Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gorogankina_M_E_Prihodko_V_V_Politichna_ekon.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
272.38 Кб
Скачать

Додаток а Зразок тематики курсових робіт з дисципліни «Політична економія»

1. Генезис політичної економії і її сучасний стан.

2. Предмет політичної економії: еволюція наукових поглядів.

3. Теоретичні підходи до періодизації соціально-економічного розвитку суспільства.

4. Економічна система суспільства: сутність, структура, типи і механізм функціонування.

5. Потреби і виробничі можливості суспільства: механізм взаємодії.

6. Відносини власності в трансформаційних економіках і проблеми їх розвитку.

7. Приватна власність: сутність, форми, переваги і недоліки.

8. Інтелектуальна власність і власність на інформацію: сутність і особливості.

9. Циклічний розвиток – економічна закономірність. Типи циклів і їх фази.

10. Грошова система і грошовий обіг: зміст і призначення.

11. Первинне накопичення капіталу, його особливості в трансформаційних економіках.

12. Сутність капіталу, його структура, форми і їх розвиток.

13. Міжнародна валютна система: сутність, структура, еволюція.

14. Людський капітал: сутність, особливості формування і роль в сучасній економіці.

15. Екологічний чинник виробництва: сутність, особливості і проблеми використання.

16. Причини і специфіка інфляції в Україні. Антиінфляційна політика.

17. Теоретичні концепції грошей і грошового обігу. Еволюція грошей.

18. Ринкова економіка: сутність, принципи і механізм функціонування.

19. Ринкова інфраструктура і проблеми її формування в Україні.

20. Проблеми монополізму в ринковій економіці. Антимонополістична політика держави.

21. Ринок праці: структура і особливості функціонування. Безробіття.

22. Прибуток: економічна сутність, механізм формування і розподіли.

23. Доходи, їх форми, джерела отримання і механізм розподілу.

24. Витрати виробництва: сутність, види і шляхи зниження.

25. Ринок природних ресурсів і землі: особливості формування і функціонування.

26. Рента як специфічна форма доходу, її види і форми реалізації.

27. Фінансовий ринок: сутність, структура, суб'єкти і об'єкти.

28. Ринок цінних паперів і проблеми його формування в Україні.

29. Похідні фінансові інструменти: сутність, види, перспективи розвитку в Україні.

30. Валютний ринок, його особливості і тенденції розвитку.

31. Конкуренція і монополія в сучасній ринковій економіці.

32. Підприємництво: сутність, сучасні особливості, методи оцінки і стимулювання.

33. Моделі ринку: умови формування, переваги і недоліки.

34. Економічні інститути: сутність і роль в ринковій економіці.

35. Теоретичні і методологічні основи ринкової економіки.

36. Позичковий капітал і форми його руху: історія і сучасність.

37. Національне виробництво і відтворювання, їх основні показники.

38. Економічне зростання: сутність, типи, показники і чинники.

39. Продуктивність праці: сутність, сучасні особливості, методи оцінки і стимулювання.

40. Соціально-економічна роль держави в ринковій економіці.

41. Державний сектор економіки: мета, форми, проблеми управління.

42. Теоретичні основи грошово-кредитної політики і її проблеми в сучасних умовах.

43. Фінансова система суспільства: сутність, структура, механізм функціонування.

44. Податкова система, її місце і роль в державному регулюванні.

45. Тіньова економіка: сутність, структура, проблеми нейтралізації.

46. Соціальна політика в умовах трансформаційної економіки: напрями, форми і методи.

47. Стійкий розвиток: сутність, моделі, проблеми забезпечення.

48. Інтернаціоналізація господарського життя і світовий ринок.

49. Глобалізація: сутність, цілі, суперечності і перспективи.

50. Сучасні економічні кризи: причини, особливості, шляхи подолання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.