Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
6-Методичка норм викид.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.1 Mб
Скачать

4.2 Проведення обстеження джерел викидів і пилогазоочистних| установок (пгу) на підприємстві

Отримання|здобуття| необхідної інформації можливе при проведенні обстеження джерел утворення та |утворення|викидів на підприємстві.

Джерело утворення|утворення| - технологічний агрегат, в якому в результаті протіканні фізичних, механічних або хімічних процесів утворюються речовини, склад або концентрація яких нехарактерні для нормального атмосферного повітря.

Обстеження джерел утворення|утворення|, викидів забруднюючих речовин в атмосферу і ПГУ - це комплекс організаційних і технічних заходів щодо визначення характеристик джерел утворення|утворення| і викидів, а також характеристик речовин, які утворюються і викидаються в атмосферу.

Результати обстеження джерел утворення|утворення| і викидів повинні відображати|відбивати| існуючі параметри джерел утворення|утворення| і викидів в умовах номінального навантаження технологічного устаткування|обладнання|.

Обстеження джерел утворення|утворення|, викидів і ПГУ може проводитися в наступних цілях:

а) заповнення різних форм держзвітності| (повна|цілковита| або вибіркова інвентаризація);

б) проведення робіт по регулюванню викидів забруднюючих речовин в атмосферу:

 • визначення еколого-технічних| нормативів утворення речовин, що забруднюють атмосферу (повна|цілковита| інвентаризація);

 • визначення параметрів забруднюючих атмосферу речовин, що утворюються і викидаються, з метою нормування викидів забруднюючих речовин в атмосферу (повна|цілковита| інвентаризація);

 • проведення контрольних вимірів відповідності фактичних кількостей забруднюючих речовин, що викидаються, встановленим|установленим| еколого-технічним| нормативам і нормативам викиду, визначення параметрів джерел виділення або викидів по окремих технологіях, речовинах (вибіркова інвентаризація);

в) вирішення внутрішніх завдань|задач| підприємства:

 • розробка планів реконструкції окремих виробництв;

 • розробка перспективних планів, складання довгострокових програм;

 • розробка заходів по впливу на склад викидів речовин, що забруднюють атмосферу, під час технологічного процесу;

 • визначення питомих нормативів утворення|утворення| та викидів речовин, що забруднюють атмосферу, і використання останніх для оперативного контролю за викидами речовин, що забруднюють атмосферу;

 • вибір і планування|планування| термінових|строкових| і перспективних природоохоронних заходів;

 • оптимізація використання сировинних і матеріальних ресурсів з погляду поліпшення|покращання| екологічної ситуації в місті;

 • розробка заходів для окремих або групи джерел утворення|утворення| і викидів для оперативного впливу на розміри санітарно-захисної зони в цілому|загалом| або на окремих ділянках;

 • математичне моделювання варіантів досягнення або зміни розмірів санітарно-захисної зони підприємства;

 • налагоджування та перевірка ефективності роботи пилогазоочистного| устаткування|обладнання|.

Повна|цілковита| або вибіркова інвентаризації повинні мати єдине методичне забезпечення, а форми представлення інформації і вмісту|вмісту| звіту регламентуються відповідною інструкцією.

Повна|цілковита| інвентаризація джерел виділення і викидів речовин, що забруднюють атмосферу, передуюча проведенню робіт по нормуванню викидів в атмосферу, проводиться підприємствами один раз в п'ять років. За наслідками|за результатами| проведеної інвентаризації складається звіт встановленої|установленої| форми.

Матеріали по інвентаризації джерел виділення, викидів і ПГУ затверджуються адміністрацією підприємства і є|з'являється| тим початковим|вихідним| матеріалом, який використовується для нормування викидів (тобто розробки ГДВ), проведення контрольних функцій органів державного і відомчого контролю.

Інвентаризація джерел виділення і викидів речовин, що забруднюють атмосферу, і ПГУ проводиться:

 • методами прямих інструментальних вимірів на підприємстві (мг/м3);

 • розрахунковими методами (г/с і т/рік).

Розрахункові методи застосовуються лише в разі|у разі| відсутності можливості|спроможності| проведення прямих інструментальних вимірів (відсутність методик, приладів і ін.).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]