Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РОбоча навчальна з боротьби.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
347.65 Кб
Скачать

Таблиця оцінювання знань студентів (в балах) Шкала оцінювання знань

Рейтинговий

показник

Оцінка

у національній шкалі

Оцінка ECTS

90 – 100

Зараховано

5 (відмінно)

A (відмінно)

82 – 89

4 (добре)

B (добре)

75 – 81

C (добре)

68 – 74

3 (задовільно)

D (задовільно)

60 – 67

E (задовільно)

35 – 59

Незараховано

2 (незадовільно)

FX (незадовільно) з можливістю повторного складання

1 – 34

-

F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням

  1. Структура та зміст дисципліни

    1. Структура та обсяг годин за темами курсу

з/п

Т е м а

Кількість годин

Форма контролю знань

Усього

Самостійна роб.

Індивідуальна р.

Лекції

Лабораторні

Семінари

Контрольні

Усього

1

2

33

44

55

66

7

88

99

110

11

Змістовий модуль 1

Теоретико – методичні основи професійної підготовки тренера-викладача з боротьби

1.1

Спортивна боротьба в системі фізичного виховання

4

2

2

2

2

2

2

поточний контроль,

поточне

тестуванн я

1.2

Організація та проведення навчально-тренувальних занять з боротьби.

8

8

2

2

2

6

6

поточний контроль,

поточне

тестуванн я

1.3.

Організація та проведення змагань з боротьби.

8

8

2

2

2

6

поточний контроль,

поточне

тестуванн я

Змістовий модуль 2

„Формування професійно - педагогічних умінь, навичок тренера-викладача з боротьби”

2.1

Основні положення борця: стійки та переміщення, партер, міст, захвати та звільнення Страхування при падіннях.

3

3

1

1

2

1

2.2

Прийоми боротьби за вигідне

положення.

3

1

1

2

2.3

Боротьба за предмет.

2

1

1

1

2.4

Переворот скручуванням захватом дальньої руки ззаду – збоку. Захист. Контрприйом.

4

2

2

2

2.5

Переворот скручуванням з

захватом однієї руки за плече,

другої із- під плеча спереду.

Захист.

2

1

1

1

2.6

Переворот важелем.

Захист.

Контрприйом.

Рухливі ігри з елементами

єдиноборства.

2

1

1

1

2.7

Переворот перекочуванням з

захватом шиї і ближньої ноги.

Захист.

3

1

1

2

2.8

Переворот

перекочуванням зворотнім

захватом тулуба.

Захист.

Контрприйом.

3

1

1

2

2.9

Захват руки на ключ. П Переворот переходом.

Захист.

3

1

1

2

2.10

Кидок ривком за п’ятку.

Захист.

4

2

2

2

2

3

2.11

Збивання захватом ніг. Захист

3

1

1

2

2.12

Кидок задньою підніжкою.

Захист.

Кидок задньою

підніжкою із захватом ноги

ззовні.

Захист.

4

2

2

2

2.13

Кидок передньою підніжкою.

Захист.

Кидок через стегно.

Захист.

4

2

2

2

2.14

Кидок нахилом із захватом ніг. Захист.

2

1

1

1

2.15

Кидок прогином.

Захист.

Контрприйом

3

1

1

2

2.16

Перевод ривком за руку.

Захист.

Контрприйом.

4

2

2

2

2.17

Скручування захватом рук; рук з головою.

Захист

2

1

1

1

2.18

Дожими на мосту.

Виходи із мосту.

2

1

1

1

2.19

Рухливі ігри з елементами єдиноборства.

4

1

1

3

2.20

Учбова боротьба.

Участь у змаганнях з вільної боротьби.

4

2

2

2

Всього годин

81

2

30

32

49