Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
6-Методичка норм викид.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.1 Mб
Скачать

3. Оформлення проекту нормативів гдв

Необхідний об'єм|обсяг| і форма представлення проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел визначаються “Інструкцією по оформленню і змісту|вмісту| проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел”.

Якщо підприємство розташоване|схильне| на двох або більше промислових майданчиках, то проект нормативів ГДВ розробляється підприємством по кожному промисловому майданчику окремо.

При оформленні проекту нормативів ГДВ і розробці його змісту|вмісту| мають бути дотримані певні вимоги.

Проект нормативів ГДВ складається з|із| двох самостійних частин|частин|. Перша частина|частина| містить|утримує| пояснювальну записку і табличний матеріал. Друга - розрахунки концентрацій в атмосферному повітрі забруднюючих речовин, що містяться|утримуються| у викидах підприємств, виконані на електронно-обчислювальній машині (ЕОМ).

Розділи пояснювальної записки проекту нормативів ГДВ розміщуються в такій послідовності:

 1. Титульний лист|аркуш| проекту нормативів ГДВ забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел підприємства (додаток|застосування| 2).

 2. Вступна частина|частина|, в якій приводиться|призводить| перелік основних документів, на основі яких розробляється проект нормативів ГДВ, підстава|основа| для проведення робіт по нормуванню викидів на даному підприємстві: наказ|наказ-інструкція|, його номер і ін.

 3. Загальні|спільні| відомості про підприємство, які містять|утримують| повну|цілковиту| назву підприємства, його поштову адресу, реквізити, прізвища і телефони керівників підприємств і відповідальних працівників служб охорони природи, кількість промислових майданчиків, їх адреси взаєморозташування підприємств і об'єктів, що граничать|межують| з|із| ним, - житлових масивів, промислових зон, лісів, сільськогосподарських угідь, транспортних магістралей і так далі (таблиця 2.1, додаток|застосування| 2).

На генеральний план підприємства наносяться|завдають| джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Складається ситуаційна карта-схема, на якій указується|вказує| розміщення підприємства з|із| нанесенням на ній меж|кордонів| санітарно захисної зони, сельбищної| території, зон відпочинку, координатної сітки, стаціонарних постів спостережень за забрудненням атмосферного повітря органів держконтролю і держнагляду, розташованих|схильних| в зоні впливу підприємства. Ситуаційна карта-схема повинна характеризувати ситуацію зони впливу підприємства в радіусі не менше 50 висот труб|труба-конденсаторів| найбільш високої труби|труба-конденсатора|, але|та| не менше 2 км.

4. Характеристика підприємства, як джерела забруднення атмосферного повітря

Як джерело дії промислового об'єкту на навколишнє середовище в період експлуатації розглядається|розглядає| як підприємство в цілому|загалом|, так і окремі його виробництва, апарати, діяльність яких призводить|призводить| до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і змін в навколишньому природному середовищі.

Складовими частинами характеристики підприємства як джерела забруднення атмосферного повітря є|з'являються| наступні:|слідуючі|

 1. Стисла характеристика технології виробництва і технологічного устаткування|обладнання|, опис продукції, що випускається підприємством, основної початкової|вихідної| сировини, витрати основного і резервного палива|пального|, з погляду забруднення атмосферного повітря. При цьому необхідно враховувати наявність у викидах всіх забруднюючих речовин, що утворюються в технологічному процесі, як в даний час|нині|, так і в перспективі.

 2. Перелік забруднюючих речовин що викидаються в атмосферне повітря на момент проведення робіт по встановленню нормативів ГДВ (базовий рік). Наводиться|призводить| назва забруднюючої речовини, ГДК (ОБРВ), клас небезпеки (таблиця 2.2 додатку 2).

 3. Параметри джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для розрахунку ГДВ, які наводяться|призводять| відповідно до таблиці 2.3 додатку 2; код забруднюючої речовини міститься|утримується| в списку “Гранично допустимих концентрацій (ГДК) і орієнтовно безпечних рівнів впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин атмосферного повітря населених пунктів” Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Київ, 1994 рік. Якщо код забруднюючої речовини відсутній, необхідно звернутися|обертатися| в органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Враховуються організовані і неорганізовані джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

 4. Характеристика залпових викидів (таблиця 2.4 додатку 2).

 5. Характеристика газоочисного устаткування|обладнання|, його технічний стан|достаток| і середня експлуатаційна ефективність роботи, параметри пило-газоповітряної| суміші, і інша інформація приводяться|призводять| відповідно до таблиці 2.5 додатку 2. Для заповнення графи “код ГОУ” необхідно звернутися|обертатися| в органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. В разі|у разі| відсутності інформації про газоочисну установку (ГОУ), яка існує або пропонується, необхідно описати її характеристику згідно|згідно з| додатку|застосуванню| 4 і направити|спрямовувати| її в Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. В цьому випадку код буде встановлений|установлений| органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

 6. Аналіз відповідності технології, яка використовується на виробництвах, що діють, роботи газоочисного устаткування|обладнання| науково-технічному і галузевому рівню з погляду відповідності нормативам утворення забруднюючих речовин, що діють, що виводяться в атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого устаткування|обладнання|.

 7. Перспектива розвитку підприємства, при описі якої необхідно враховувати дані про зміни продуктивності підприємства, відомості про ліквідацію виробництв, джерел викидів, будівництві нових технологічних ліній і агрегатів. Приводяться|призводять| також загальні|спільні| відомості про основні перспективні напрями|направлення| повітроохоронних| заходів, терміни проведення реконструкції, розширення і введення|вступу| в дію нових виробництв, цехів і ін.

 8. Обґрунтування повноти і достовірності початкових|вихідних| даних (г/с, т/рік), яке проводиться з використанням матеріалів інвентаризації, еколого-технічних| нормативів, технологічних регламентів, техніко-економічного розрахунку, прийнятих технологічних і інших заходів щодо охорони атмосферного повітря їх відповідності передовим вітчизняним і зарубіжним науково-технічним і експлуатаційним досягненням, ступеня|міри| очищення|очистки| викидів на одиницю продукції і ін.

Для складання характеристики підприємства, як джерела забруднення атмосферного повітря проводяться роботи, послідовність виконання яких показана|розглядала| в нижченаведених підрозділах |теперішніх| методичних вказівок.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]