірні висновки. Такий метод активно застосовується в соціальній психології для вивчення ділових та особистісних якостей індивіда. Тут кількох людей, добре знайомих з досліджуваним людиною, просять охарактеризувати його за єдиною шкалою, а потім узагальнюють незалежні оцінки в інтегральний показник.

Метод «Дельфи»

Спрямований на вдосконалення процесу прийняття експертних оцінок, але з такою метою, щоб загальну оцінку виводила не математика та статистика, а самі люди, орієнтуючись на думку інших, якщо треба, коректуючи його, підсилюючи свою аргументацію або відмовляючись від неї на користь найкращого, більш обґрунтованої точки зору. Подібна техніка дозволяє зменшити вплив недостатньо компетентних експертів на групову оцінку, як це спостерігається при простому анкетуванні. Воно досягається за рахунок отриманої цінної інформації від компетентних експертів.

Метод «мозкової атаки» («мозкового штурму»)

Вважається найбільш відомим методом колективного прийняття творчих рішень. Він являє собою вільний, неструктурований процес генерування власних ідей навколо заданої теми, спонтанно запропонованих учасниками. Філософія цього методу виходить із припущення, що при звичайних прийомах обговорення виникненню новаторських ідей перешкоджають контрольні механізми свідомості, які сковують потік цих ідей під тиском звичних, стереотипних форм прийняття рішення. Гальмуючий вплив надають страх невдачі, страх виявитися смішним і т. д.

Метод «мозкової атаки навпаки»

Багато в чому нагадує звичайну «мозкову атаку», але при цьому дозволяється висловлювати критичні зауваження. Точніше сказати, критика спеціально заохочується, так як філософія такого методу побудована на тому, щоб всі експерти виявляли якомога більше недоліків у запропонованих ідей. Метод може дати непогані результати, якщо він виступає перед процедурою до інших методів експертизи.

Метод прогнозних сценаріїв

Сценарій — це імовірнісний опис картини майбутнього, складеної на основі компетентних технічних суджень. Один прогноз включає кілька сценаріїв, в більшості випадків три: оптимістичний, песимістичний і проміжний (найбільш ймовірний, очікуваний). Складання сценарію відбувається у кілька етапів:

1) структурування та формулювання питання: збір і аналіз вихідної інформації, узгодження завдання з усіма учасниками проекту, виділення структурних характеристик проблеми;

2) визначення факторів зовнішнього впливу;

3) знаходження показників, бажано альтернативних, майбутнього стану;

4) формування і відбір узгоджуються наборів припущень за допомогою комп'ютерних програм;

5) розробка практичних рекомендацій до сценарію майбутнього і визначення можливих наслідків його реалізації.

Метод колективного блокнота («банку» ідей)

Спосіб, заснований на поєднанні незалежного висування ідей кожним експертом з послідуючою їх колективною оцінкою.

Метод неспеціаліста

Метод полягає в тому, що вирішення проблеми пропонується особам, які ніколи нею не займалися, але є фахівцями в суміжних областях.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]