Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gorogankina_M_E_Prihodko_V_V_Politichna_ekon.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
272.38 Кб
Скачать

1.4 Підбір і вивчення літератури

Після вибору теми студент повинен скласти список необхідної літератури, підібрати її і вивчити. Починати цю роботу слід з ознайомлення з переліком літератури, що рекомендовано кафедрою в робочій програмі дисципліни й планах семінарських занять за відповідними темами і в даних методичних вказівках. В бібліотеці слід користуватися систематичними і алфавітними каталогами.

Журнальні статті слід підбирати згідно вибраної теми курсової роботи. При написанні курсової роботи з політекономії необхідно ознайомитися із статтями, опублікованими в журналах „Економічна теорія”, „Економіка України”, „Актуальні проблеми економіки”, „Питання економіки”, „Світова економіка і міжнародні відносини”, „Фінанси України”, „Економіст” та ін.

Повний перелік статей, надрукованих за рік в журналі, надається в останньому за рік номері журналу. Вивчення періодичної літератури слід починати з робіт, які опубліковані останніми роками і найбільш повно розглядають це питання, а потім вже переходити до більш ранніх видань. Така послідовність вивчення періодичної літератури обумовлена, в першу чергу, тим, що економічна наука, як і будь-яка інша, постійно розвивається і збагачується новими теоретичними положеннями, висновками, концепціями.

При підборі матеріалів для написання курсової роботи можна використовувати інтернет-ресурси, що зараз активно практикується.

При вивченні літератури рекомендується робити записи, які безпосередньо торкаються основних положень теми курсової роботи. Це може бути - визначення, докази, теоретичні висновки, статистичні дані та ін. Записи слід вести з обов'язковою вказівкою сторінок цитування з першоджерела.

1.5 Збір і обробка фактологічного і статистичного матеріалу

Для написання курсової роботи потрібні не тільки наукові літературні джерела, але і статистичні, і фактологічні матеріали, на основі яких можна зробити науково обґрунтовані висновки про процеси і явища, що відбуваються в економічному житті суспільства.

До збору і класифікації статистичних і фактологічних матеріалів слід підходити ретельно. Брати до увагу слід тільки ті статистичні і фактологічні дані, які мають безпосереднє відношення до вибраної теми курсової роботи, причому найважливіші з них, типові і об’єктивні. Джерелами отримання фактологічних і статистичних даних можуть бути урядові постанови, статистичні довідники, газети і журнали, такі, наприклад як „Урядовій кур'єр”, „Голос України”, „Бізнес”, „Закон і бізнес”, „Ділові новини»”, „Економіка і життя” та ін.

1.6 Підготовка робочого плану

Після вивчення відповідної літератури студент(ка) складає робочий план курсової роботи, який в обов'язковому порядку повинен бути погоджений з науковим керівником.

Метою складання робочого плану є виклад передбачуваного підходу до розкриття теми курсової роботи.

При складанні робочого плану слід дотримуватися того, щоб в ньому оптимально поєднувався виклад як теоретичних питань (основні принципи і закономірності економічної проблеми), так і прикладних (дослідження конкретних ситуацій – стосовно окремої країни, етапу розвитку економіки, конкретного ринку, підприємства).

Однією з поширених помилок є однобічне уявлення про робочий план відповідно до обраної теми: або студент(ка) зосереджує увагу тільки на теорії, і тоді тема розглядається у відриві від реальної практики, від досвіду конкретних країн, або, навпаки, в робочому плані відображаються тільки окремі питання, не робляться необхідні узагальнення і висновки.

Слід враховувати, що економічна теорія постійно обновлюється. Справедливі для свого часу теоретичні положення втрачають свою актуальність. Запропоновані теми орієнтовані на розкриття студентами сучасного стану економічної теорії, і це повинне знайти своє віддзеркалення в робочому плані.

Робочий план може бути двох видів: простий і складний.

Простий план має наступний вигляд:

Вступ.

Розділ 1 (повне найменування розділу).

Розділ 2 (повне найменування розділу).

Розділ 3 (повне найменування розділу).

Висновки

Список літератури

Складний план має наступний вигляд:

Вступ

Розділ 1 (повне найменування розділу).

1.1

1.2

1.3

Розділ 2 (повне найменування розділу).

2.1

2.2

2.3

Розділ 3 (повне найменування розділу).

3.1

3.2

3.3

Висновки

Список літератури

Робочий план складається студентами самостійно. Вони самі вирішують: скільки пунктів буде входитиме до складу плану, визначають їх послідовність і назву. Обов'язковою умовою є те, що основна частина роботи повинна включати не менше трьох розділів. Зразки робочих планів наведені у додатку Д.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.